Shelf Drilling Holdings, Ltd. kondigt aanvang aan van aankopbod enige en alle van haar uitstaande (a) 8,625% preferente effecten met zekerheidste

DUBAI, Verenigde Arabische Emiraten, 30 januari 2018 /PRNewswire/ -- Shelf Drilling Holdings, Ltd. (het "Bedrijf"), een dochteronderneming in volledig eigendom van Shelf Drilling, Ltd. ("Shelf Drilling"), kondigde vandaag aan dat het is begonnen met het aanbod (het "Aanbod" en elk, een "Bod") tot aankoop tegen cash van enige en alle van haar (a) 8,625% preferente effecten met zekerheidstelling 2018 ("8,625% Effecten") en (b) 9,500% preferente effecten met zekerheidstelling 2020 ("9,500% Effecten" en samen met 8.625% Effecten, de "Effecten"), respectievelijk, tegen de van toepassing zijnde prijs hieronder, onder de voorwaarden in de verklaring van het Aankoopbod, gedateerd 29 januari 2018 (hetgeen periodiek kan worden gewijzigd of aangevuld, de "Verklaring"), de bijbehorende Overdrachtsbrief (die periodiek kan worden gewijzigd of aangevuld, de "Overdrachtsbrief) en de bijbehorende Verklaring van gegarandeerde levering (die periodiek kan worden gewijzigd of aangevuld, de "Verklaring van gegarandeerde levering").

Dit persbericht bevat niet de volledige algemene voorwaarden van het Aanbod, die in de Verklaring opgenomen zijn. Het Bedrijf verwijst investeerders naar de Verklaring voor de volledige algemene voorwaarden van het Aanbod. Elk van de onderdelen van het Aanbod kan worden gewijzigd op enigerlei wijze naar eigen inzicht van het Bedrijf, onderhevig aan toepasbare aandelenwetgeving.

In de volgende tabel staan de voorwaarden voor elk Bod:


Effecten CUSIP/ISIN(1) Hoofdsom Overweging
Uitstaand per Effecten(2)
26 januari 2018
--- ---------------

8,625% preferente effecten met 144A $ 30.415.000 $1.002,50
zekerheidstelling voor 2018 CUSIP 822538 AA2 en ISIN
US822538AA22Regulation S
CUSIP G23618 AA2 en ISIN
USG23618AA22
------------

9,500% preferente effecten met $ 502.834.978 $1.025,75
zekerheidstelling voor 2020
144A
CUSIP 822538 AC8 en ISIN
US822538AC87Regulation S
CUSIP G23618 AB0 en ISIN
USG23618AB05IAI
CUSIP 822538 AD6 en ISIN
US822538AD60
------------


(1) Er worden echter geen garanties gegeven over de juistheid of nauwkeurigheid van de CUSIP- of ISIN-nummers in dit persbericht, de Verklaring, de Overdrachtsbrief of de Verklaring van gegarandeerde
levering of gedrukt op de heersende aktes. Deze worden slechts geleverd voor het gemak van de houders van de Effecten.


(2) "Overweging Effecten" is de volledige overweging voor elke hoofdsom van $1,000 van 8,625% Effecten en 9,500% Effecten, respectievelijk, geaccepteerd voor aankoop overeenkomstig het toepasbare Bod en
exclusief opgebouwde en onbetaalde rente. Houders ontvangen in contanten een bedrag dat gelijk is aan opgebouwde en onbetaalde rente, tot, maar niet inclusief de Vereffeningsdatum (zoals hieronder
gedefinieerd), naast de Overweging Effecten.


Elk Bod zal op 2 februari 2018 om 17.00, New Yorkse tijd aflopen (deze datum en tijd, die verlengd kan worden, de "Aflooptijd"), tenzij deze eerder wordt beëindigd. Aanbestede effecten kunnen op enig moment van een Bod worden ingetrokken, tot, al naar gelang wat eerder komt (a) de Afloopdatum en (b) indien het toepasbare Bod wordt verlengd, de 10e werkdag na aanvang van dat Bod.

Aanbestede effecten moeten worden geleverd op of voorafgaand aan de Afloopdatum, behalve wanneer Effecten worden geleverd door middel van de gegarandeerde leveringsprocedures die in de Verklaring zijn beschrijven, in welk geval gegarandeerde leveringen van aanbestede Effecten moeten worden gerealiseerd voor 6 februari 2017. Het Bedrijf verwacht beide onderdelen van het Aanbod te vereffenen op 7 februari 2017 (de "Vereffeningsdatum").

Voor iedere hoofdsom van $ 1000 van de Effecten die rechtmatig wordt aangeboden op of voor de Afloopdatum en geaccepteerd wordt voor aankoop overeenkomstig het toepasbare Bod, zullen houders het bedrag dat uiteengezet is in de bovenstaande tabel onder "Overweging Effecten" ontvangen, samen met een bedrag gelijk aan opgebouwde en onbetaalde rente, tot, maar niet inclusief de Vereffeningsdatum. Indien een Bod wordt ingetrokken of anderszins niet wordt afgerond, zal de toepasbare Overweging Effecten niet worden betaald of verschuldigd zijn aan houders van Effecten die hun Effecten rechtmatig hebben aanbesteed en hun Effecten niet rechtmatig hebben teruggetrokken bij een dergelijk Bod. In een dergelijk geval zullen eerder aanbestede Effecten in overeenstemming met een dergelijk Bod direct worden teruggegeven aan de houder van deze aanbesteding.

Het Bedrijf zal het Aanbod financieren met de netto cash-inkomsten van een schuldfinancieringstransactie (de "Voorgestelde Financiering").

Elk Bod is onderhevig aan de voldoening of kwijtschelding van bepaalde voorwaarden uit de Verklaring, inclusief succesvolle afronding van de Voorgestelde Financiering, waarbij het Bedrijf naar eigen inzicht afstand kan doen van de voorwaarden, onderhevig aan toepasbare wetgeving.

Het Bedrijf behoudt zich het recht voor, gelijktijdig met de aanvang van het Aanbod, om eventueel, in overeenstemming met de voorwaarden van de toepasbare trustaktes, zoals gewijzigd of aangevuld, enige of alle niet door het Bedrijf in het toepasbare Bod aangekochte Effecten terug te betalen, onder voorwaarde van een succesvolle afronding van de Voorgestelde Financiering. Indien het Bedrijf de terugbetaling van de Effecten niet verwezenlijkt, kan het anderszins enige Effecten die uitstaand blijven na de Afloopdatum aanschaffen, via de open markt, or door middel van privaat onderhandelde transacties, een of meerdere aanvullende aanbestedingen, of anderszins, onder voorwaarden en prijsstelling van het Bedrijf.

Informatie aangaande het Aanbod

De Verklaring, de Overdrachtsbrief en de Verklaring van gegarandeerde levering worden vanaf vandaag verstrekt aan de houders van Effecten. Credit Suisse Securities (USA) LLC ("Credit Suisse") is de dealer-manager voor het Aanbod. Investeerders met vragen over het Aanbod kunnen contact opnemen met Credit Suisse via (212) 325-2476 (collect) of (800) 820-1653 (U.S. toll free). Globic Advisors, Inc. is de aanbestedings- en informatieagent voor het Aanbod. Exemplaren van de Verklaring en andere documenten die verband houden met het Aanbod kunnen worden verkregen via Globic Advisors, Inc. via (800) 974-5771 (toll-free) of e-mail info@globic.com. De Verklaring, de Overdrachtsbrief, de Verklaring van gegarandeerde levering en andere documenten die verband houden met het Aanbod zijn online verkrijgbaar via http://www.globic.com/shelfdrilling [http://www.globic.com/shelfdrilling] tot de vervaldatum of beëindiging van het Aanbod.

Geen lid van het Bedrijf, haar raad van bestuur, de trustee, de informatieagent, de aanbestedingsagent, de dealer-manager of enige van hun respectievelijke partners doet enige aanbeveling aangaande het al dan niet aanbesteden door houders van Effecten van het geheel of een deel van de hoofdsom van hun Effecten overeenkomstig het toepasbare Aanbod. Houders dienen hun eigen besluiten te nemen aangaande het al dan niet aanbesteden van hun Effecten, en indien zij dit doen, de hoofdsom van de aan te besteden Effecten, en niemand is geautoriseerd bij een van dezen om een dergelijke aanbeveling te doen. Houders dienen hun eigen besluiten te nemen.

Dit persbericht is slechts voor informatieve doeleinden bedoeld en is geen aanbod tot aankoop, of verzoek of aanbod tot verkoop van de Effecten en het Aanbod is geen aanbod tot aankoop of verzoek of aanbod tot verkoop van de Effecten in enige jurisdictie of onder enige omstandigheden waaronder een dergelijk aanbod of verzoek onrechtmatig is. Alle gegevens over het Aanbod, inclusief volledige instructies over de aanbesteding van Effecten zijn opgenomen in de Verklaring. Houders wordt sterk aanbevolen om de Verklaring en andere aan het Aanbod verwante documenten zorgvuldig te lezen, aangezien deze belangrijke informatie zullen bevatten.

Over Shelf Drilling

Shelf Drilling is een toonaangevende, internationale aannemer op het gebied van offshore booractiviteiten in ondiep water, en is actief in de levering van apparatuur en het aanbieden van dienstverlening voor booractiviteiten, afronding en herstelwerkzaamheden voor offshore olie- en gasbronnen. Shelf Drilling werd in 2012 opgericht en heeft zichzelf bewezen als toonaangevend in de industrie door middel van haar doelgerichte strategie en nauwe samenwerking met klanten die toonaangevend zijn in de branche. Een deel van de gewone aandelen van Shelf Drilling zijn genoteerd in de Noorse OTC-lijst

Meer informatie over Shelf Drilling vindt u op http://www.shelfdrilling.com [http://www.shelfdrilling.com/].

Contactgegevens

Kijk voor vragen over enig onderdeel van het Aanbod hierboven onder "Informatie over het Aanbod." Neem voor andere vragen a.u.b. contact op met Ian Clark, Shelf Drilling, at +971 4 567 3606.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" die onderhevig zijn aan bepaalde risico's, trends en onzekerheden. Met name verklaringen die geen historische feiten zijn, kunnen toekomstgerichte verklaringen zijn. Woorden zoals "zouden", "kunnen", "zullen", "anticiperen", "verwachten", "beogen", "menen", "geloven", "streven", "schatten", "overwegen", en vergelijkbare uitdrukkingen wijzen op toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke verklaringen zijn geen garanties voor toekomstige prestaties en zijn onderhevig aan risico's en onzekerheden die kunnen leiden tot materiële afwijkingen van daadwerkelijke resultaten, vergeleken met geschatte, uitgedrukte of geïmpliceerde resultaten in deze toekomstgerichte verklaringen. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen omvatten verklaringen over de intentie tot aankoop en/of terugkoop van effecten. Dergelijke toekomstgerichte verklaringen refereren alleen aan de datum van dit persbericht en het Bedrijf is niet verplicht tot het bijwerken van enige toekomstgerichte verklaringen.

Web site: http://www.shelfdrilling.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234