Science and Technology Daily: China's betrokkenheid bij de wereldwijde strijd tegen COVID-19

BEIJING, 29 mei 2020 /PRNewswire/ -- Een nieuwsverslag van Science and Technology Daily:

De 73(ste) Wereldgezondheidsassemblee (WHA) vond plaats in een bijzondere tijd waarin de COVID-19-uitbraak de wereld in een moeilijke situatie bracht, en het virus woedt nog steeds. Daarom ziet de mensheid zich gesteld voor de ernstigste mondiale noodsituatie op het vlak van de volksgezondheid sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog. In de gehele internationale gemeenschap is de pandemie het belangrijkste gespreksonderwerp. Op zoʹn belangrijk historisch moment was President Xi uitgenodigd een toespraak te houden tijdens de opening van de WHA. Hij zette een propositie uiteen over hoe China grondig strijd tegen de pandemie en hij schetste een serie belangrijke initiatieven vanuit visie van het bouwen van een Gemeenschap van Algemene Gezondheid voor de Mensheid (ʹCommunity of Common Health for Mankindʹ). Deze initiatieven hebben belangrijke praktische en verstrekkende effecten op de verhoging van wereldwijd zelfvertrouwen, het bevorderen van internationale samenwerking, en het plannen van toekomstige mondiale governancesystemen.

Ten eerste moet de wereld haar ervaring in het voorkomen en beheersen van pandemieën verder delen. President Xi benadrukte dat de topprioriteit van landen in de reactie op de pandemie moet zijn dat zij doen wat ze kunnen om COVID-19 te beheersen en te behandelen. De wereld moet erop aandringen dat "mensen op de eerste plaats komen, want niets ter wereld is kostbaarder dan mensenlevens", moet de wereldwijde verspreiding van de epidemie zo snel mogelijk indammen, en moet zijn best doen om de grensoverschrijdende ziekteoverdracht te stoppen. We moeten het delen van informatie en de uitwisseling van ervaringen en best practice opvoeren, en internationale samenwerking nastreven op het vlak van testmethoden, klinische behandeling, en onderzoek en ontwikkeling van vaccinaties en medicijnen. Daarnaast moeten we mondiaal onderzoek door wetenschappers naar de bron en transmissieroutes van het virus blijven ondersteunen. Terwijl landen op doorlopende basis werken aan de indamming van het virus, mogen landen waar de omstandigheden dat toelaten bedrijven en scholen heropenen, mits op een geordende manier en met inachtneming van de professionele aanbevelingen van de WHO. Ondertussen moet de internationale macro-economische beleidscoördinatie worden opgevoerd en moeten de mondiale industrie en bevoorradingsketens stabiel blijven en mogen deze niet verstopt raken, willen we de groei van de wereldeconomie herstellen. Deze suggesties vatten niet alleen China's succesvolle ervaring samen, maar bieden ook een nieuwe manier van denken bij de coördinatie van het voorkomen en beheren van epidemieën, en bij economische en sociale ontwikkeling in lijn met de huidige situatie waarin landen strijden tegen de epidemie.

Ten tweede moet de wereld zich meer verenigen. President Xi benadrukte dat solidariteit en samenwerking de krachtigste wapens tegen de pandemie zijn. Het is van groot belang om ontwikkelingslanden, Afrikaanse landen in het bijzonder, te helpen met het opbouwen van een verdedigingssysteem in deze strijd tegen COVID-19. Xi deed ook een oproep aan de internationale gemeenschap om Afrikaanse landen meer steun te verlenen in de vorm van goederen, materialen, technologie en personeel. De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), zo benadrukte Xi, moet daarin een leidende rol spelen, en door de WHO te ondersteunen, ondersteunen mensen de internationale samenwerking tegen COVID-19 en worden er levens gered. Xi deed ook een beroep op de internationale gemeenschap om hun steun aan de WHO te versterken, zowel politiek als financieel. Al het bovenstaande manifesteert China's zorgvuldige aandacht voor Afrika en stevige steun van de Verenigde Naties en de WHO, die bijdraagt aan het verenigen van de gezamenlijke inspanningen van de internationale gemeenschap en het winnen van deze strijd tegen de pandemie door het verdelen van mondiale hulpmiddelen.

Ten derde laat het China's verantwoordelijkheid als belangrijk land in de wereld zien. President Xi maakte China's vijf belangrijkste maatregelen bekend ter verdere ondersteuning van mondiale samenwerking in het bevechten van COVID-19. Dit zal China's bijdrage zijn aan de garantie dat vaccinaties verkrijgbaar en betaalbaar zijn in ontwikkelingslanden. Ook zal China samenwerken met de VN bij het opzetten van een depot en hub voor mondiale humanitaire respons in China voor de verzekering van de operatie van anti-epidemische bevoorradingsketens en "groene corridors" voor versneld transport en douane-inklaring. Bovendien zal China een samenwerkingsmechanisme opzetten voor haar ziekenhuizen, zodat deze kunnen koppelen met 30 Afrikaanse ziekenhuizen en om de bouw van het Afrikaanse CDC-hoofdkwartier te versnellen, met als doel de groei van het vermogen van het continent om ziektes te voorkomen en te beheersen. De ontwikkeling en inzet van een vaccinatie tegen COVID-19 in China zal, als dit beschikbaar is, een openbaar goed worden. Dit is China's bijdrage aan de garantie van beschikbaarheid en betaalbaarheid van het vaccin in ontwikkelingslanden. Voor de armste landen zal China ook samenwerken met andere G20-leden voor de implementatie van het Initiatief tot Opschorting van Schuldenafbetaling (ʹDebt Service Suspension Initiativeʹ). China staat ook klaar om samen met de internationale gemeenschap de landen die hardst getroffen zijn te ondersteunen, zodat zij de huidige problemen kunnen overbruggen. Deze concrete maatregelen pakken de belangrijke en moeilijke punten van de mondiale strijd tegen COVID-19 aan, zowel nu als in de komende jaren. Deze maatregelen tonen China's betrokkenheid bij het bouwen van een samenleving met een gedeelde toekomst voor de hele mensheid. China ziet het als haar verantwoordelijkheid om niet alleen te zorgen voor het leven en de gezondheid van haar eigen burgers, maar ook voor de mondiale volksgezondheid.

Ten vierde wees het een duidelijke samenwerkingsrichting aan. COVID-19 kwam met een onverwachte klap, die een diepe invloed had op de mensheid en veel introspectie bracht. President Xi merkte op dat we het coronavirus uiteindelijk zullen overwinnen. Maar mogelijk is dit niet de laatste keer dat een grote noodsituatie op het vlak van volksgezondheid ons bezoekt. Afgaand op de zwakheden en tekortkomingen die COVID-19 aan het licht bracht, moeten we het governance-systeem van volksgezondheid verbeteren en sneller reageren op zulke noodsituaties. Xi stelde ook voor om mondiale en regionale centra op te richten met reservevoorraden anti-epidemische materialen. China is voorstander van een uitgebreid onderzoek naar de wereldwijde reactie op COVID-19, nadat het onder controle is gebracht. Zo kunnen ervaringen worden geïnventariseerd en tekortkomingen worden aangepakt. Dit onderzoek moet zijn gebaseerd op wetenschap en vakbekwaamheid, onder leiding van de WHO en uitgevoerd op een objectieve en onpartijdige manier. Deze suggesties zijn gedaan vanuit een lange termijnperspectief, die ook richting geeft aan het versterken van internationale samenwerking op het vlak van volksgezondheid en de verbetering van een mondiaal administratiesysteem voor de gezondheidszorg.

CONTACT: Yu Haoyuan, +86-13621282870, yuhy@stdaily.com; Fang Linlin, +86-13911995172, fangll@stdaily.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234