Vereniging om Ontbossingsvrije Duurzame Palmolie te Leveren Belangrijker dan Ooit

RSPO reageert op persbericht van de Europese Commissie, 'Commissie intensiveert EU-inspanningen voor bescherming en herstel van bossen wereldwijd'

ZOETERMEER, Nederland, 29 april 2020 /PRNewswire/ -- De Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) heeft vandaag een positienota uitgebracht - 'Het Leveren van Ontbossingsvrije Duurzame Palmolie' - ondersteund door het Permanent Comité van Marktpartijen van de RSPO, naar aanleiding van het bericht van de Europese Commissie, 'Commissie Intensiveert EU-Inspanningen voor Bescherming en Herstel van Bossen Wereldwijd'. RSPO is verheugd over de invoering van verschillende maatregelen en initiatieven met als doel vermindering van de impact die Europese consumenten van de verschillende producten, waaronder palmolie, hebben op het klimaat en om verder naar de uitvoering toe te werken van de VN-Doelstellingen voor Duurzame Ontwikkeling en het VN-Klimaatverdrag COP21 Parijs.

https://mma.prnewswire.com/media/1160778/RSPO_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1160778/RSPO_Logo.jpg ]

RSPO en het comité van marktpartijen benadrukken dat vrijwillige initiatieven als de RSPO slechts zo ver kunnen gaan, en dat de steun van regeringen dringend nodig is om de schaal te kantelen richting ontbossingsvrije toevoerketens; en te zorgen dat duurzame palmolie de norm wordt. Regelgevende maatregelen zijn een kans voor regeringen om deel uit te maken van de oplossing die al wordt aangedragen door RSPO, en propageren naleving door bedrijven alsmede due diligence, evenals het creëren van een gelijk speelveld voor de bedrijven. Regeringen spelen een cruciale rol in het geven van voorlichting aan het publiek, het herformuleren van het palmolie-narratief, en het tegemoetkomen aan vrijwillige industrieverplichtingen. Om het risico van verdere wereldwijde ontbossing zoveel mogelijk te beperken, acht RSPO samenwerking tussen alle agrarische grondstoffenindustrieën en distributieketens met regeringen en NGO's van fundamenteel belang om een einde te maken aan ontbossing en bescherming te bieden aan oerwouden, leefgebieden van wilde dieren en gebieden met biodiversiteit.

Inke van der Sluijs, Hoofd Bedrijfsvoering - Europa van RSPO, verklaarde: "Ook in deze onzekere en moeilijke tijden mogen wij niet afdwalen van onze duurzaamheidsverplichtingen voor 2020 en daarna. Door te pleiten voor gecertificeerde duurzame palmolie zullen regeringen ontbossingsvrije toevoerketens stimuleren en de toekomst van onze bossen bepalen." RSPO zal in nauwe samenwerking met haar leden de instrumenten blijven ontwikkelen en blijven optreden als voorvechter van vernieuwing opdat de bossen van de wereld en lokale gemeenschappen beter zullen worden beschermd.

Om de dringend benodigde veranderingen te kunnen sturen, moeten RSPO, bedrijven en regeringen proactief samenwerken om het hoofd te kunnen bieden aan nieuwe uitdagingen in een zich continu ontwikkelend landschap. RSPO verwelkomt de berichtgeving van de EU Commissie over 'Het Intensiveren van EU-inspanningen voor Bescherming en Herstel van Bossen Wereldwijd' en biedt ondersteuning tijdens het aanpakken van de uitdagingen die zijn vastgesteld door zowel de Commissie als het Europees Parlement.

De Ronde Tafel voor Duurzame Palmolie (RSPO) is een internationale ledenorganisatie zonder winstoogmerk die belanghebbenden uit de verschillende sectoren van de palmolie-industrie verenigt, waaronder oliepalmproducenten, palmolieverwerkers en -handelaren, consumentengoederenfabrikanten, detailhandelaren, banken en investeerders, NGO's op het gebied van milieu of natuurbehoud, en maatschappij- en ontwikkelingsgerichte NGO's.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1160778/RSPO_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2788234-1&h=4186874281&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2788234-1%26h%3D2571540333%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1160778%252FRSPO_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1160778%252FRSPO_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1160778%2FRSPO_Logo.jpg]

CONTACT: Fay Richards, T: +44 (0) 7704485720, fay.richards@rspo.org; Dan Strechay, dan.strechay@rspo.org

Web site: www.rspo.org/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234