LyondellBasell Duurzaamheidsverslag stelt ambitieuze doelstellingen voor plastic afval

HOUSTON en ROTTERDAM, Nederland, 28 september 2020 /PRNewswire/ -- LyondellBasell , een van de grootste kunststof-, chemische en raffinagebedrijven ter wereld, heeft vandaag haar jaarlijkse Duurzaamheidsverslag uitgebracht, met als doel positieve verandering teweeg te brengen. De organisatie richt zich op drie transformatiethema's, waaronder plastic afval, klimaatverandering en bloeiende samenlevingen. LyondellBasell kondigde een van de meest ambitieuze doelstellingen van de industrie aan om in 2030 jaarlijks twee miljoen ton gerecyclede en hernieuwbare polymeren te produceren en op de markt te brengen. Het verslag toont de strategie en de ambities van LyondellBasell voor het komende decennium.

"LyondellBasell heeft een meerjarig traject afgelegd om de circulaire economie te bevorderen en we hebben vooruitgang geboekt op het gebied van mechanische en geavanceerde recycling en producten op basis van hernieuwbare bronnen", aldus Jim Seward, Senior Vice President Research en Development, Technology en Sustainability. "Onze doelstellingen onderstrepen wat we mogelijk achten in het komende decennium. Onze duurzaamheidsambities vereisen dat we onze bedrijfsmodellen aanpassen. Als we door de lens van technologie en innovatie kijken, laat onze staat van dienst zien dat we in staat zijn om nieuwe samenwerkingen en partnerschappen te bevorderen ten behoeve van de samenleving".

De belangrijkste elementen van het Duurzaamheidsverslag van LyondellBasell zijn acties op verschillende fronten. Het is de ambitie van het bedrijf om:


-- Jaarlijks twee miljoen ton gerecyclede en hernieuwbare polymeren te
produceren en op de markt te brengen en de investeringen in de
terugwinning en recycling van plastic te verhogen en oplossingen om een
einde te maken aan plastic afval te versnellen.
-- In 2030 de CO2-uitstoot met 15 procent per ton geproduceerd product te
verminderen ten opzichte van het niveau van 2015.
-- Diversiteit, inclusiviteit en rechtvaardigheid op de werkvloer te
bevorderen door initiatieven te versnellen, zoals het incorporeren van
diversiteit en inclusiviteit (D&I) in talentprogramma's, het aanstellen
van een D&I Officer en het betrekken van een dwarsdoorsnede van
leidinggevenden om als D&I Raad op te treden.
-- Aansluiting te zoeken bij de American Chemistry Council en de
branchegenoten van Plastics Europe om ervoor te zorgen dat in 2040 100%
van de plastic verpakkingen wordt hergebruikt, gerecycled of
teruggewonnen.
Daarnaast blijft het bedrijf de recycling verhogen en blijft het samenwerken in de hele waardeketen, zoals blijkt uit de instrumentele rol van LyondellBasell CEO Bob Patel bij de lancering van de Alliance to End Plastic Waste en zijn voortdurende betrokkenheid als een officier van die organisatie.

LyondellBasell ontwikkelt ook geavanceerde recycling met zijn MoReTec-technologie, breidde zijn mechanische recyclingproducten en kleurenaanbod uit via zijn 50/50 joint venture Quality Circular Polymers (QCP), verbeterde het ontwerp van plastic om de recycleerbaarheid te vergroten en werkte samen met merkeigenaren om de recycleerbaarheid van producten te vergroten. Ten slotte heeft het bedrijf de eerste parallelle productie van polypropyleen (PP) en lagedichtheidspolyethyleen (LDPE) gemaakt van hernieuwbare grondstoffen gerealiseerd op commerciële schaal.

Het duurzaamheidsverslag van LyondellBasell is beschikbaar op de website van het bedrijf: https://www.lyondellbasell.com/en/sustainability/ [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2928533-1&h=1297781897&u=https%3A%2F%2Fwww.lyondellbasell.com%2Fen%2Fsustainability%2F&a=https%3A%2F%2Fwww.lyondellbasell.com%2Fen%2Fsustainability%2F].

Bekijk de "We see possible" video door hier te klikken [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2928533-1&h=3281135096&u=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FS3mkuXaa9E4&a=hier+te+klikken] om de aanpak van LyondellBasell op het gebied van duurzaamheid beter te begrijpen.

Over LyondellBasell

LyondellBasell is een van de grootste kunststof-, chemische en raffinagebedrijven ter wereld. Gedreven door zijn werknemers over de hele wereld produceert LyondellBasell materialen en producten die de sleutel vormen tot de ontwikkeling van oplossingen voor moderne uitdagingen, zoals het verbeteren van de voedselveiligheid door middel van lichtgewicht en flexibele verpakkingen, het beschermen van de zuiverheid van de watervoorziening door sterkere en veelzijdigere leidingen, het verbeteren van de veiligheid, het comfort en de brandstofefficiëntie van veel auto's en vrachtwagens op de weg, en het waarborgen van de veilige en effectieve functionaliteit in elektronica en apparaten. LyondellBasell verkoopt producten in meer dan 100 landen en is 's werelds grootste producent van polymeerverbindingen en de grootste licentiegever van polyolefinetechnologieën. In 2020 werd LyondellBasell voor het derde achtereenvolgende jaar op de lijst van Fortune magazine van "World's Most Admired Companies" vermeld. Meer informatie over LyondellBasell is te vinden op www.LyondellBasell.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2928533-1&h=3555396312&u=http%3A%2F%2Fwww.lyondellbasell.com%2F&a=www.LyondellBasell.com].

https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg]

Video - https://www.youtube.com/watch?v=S3mkuXaa9E4 [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2928533-1&h=3928143578&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2928533-1%26h%3D2811024093%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DS3mkuXaa9E4%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DS3mkuXaa9E4&a=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DS3mkuXaa9E4]
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/562522/LyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2928533-1&h=3822190579&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2928533-1%26h%3D1152919452%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F562522%252FLyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F562522%252FLyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F562522%2FLyondellBasell_Advancing_Possible_Logo.jpg]

CONTACT: Voor mediavragen: Mediarelaties: +1 713 309 7575, Media-e-mail: mediarelations@lyb.com / TOEKOMSTGERICHTE VERKLARINGEN - De verklaringen in deze uitgave en met betrekking tot zaken die geen historische feiten zijn, zijn toekomstgerichte verklaringen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn gebaseerd op veronderstellingen van het management die redelijk worden geacht op het moment dat ze worden gedaan en zijn onderhevig aan significante risico's en onzekerheden. De daadwerkelijke resultaten kunnen materieel verschillen op basis van factoren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de zakelijke cycliciteit van de chemische en polymerenindustrieën; onze capaciteit om gerecyclede en op hernieuwbare basis gebaseerde polymeren te produceren en op de markt te brengen; onze capaciteit om met succes onze emissies te verminderen; het succes van de inspanningen van het bedrijf en de industrie om het hergebruik en de recycling van kunststoffen te bevorderen; concurrerende product- en prijsdruk; arbeidsomstandigheden; technologische ontwikkelingen, en onze capaciteit om nieuwe producten en procestechnologieën te ontwikkelen; en potentiële regulerende maatregelen van de overheid. De extra factoren die resultaten kunnen veroorzaken die materieel verschillen van die zoals beschreven in de toekomstgerichte verklaringen kunnen worden gevonden in de ,,Risk factors" secties van onze Form 10-k voor het jaar eindigend op 31 December 2019, en onze Form 10-Q voor het kwartaal eindigend op 31 Maart 2020, die op www.LyondellBasell.com op de 'Investors' pagina, en op de website van de 'Securities and Exchange Commission' op www.sec.gov kunnen worden gevonden.

Web site: http://www.lyondellbasell.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234