Inverko N.V. publiceert jaarverslag 2016 en richt zich op aanwenden van nieuwe activiteiten

AMSTERDAM, April 28, 2017 /PRNewswire/ --

Inverko N.V. maakt vandaag het jaarverslag over 2016 bekend. Tevens laat de naamloze vennootschap weten orienterende gesprekken te voeren voor het onderbrengen van nieuwe activiteiten in de beursnotering.   

De bekendmaking van het jaarverslag 2016 volgt kort op de publicatie van de jaarcijfers over 2015. Met deze voortvarende start bewijst het nieuwe bestuur van Inverko N.V. haar voorgenomen daadkracht na te leven.

Op 16 juni zal Inverko een Algemene Vergadering van Aandeelhouders houden. De vergadering vindt plaats in het World Trade Center Amsterdam. Tijdens deze bijeenkomst zullen de aandeelhouders om goedkeuring worden gevraagd aangaande de jaarrekening 2016.

Uit het jaarverslag 2016 blijkt dat de eigen vermogenspositie sterk is verbeterd en de kosten effectief zijn verlaagd. Na de afgeronde herstructurering is de kostenstroom onder controle gebracht en is de vennootschap ruimschoots voorzien van liquiditeiten. Hiermee is de weg vrijgemaakt voor de volgende stap.

Inverko N.V. zal zich de komende periode richten op het aanwenden van nieuwe activiteiten. De vennootschap laat weten momenteel orienterende gesprekken te voeren teneinde waarde binnen de beursnotering te creeren. Indien en zodra de gesprekken concreter worden zullen nadere mededelingen volgen.

Selwyn Duijvestijn

CEO Inverko N.V.


 
Voor meer informatie: 

Selwyn Duijvestijn 
info@inverko.nl 
+31-020-2386378 


 

PRN NLD.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234