Darling Ingredients Inc. rapporteert financiële resultaten voor vierde kwartaal en boekjaar 2017: strategie voor wereldwijde groei

IRVING, Texas, 28 februari 2018 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. , een wereldwijd actieve ontwikkelaar en producent van duurzame natuurlijke ingrediënten op basis van eetbare en niet-eetbare bio-voedingsstoffen en maker van een groot aantal ingrediënten en gespecialiseerde producten voor klanten in de sectoren farmaceutica, voedsel, dierenvoeding, babyvoeding, industrie, brandstoffen, bio-energie en kustmest, heeft vandaag de financiële resultaten voor het vierde kwartaal van 2017 en het boekjaar dat eindigde op 30 december 2017 aangekondigd.

Overzicht vierde kwartaal 2017


-- Netto-inkomsten van $105,7 miljoen of $0,63 per verwaterd aandeel onder
GAAP
-- Omzet van $952,5 miljoen, een stijging van 7,5%
-- Aangepaste EBITDA van $115,8 miljoen
-- Stijging in wereldwijde volumes van grondstoffen van 3,0%
-- Deflatie in prijsstelling voor eindproducten in segment Babyvoeding,
consistente prestaties in segment Voedsel
-- Segment Brandstoffen laat verbeterde economische omstandigheden voor
biobrandstoffen in 4e kwartaal zien zonder Blenders Tax Credit (BTC)
-- Voortgezette schuldafbouw van $43 miljoen
Overzicht boekjaar 2017


-- Netto-inkomsten van $128,5 miljoen of $0,77 per verwaterd aandeel onder
GAAP
-- Amerikaanse Tax Cuts and Jobs Act en de Europese belastinghervorming
hebben $0,53 toegevoegd aan winst per aandeel
-- Geen Blenders Tax Credit in resultaten; wordt gerapporteerd in 1e
kwartaal van 2018
-- Aangepaste EBITDA van $438,9 miljoen
-- Winst op Diamond Green Diesel (DGD) bedroeg $0,54 cent per gallon zonder
BTC
-- Afbetaling van schulden van $112,5 miljoen
-- Verbetering van $61,8 miljoen in bedrijfskapitaal
De netto-omzet in het vierde kwartaal van 2017 bedroeg $952,5 miljoen, vergeleken met $885,8 miljoen in het vierde kwartaal van 2016. De aan Darling toe te schrijven netto-inkomsten voor het vierde kwartaal van 2017 bedroegen $105,7 miljoen of $0,63 per verwaterd aandeel, vergeleken met $40,5 miljoen of $0,25 per verwaterd aandeel in het vierde kwartaal van 2016. De toename van de netto-inkomsten is te danken aan de herziening van latente belastingverplichtingen op grond van de Amerikaanse Tax Cuts and Jobs Act en voordelen van Europese belastinghervorming, alsmede verbeterde volumes en prijsstelling van grondstoffen in alle segmenten. De BTC is niet meegenomen in de resultaten voor het vierde kwartaal.

De aan Darling toe te schrijven netto-inkomsten voor het boekjaar 2017 bedroegen $128,5 miljoen of $0,77 per verwaterd aandeel, vergeleken met $102,3 miljoen of $0,62 per verwaterd aandeel voor het voorafgaande jaar. De toename in de netto-inkomsten is te danken aan de herziening van latente belastingverplichtingen op grond van de Amerikaanse Tax Cuts and Jobs Act, samen met voordelen van Europese belastinghervorming. In het eerste kwartaal van 2018 zal voor de BTC $12,6 miljoen aan netto-inkomsten worden geboekt voor het segment Brandstoffen.

Randall C. Stuewe, Chairman en CEO van Darling Ingredients Inc., verklaarde, "We hebben wereldwijd hogere volumes van grondstoffen met consistente marges kunnen inzetten bij het beheer van aan deflatie onderhevige markten voor eindproducten in ingrediënten voor Voeding. In het segment ingrediënten voor Voedsel hebben we sterke prestaties geleverd met alle productlijnen, waarmee we de voortdurende macro-economische tegenwind in Zuid-Amerikaanse markten het hoofd hebben weten te bieden. DGD zorgde voor $86 miljoen EBITDA (waarbij de helft van Darling staat voor $43 miljoen) of $0,54 per gallon, met uitsluiting van de BTC. Uitbreiding van DGD wordt voortgezet, met een verwachte uitvaltijd van de faciliteit in het midden van mei om de laatste eindjes aan elkaar te knopen, waarna voltooiing volgt laat in het 2e kwartaal van 2018."


-- Voedingsingrediënten - EBITDA $313,9 miljoen (stijging van 6,6
procent); Omzet $2.239,5 miljoen (stijging van 7,2 procent); Brutomarge
$494,7 miljoen (stijging van 6,5 procent); Stijging van 3,3 procent in
verwerkte grondstoffen.
-- Voedselingrediënten - EBITDA $131,4 miljoen (gelijk); Omzet $1.157,0
miljoen (stijging van 9,6 procent); Brutomarge $236,4 miljoen (stijging
van 3,9 procent); Stijging van 3,7 procent in verwerkte grondstoffen.
-- Brandstofingrediënten - EBITDA $44,8 miljoen (daling van 24,6 procent);
Omzet $265,8 miljoen (stijging van 7,6 procent); Brutomarge $55,3
miljoen (daling van 14,4 procent); Stijging van 0,85 procent in
verwerkte grondstoffen.
-- Diamond Green Diesel JV - Leverde solide inkomsten van $0,54 per gallon,
exclusief BTC. Inclusief de retroactieve BTC heeft de faciliteit $247
miljoen verdiend op de verkoop van 160 miljoen gallons.Voor meer informatie neemt u contact op
met:

Melissa A. Gaither, VP Investor Relations
en Global Communications E-mail: mgaither@darlingii.com

251 O'Connor Ridge Blvd., Suite 300,
Irving, Texas 75038 Telefoon: 972-281-4478


Web site: http://www.darlingii.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234