De zoektocht naar de oorsprong van het nieuwe coronavirus vereist wereldwijde inspanningen

Exclusief interview met Viroloog, Hoogleraar, Dr. Kitazato Kaio van de Universiteit van Nagasaki

BEIJING, 27 april 2020 /PRNewswire/ -- Een nieuwsrapport van Science and Technology Daily:

COVID-19 heeft meer dan 200 landen en regio's aangetast en zorgt elke dag voor een toenemend aantal besmettingen.

Dr. Kitazato Kaio, Hoogleraar aan de Universiteit van Nagasaki in Japan, is zeer bezorgd over deze pandemie. In een interview met de verslaggever van Science and Technology Daily maakte hij een gedetailleerde analyse wat betreft de virustransmissiekenmerken, de wetenschappelijke en langetermijnaard van de virustraceerbaarheid en de verwezenlijkingen van Chinese wetenschappers. Voorts riep hij op tot gezamenlijke mondiale actie.

De transmissiekenmerken van het nieuwe coronavirus en de belangrijkste oorzaken van de wereldwijde pandemie

Dr. Kitazato Kaio concludeerde dat, op basis van vele onderzoeksrapporten van over de hele wereld, dit nieuwe coronavirus verschillende nieuwe opvallende kenmerken heeft in vergelijking met de eerder ontdekte virussen SARS-CoV en MERS-CoV.

Ten eerste is het spike-eiwit of piek-eiwit (S-eiwit) van het nieuwe coronavirus het oppervlakte-omhullende eiwit dat verantwoordelijk is voor het binnendringen van virusdeeltjes in de geïnfecteerde cellen, met name het humane angiotensine-converterende enzym 2 (ACE2) bindend eiwit. Het S-eiwit van het nieuwe coronavirus bindt zich aan zijn celreceptor ACE2 met een affiniteit die 10 tot 20 keer hoger is dan die van het S-eiwit van SARS-CoV. De hoge affiniteit van het S-eiwit met de receptor toont aan dat de virusdeeltjes een sterke hechting aan de cellen hebben en dat het gemakkelijk is om de cellen te infecteren.

Net als het infectieuze omhulde virus, zoals het influenzavirus, heeft het nieuwe coronavirus de kenmerken van protease-afhankelijkheid in het infectieproces van het binnendringen van geïnfecteerde cellen. Het S-eiwit zelf is een precursoreiwit en heeft geen celfusie-activiteit. Het wordt alleen gesplitst in twee eiwitfragmenten S1 en S2 door protease van de gastcel. Na de blootstelling van fusie-peptide (FP) verantwoordelijk voor celmembraanfusie in het S2-fragment, wordt het S-eiwit geactiveerd en kunnen de virusdeeltjes samensmelten met het geïnfecteerde celmembraan, de cel binnendringen en het infectieproces voltooien.

Het tweede kenmerk van het nieuwe coronavirus is dat het S-eiwit een furin-protease-splitsingsplaats heeft tussen S1 en S2 die niet in SARS-CoV of MERS-CoV voorkomen. De furin-protease is een alomtegenwoordige protease in menselijke cellen. Wanneer de nieuwe coronavirusdeeltjes worden verzameld en vrijgegeven uit geïnfecteerde menselijke cellen, is het S-eiwit van het virus gesplitst in de geactiveerde toestand van S1 en S2 door de furine-protease in de cellen. En de virusdeeltjes hadden al een sterke celinfectie en fusie membraanactiviteit, waardoor de efficiëntie van de infectie van het nieuwe coronavirus bijna 1.000 keer hoger is dan SARS-CoV.

Ten slotte bepalen de structurele kenmerken van het S-eiwit van het nieuwe coronavirus zijn vermogen om cellen te infecteren en snel te repliceren. Daarom kan de persoon die is geïnfecteerd een groot aantal zeer infectieuze virusdeeltjes vrijgeven in het vroege stadium van infectie voordat de systemische symptomen verschijnen. De sterkere besmettelijkheid in vergelijking met influenzavirus is de belangrijkste reden waarom het nieuwe coronavirus een pandemie kan zijn in de wereld.

Het zoeken naar virussen is een zeer ernstige wetenschappelijke kwestie, die moet worden ondersteund door eenduidig wetenschappelijk bewijs

Dr. Kitazato Kaio zei dat het coronavirus kan worden ingedeeld in vier geslachten: , , en , waarbij en voornamelijk vogels infecteren, terwijl en vooral zoogdieren infecteren. Het nieuwe coronavirus is geclassificeerd als -groep. De natuurlijke gastheer is waarschijnlijk afkomstig van vleermuizen. Ook is gemeld dat soortgelijke virussen zijn aangetroffen in schubdieren, slangen en andere wilde dieren.

Momenteel blijft de route van infectie een vraag vanuit het publiek. Het nieuwe coronavirus infecteert mensen via de tussenliggende gastheren of infecteert mensen rechtstreeks vanuit het natuurlijke reservoir. Beide worden momenteel grondig onderzocht. Dus, de zoektocht naar virussen, de zoektocht naar tussenliggende gastheren en het onderzoek naar de overdracht van virussen op mensen zijn belangrijke stappen om de verspreiding van het virus volledig af te snijden.

Dit is een zeer ernstige wetenschappelijke kwestie, die moet worden ondersteund door solide wetenschappelijk bewijs. De oplossing voor deze crisis vereist de gezamenlijke inspanningen van wetenschappers van over de hele wereld.

Het screenen van serumantilichamen bij patiënten waarin influenza wordt vermoed, kan aanwijzingen geven om de oorsprong van het virus te onderzoeken

Dr. Kitazato Kaio meent dat de gegevens inzake de voortdurende aanwezigheid van plagen in de menselijke geschiedenis aangeven dat nieuwe virussen mensen van andere organismen kunnen binnendringen. Met de opkomst van het nieuwe virus is het onmogelijk om de infectie effectief te voorkomen via het immuunsysteem gezien het feit dat het menselijk lichaam geen specifieke immuniteit heeft. Het virus zal zich blijven verspreiden en zijn "nakomelingen" in de bevolking repliceren. Pas wanneer de meerderheid van de mensen er immuun voor is, kunnen we met succes de ontwikkeling van de pandemie in bedwang houden.

De meest effectieve manier waarop mensen kunnen omgaan met de infectie van opkomende virussen is door vaccins te onderzoeken en te ontwikkelen. Voordat het doel van de kudde-immuniteit wordt bereikt, is iedereen vatbaar voor het virus en is niemand gespaard van mogelijke infectie.

Het immuunsysteem heeft een geheugenfunctie voor de infectie van pathogenen die het lichaam binnendringen. Met de huidige technologie is het zo dat zolang de antilichamen in het bloed worden gedetecteerd, het mogelijk is om de eerdere infectie-ervaring van verschillende pathogenen te screenen.

Als serumantilichamen van klinisch vermoede influenzagevallen en andere patiënten in de toekomst op grote schaal worden gescreend, zal dit aanwijzingen bieden voor het vinden van de bron van nieuwe coronavirusinfecties.

Chinese wetenschappers besteden veel aandacht aan nieuwe uitdagingen

In het vroege stadium van de epidemie isoleerden Chinese artsen en wetenschappers het virus efficiënt in de kortst mogelijke tijd en analyseerden zij de hele genoomsequentie van het virus. Voorts heeft China sinds het begin van de epidemie tijdig informatie over COVID-19 vrijgegeven aan de rest van de wereld, waardoor de internationale gemeenschap op de hoogte was van de opkomst van COVID-19.

Dit toont terdege het professionele optreden en het verantwoordelijkheidsgevoel van Chinese wetenschappers ten aanzien van de volksgezondheid en legt een solide basis om samen met het publiek nieuwe uitdagingen aan te gaan.

Om de verspreiding van de epidemie snel onder controle te houden, nam de Chinese overheid bovendien strenge en uitgebreide preventie- en controlemaatregelen, waaronder stadsvergrendelingen om het virus in te dammen en de burgers te beschermen. Deze inspanningen en opofferingen van China hebben kostbare tijd gewonnen voor de wereld om gezamenlijk de epidemie te bestrijden en zijn zeer gewaardeerd door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) en relevante deskundigen uit verschillende landen.

"Gezamenlijke mondiale actie" is essentieel om COVID-19 succesvol te kunnen indammen

Wanneer COVID-19 zich in een vroeg stadium voordoet, moeten landen over de hele wereld waakzaam zijn met allerlei soorten paraatheid. Sommige politici slaagden er echter niet in positieve maatregelen te nemen om de verspreiding van de pandemie in hun eigen land te voorkomen, wat leidde tot verspreiding over de hele wereld. Ze deden gevaarlijke pogingen om COVID-19 te politiseren en wierpen zo een schaduw op onze gezamenlijke strijd tegen onze gemeenschappelijke vijand.

De nieuwe coronaviruspandemie, die wordt beschouwd als een wereldwijde uitdaging die één keer in een eeuw voorkomt, heeft enorme kosten op het gebied van mensenlevens en gezondheidszorg en is een uitdaging voor de politieke, economische en nationale bestuurssystemen.

COVID-19 vormt een enorme bedreiging voor het menselijk leven en de gezondheid. De pandemie maakt geen onderscheid op grond van land, ras, geslacht, leeftijd en sociale status. Alle landen moeten hun krachten bundelen om te vechten tegen COVID-19 met onze wereldwijde wijsheid en wetenschappelijke kracht om aan onze gemeenschappelijke vijand het hoofd te bieden. Alleen met solidariteit en samenwerking kan de internationale gemeenschap de pandemie onder controle krijgen en het gemeenschappelijke vaderland van de mensheid beschermen.

Dr. Kitazato Kaio herinnert eraan dat COVID-19 op ieder moment opnieuw kan uitbreken vóór wijdverspreide vaccinatie beschikbaar is. De menselijke gemeenschap moet actief back-upplannen opstellen om dergelijke mogelijke uitbraken aan te pakken zonder de normale ontwikkeling van de samenleving aan te tasten.

CONTACT: Contacten met de media: Haoyuan Yu, Tel.: +86-136-2128-2870, E-mail: yuhy@stdaily.com; Linlin Fang, Tel.: +86-139-1199-5172, E-mail: fangll@stdaily.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234