De Loro Parque Foundation bereikt de herintroductie van zes met uitsterven bedreigde Lear's Macaw-papegaaien in Brazilië

- De Lear's Macaw vormt een van de negen soorten die de stichting heeft kunnen redden van dreigend uitsterven, mede dankzij de financiering van in-situ en ex-situ natuurbeschermingsprojecten.

SANTA CRUZ DE TENERIFE, Spanje, Feb. 27, 2019 /PRNewswire/ -- De zes exemplaren van Lear's Macaw (Anodorhynchus leari) werden geboren binnen de faciliteiten van de Loro Parque Foundation en verhuisden vorig jaar augustus naar Brazilië voor hun reïntegratie in de natuur. Ze slaagden erin zich aan te passen aan de ruige omstandigheden van hun habitat in de Caatinga en vliegen nu vrij rond in de natuur. De papegaai vormt een van de belangrijkste projecten van de stichting, die erin slaagde diens plaats op de Rode Lijst van de Internationale Unie voor het behoud van de natuur (IUCN) van de categorie 'kritisch bedreigd' naar 'bedreigd' te verplaatsen.

https://mma.prnewswire.com/media/826416/Loro_Parque_Foundation.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/826416/Loro_Parque_Foundation.jpg ]

De bescherming en het geleidelijke herstel van deze soort was een lange weg en veel werk. Hierbij wordt met name gewezen op de ex-situ-activiteiten van de Loro Parque Foundation, aan wie de Braziliaanse regering nu alweer 13 jaar geleden - in 2006 - twee paren overdroeg. De verwachting was dat ze in het wild konden opgroeien en de soort in stand houden in een situatie vergelijkbaar met die van de Spix's Macaw, een soort die nu in de natuur is uitgestorven.

Binnen een tijdsbestek van zes maanden slaagden ze erin om de vogels zich te laten voortplanten en sindsdien zijn er op Tenerife meer dan 30 exemplaren gefokt. Het doel van de stichting is echter altijd geweest om hen in staat te stellen terug te keren naar hun natuurlijke omgeving en, eenmaal daar, om hun bestaan op den duur te waarborgen. Gedurende deze periode zijn er in totaal 15 exemplaren uitgezonden, waarvan negen als deelname aan het Nationaal Actieplan voor het behoud van de soort, waardoor de populatie aanzienlijk kon toenemen.

De laatste zes exemplaren die in Brazilië arriveerden, hebben om zich aan te passen een periode in een grote volière in een natuurlijke omgeving doorgebracht, met planten die typisch zijn voor de ecologie van de soort en waar ze vertrouwd zijn geraakt met de geluiden van de natuur en met de omstandigheden van het gebied waar de Lear's Macaw eerder werd aangetroffen.

Om te voorkomen dat de dieren al te grote inspanningen moesten leveren bij het zoeken naar voedsel, werden tijdens deze eerste ervaringen in hun natuurlijke habitat de nabijgelegen palmen voorzien van grote trossen licuri fruit. Zo verlieten ze geleidelijk aan de omheining en vonden ze gelijksoortige omstandigheden zonder lange vluchten te moeten ondernemen.

Met deze geweldige doorbraak heeft de Lear's Macaw-papegaai een van de belangrijkste fasen van zijn eigen herstel bereikt en de integratie in zijn natuurlijke omgeving zal ook in de toekomst worden gemonitord door Braziliaanse wetenschappers - onder leiding van biologe Erica Pacifico, algemeen coördinator van het uitzettingsproject - die, in directe samenwerking met deskundigen van de Loro Parque Foundation, de ontwikkeling van het proces blijven volgen.

(https://mma.prnewswire.com/media/826416/Loro_Parque_Foundation.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/826416/Loro_Parque_Foundation.jpg])

Contactpersoon: Natalya Romashko Directora de Comunicación Telefoonnummer: +34-922-373-841. doorkiesnr. 319 dir.comunicacion@loroparque.com [mailto:dir.comunicacion@loroparque.com]

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234