Koolstofafvang van cruciaal belang voor de economische toekomst van Europa

ROTTERDAM, Nederland, 26 oktober 2017 /PRNewswire/ -- Leiders op het gebied van klimaatverandering die in Rotterdam samenkwamen kregen te horen gekregen dat koolstofafvang en -opslag (CCS - carbon capture and storage) instrumenteel is voor het koolstofarmer maken van de Europese industrie en voor het creëren van een nieuwe energie-economie voor het hele continent.

Tijdens het 'Europe Middle East and Africa (EMEA) CCS Forum' in de Haven van Rotterdam, zei de CEO van het Global CCS Institute, Brad Page, dat CCS de oplossing is voor een hele hoeveelheid klimaat-, economische en sociale problemen.

"We bevinden ons nu op een kritiek punt. CCS kan niet langer aan de zijlijn staan in het debat over klimaatverandering. Om de doelstellingen van het klimaatverdrag van Parijs te bereiken, en duurzame economische en sociale economieën te creëren, moet CCS deel gaan uitmaken van een mainstream, multilaterale mix van 'must-have' schone technologieën."

De heer Page, die leiding geeft aan de wereldautoriteit voor koolstofopvang, zegt dat CCS een maatoplossing is voor Europa waar talloze industriële hubs en clusters alom aanwezig zijn.

"Het is de enige technologie die in staat is om belangrijke industriële sectoren zoals staal, cement, meststoffen, raffinage en petrochemie koolstofarmer te maken en het is de weg naar een nieuwe energie-economie met schone en duurzame energie in alle vormen inclusief waterstof, bio-energie en een groot aantal toepassingen voor het hergebruiken van CO2."

Dr. Julio Friedmann, CEO van het Energy Future Initiative gaf een toespraak aan meer dan 100 deelnemers, die aanwezig waren als vertegenwoordigers van de branche, overheid, academische wereld en de NGO's. Hij zei dat CCS snel ingezet moet worden en op schaal als de wereld een snelle vermindering van de broeikasgasemissies wil realiseren.

"Een belangrijke toepassing ligt in de zware industrie die verantwoordelijk is voor 21 procent van de wereldwijde uitstoot. Een andere is de nieuwe, zeer efficiënte kolencentrales die in Azië en Europa gebouwd worden en die tijdens hun lange leven het koolstofbudget snel zullen opmaken, alsmede de aardgascentrales die steeds vaker de pijlers van de energiesector worden.

Dr. Friedmann zei dat het om een bewezen technologie gaat, het commercieel overtuigend is en dat de klimaatwetenschap ondubbelzinnig is.

"Het is gewoonweg niet mogelijk dat we zonder de technologie een 2-graden wereld bereiken, laat staan nog meer. De vraag is echter, zijn we echt slim genoeg om te doen wat we weten dat we moeten doen."

Ook sprekend tijdens het Forum was de CEO van de Haven van Rotterdam, Allard Castelein die zei dat de berekeningen van de IPCC, IEA en het recente onderzoek uitgevoerd door het Wuppertal Instituut in opdracht van de Haven, het feit ondersteunen dat CCS een onontbeerlijke rol in onze toekomstige klimaatverandering zal spelen.

"CCS is zeker nodig voor Rotterdam. Onze plaatselijke industrie is verantwoordelijk voor bijna 20% van de totale CO2-uitstoot in Nederland. Een groot deel van deze industriële activiteiten heeft betrekking op producten die - althans voorlopig - geen levensvatbare alternatieven kennen voor een zero-uitstoot. CCS en CCU (Carbon capture and utilization - koolstofafvang en -benutting) zijn de meest effectieve methoden voor het snel terugschroeven van de hoeveelheid CO2-uitstoot."

Er zijn momenteel wereldwijd 17 grootschalige CCS-installaties in bedrijf, met vier die in de komende 12-18 maanden operabel zullen worden.

Over het Global CCS Institute:

Het Global CCS Institute is een internationale ledenorganisatie. Onze missie is om de invoering van koolstofafvang en -opslag (CCS) te versnellen. CCS is een technologie van vitaal belang voor het aanpakken van klimaatverandering en het leveren van energiezekerheid.

Door voor en met onze leden samen te werken, stimuleren we de introductie van CCS op een snelle en kosteneffectieve manier door kennis te delen, capaciteit op te bouwen en advies en ondersteuning te bieden zodat deze belangrijke technologie zijn rol kan spelen bij het verminderen van broeikasgasemissies.

Onze diverse internationale leden bestaat uit regeringen, wereldwijde bedrijven, kleine bedrijven, onderzoeksinstellingen en niet-gouvernementele organisaties, toegewijd om CCS een integraal onderdeel te laten worden van een koolstofarme toekomst. Ons hoofdkantoor bevindt zich in Melbourne, Australië, met regionale kantoren in Washington DC, Brussel, Peking en Tokyo. Ga voor meer informatie naar www.globalccsinstitute.com [http://www.globalccsinstitute.com/].

Voor media vragen, neem contact op met:

Antonios Papaspiropoulos: +61-401-944-478, Antonios.Papaspiropoulos@globalccsinstitute.com [mailto:Antonios.Papaspiropoulos@globalccsinstitute.com] Annya Schneider: +61-422-729-554, annya.schneider@globalccsinstitute.com [mailto:annya.schneider@globalccsinstitute.com]

Web site: http://www.globalccsinstitute.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234