Nederland innovatief in hervatten planbare operaties huidkanker na COVID-vertraging

ROTTERDAM, Nederland en SAN DIEGO, 26 augustus 2020 /PRNewswire/ -- SkylineDx heeft een samenwerkingsovereenkomst gesloten met een multidisciplinair consortium van Nederlandse ziekenhuizen; samen implementeren ze in studieverband een innovatieve diagnostische test (de Merlin Assay) voor melanoom (huidkanker) patiënten, om de continuïteit van zorg voor deze patiënten te borgen in een periode waar de zorgvraag enorm onder druk staat door COVID. Bij ongeveer 80% van de melanoompatiënten die een chirurgische ingreep aan de lymfeklieren (schildwachtklierprocedure) ondergaat om deze te controleren op uitzaaiingen, worden geen uitzaaiingen gevonden. De Merlin Assay analyseert karakteristieken van de primaire tumor in combinatie met de leeftijd van de patiënt en kan vooraf al voorspellen hoe groot de kans op uitzaaiingen is. Op deze manier wordt tot 42% van de operaties verantwoord uitgesteld [2 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7220172/]-3 [https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-2019-congress/Validation-of-a-Clinicopathological-and-Gene-Expression-Profile-CP-GEP-Model-for-Sentinel-Lymph-Node-Metastasis-in-Primary-Cutaneous-Melanoma]] en stelt de Merlin Assay ziekenhuizen in staat om zich te richten op de patiënten met het hoogste risico op uitzaaiingen zodat zij sneller kunnen starten met de volgende stap in hun behandelplan. Het consortium bestaat uit 8 Nederlandse instituten en wordt geleid door het Erasmus MC in Rotterdam (EMC).

"Het verminderen van de achterstand in reguliere zorg en het handhaven van reguliere zorg is van groot belang terwijl wij ons voorbereiden op een mogelijk nieuwe COVID-piek", zegt prof. dr. Kees Verhoef, hoofd oncologische- en gastro-intestinale chirurgie bij het EMC. "Middelen die helpen bij het verdelen en prioriseren van de zorgvraag, zullen ons in staat stellen om individuele patiënten van adequate zorg te voorzien op het moment dat ze dit daadwerkelijk nodig hebben".

Een recente casus vanuit de Mayo Clinic uit de Verenigde Staten beschreef het zorgtraject van een melanoompatiënt die werd doorverwezen voor de schildwachtklierprocedure. Over een periode van 21 dagen maakte de patiënt intensief gebruik van ziekenhuiszorg, medisch specialisten, laboratoriumtesten en onderging de patiënt een operatie van 90 minuten onder algehele narcose om tot een uitslag te komen. De lymfeklier bleek geen uitzaaiingen te bevatten. De Merlin Assay kon de negatieve uitkomst voor uitzaaiingen in de lymfeklieren voor deze patiënt correct voorspellen na slechts een aantal dagen [4 [https://mcpiqojournal.org/article/S2542-4548(20)30101-6/pdf]]. Deze casus is illustratief voor hoe een innovatieve, diagnostische test het zorgpad van patiënten met een melanoom positief kan beïnvloeden. Het Nederlands consortium zal door middel van deze studie en het implementatietraject, al deze belangrijke informatie uit de klinische praktijk registreren en analyseren.

"Een betere verdeling van de zorgvraag onder patiënten en een snellere doorlooptijd zijn niet de enige voordelen van het gebruik van de Merlin Assay in de dagelijkse klinische praktijk", vervolgt dr. Dirk Grunhagen, oncologisch chirurg bij EMC. "Tussen de 5 en 10% van de operaties gaat gepaard met complicaties. De Merlin Assay kan een deel van de melanoompatiënten deze complicaties en de daaropvolgende benodigde zorg besparen".

"Ik ben heel trots op het feit dat we met verschillende belanghebbenden konden samenwerken om op een vernieuwende manier een test te implementeren op een moment waarop deze het meest een verschil kan maken", zegt Dharminder Chahal, CEO van SkylineDx die de Merlin Assay heeft ontwikkeld. "Het team heeft hard gewerkt om de Merlin Assay versneld beschikbaar te stellen. De start van deze klinische studie is weer een belangrijke stap richting gepersonaliseerde zorg: individuele, patiënt specifieke behandelingen".

Over Merlin Assay De Merlin Assay maakt gebruik van het CP-GEP model, een krachtig algoritme dat het risico op uitzaaiingen in de schildwachtklier van een melanoompatiënt berekent. Het model kan het risico op inidividuele basis berekenen door een combinatie van 8 genen uit de primaire tumor, de tumordikte en de leeftijd van de patiënt. Het model is eerder gepubliceerd in JCO Precision Oncology [2 [https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7220172/]] en gevalideerd door het Erasmus MC [3 [https://oncologypro.esmo.org/meeting-resources/esmo-2019-congress/Validation-of-a-Clinicopathological-and-Gene-Expression-Profile-CP-GEP-Model-for-Sentinel-Lymph-Node-Metastasis-in-Primary-Cutaneous-Melanoma]]. Verdere klinisch onderzoek en validatiestudies naar de voorspellende waarde van het CP-GEP model vormen de belangrijkste speerpunten van het Merlin Study Initiative, onder de vleugels van het Falcon R&D Program [https://falconprogram.com/].

Over SkylineDx SkylineDx [https://skylinedx.com/] is een biotech bedrijf gericht op onderzoek en ontwikkeling van moleculaire diagnostiek in de oncologie. Het bedrijf heeft haar hoofdkantoor in Rotterdam (Nederland) en wordt verder aangevuld met een medisch/klinisch team in de Verenigde Staten en een CAP/CLIA gecertificeerd laboratorium in San Diego (Californië). SkylineDx gebruikt haar expertise om de kloof te overbruggen tussen academisch gevonden algoritmes op basis van genexpressie en diagnostische testen die ook daadwerkelijk door zorgprofessionals in de praktijk gebruikt kunnen worden. Deze testen helpen artsen onder andere bij een correcte diagnose, het bepalen van de agressiviteit van de kanker of het voorspellen van de beste behandelstrategie van de kanker. Op basis van testresultaten kunnen artsen de behandeling op individueel niveau met de patiënt afstemmen.

CONTACT: Contact SkylineDx, Marieke Spaan (Corporate Affairs), +31 10 72 00 312, press@skylinedx.com. Contact EMC, Elaine Berghout (Press Contact), +31 10 703 32 89, press@erasmusmc.nl

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234