China's armoedebestrijding heeft flink bijgedragen aan de mondiale armoedereductie

BEIJING, 26 mei 2020 /PRNewswire/ -- Een nieuwsverslag door Liu Haiying, Du Haibin & Long Yun van Science and Technology Daily:

Meer dan 700 miljoen mensen zijn 10 jaar eerder dan gepland uit de armoede opgeheven in het kader van de armoedebestrijdingsdoelstellingen uit de agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 van de Verenigde Naties.

De Chinese President Xi Jinping heeft dit bekendgemaakt bij de opening van 73ste sessie van de Wereldgezondheidsassemblee (WHA) via videolink. "China stelt over een periode van twee jaar 2 miljard Amerikaanse dollar beschikbaar om te helpen met de reactie op COVID-19 en met de sociale en economische ontwikkeling in getroffen landen, ontwikkelingslanden in het bijzonder. Bovendien zal China samenwerken met andere G20-leden om voor de armste landen het Initiatief tot Opschorting van Schuldenafbetaling (ʹDebt Service Suspension Initiativeʹ) te implementeren," zo vervolgde Xi, en voegde daaraan toe dat China ook klaarstaat om met de internationale gemeenschap de steun te vergroten aan de landen die het hardst getroffen zijn en gebukt gaan onder de hoogste schuldendruk zodat zij de huidige problemen kunnen overbruggen.

Volgens China-expert Sonia Bressler toonde de speech van President Xi Chinaʹs visie van "mensen die allemaal onder dezelfde hemel leven" en het Chinese concept van de bevordering van eenheid en solidariteit bij beperking van de epidemie en het uitroeien van armoede.

"Sinds de doorvoering van hervormingen en de opening van het land, heeft de overgrote meerderheid van het Chinese volk zichzelf uit de armoede opgeheven en werd China het eerste land dat de VN Millenniumdoelstellingen behaalde," zo schreef het belangrijke Zuid-Afrikaanse medium "Independent Online" in een artikel. "Het uitroeien van extreme armoede zou een topprioriteit moeten zijn voor Afrikaanse overheden. In dit opzicht kan Chinaʹs ervaring dienen als referentiekader. China heeft een paar grote stappen gemaakt in de strijd tegen armoede omdat haar leiders de natie hebben gemobiliseerd door middel van helder beleid, middelen, realistische doelen en strikte discipline," aldus het artikel.

Dit komt doordat armoedebestrijding altijd een topprioriteit is geweest voor de Chinese regering. China is toegewijd aan de uitroeiing van armoede sinds het beleid van hervorming en openstelling. Het heeft haar armoedebestrijdingsdoelstellingen geleidelijk aangepast in lijn met de economische ontwikkeling en het heeft speciale agentschappen ingesteld voor het standaardiseren en institutionaliseren van armoedereductie. In Xiangxi in de provincie Hunan stelde President Xi in 2013 de "Gerichte Armoedeverminderingsstrategie" in. Op 12 mei 2014 kwamen het Armoedebestrijdingsprogramma van de Staatsraad en andere departementen gezamenlijk met het Implementatieplan voor de Vestiging van een Mechanisme voor Gerichte Armoedebestrijding. Op 2 december 2016 lanceerde de Staatsraad een armoedebestrijdingsplan voor de 13de Vijfjarenplanperiode (2016-2020), die dient als een praktische leidraad voor lokale overheden in de strijd tegen armoede en als belangrijk fundament voor gerelateerde departementen voor het formuleren van speciale plannen voor de vermindering van armoede.

Het land zag het aantal verarmde landelijke inwoners verminderen van bijna 770 miljoen eind 1978 naar 5,1 miljoen eind 2019, zoals blijkt uit gegevens van China's Nationaal Bureau voor de Statistiek. En het percentage van het aantal personen dat onder de armoedegrens leeft daalde in deze periode van 97,5% naar 0,6%. Op de weg naar "armoedebestrijding", heeft China de cijfermatige brug geslagen tussen 97,5% en 0,6%, 770 miljoen en 5,51 miljoen met decennia aan ononderbroken onderzoek en inspanning.

President Xi sprak de woorden op 6 maart tijdens een symposium over het veiligstellen van een beslissende overwinning in de bestrijding van armoede. "Bij de voltooiing eind dit jaar van de missie tot uitroeiing van de armoede, zal China de armoedebestrijdingsdoelstelling uit de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030 van de Verenigde Naties 10 jaar eerder behalen dan gepland. Dit is voor zowel China als de wereld van groot belang, want geen enkel ander land heeft ooit zo snel zoveel mensen uit de armoede opgeheven", zo zei hij.

Het VN-Ontwikkelingsprogramma (UNDP), met als grootste opdracht de ondersteuning van de agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 en de implementatie van de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen (SDGʹs) 2030, sprak lovende woorden over China's ontwikkeling in de laatste decennia, die grote indruk heeft gemaakt op de wereld. China is het eerste land dat de armoedebestrijdingsdoelstelling uit de Agenda voor Duurzame Ontwikkeling 2030 van de Verenigde Naties behaalt.

De laatste versie van de Speciale Editie van het Nationale Rapport over Menselijke Ontwikkeling wijst erop dat China een uitgebreide strategie voor armoedebestrijding heeft aangenomen door middel van verschillende benaderingen. Dit is een typisch voorbeeld van Chinaʹs bevordering van menselijke ontwikkeling en waarde waar andere landen iets van leren.

De UNDP-administrator Achim Steiner vertelde in de media dat Chinaʹs prestaties op het vlak van armoedebestrijding ongeëvenaard zijn, zowel op schaal als in tijd. Hij wees erop dat landen van China kunnen leren hoe de economie op een meer systematische en georganiseerde manier kan worden ontwikkeld, wat in lijn is met de SDGʹs van de VN en het idee dat niemand mag achterblijven.

De Verenigde Naties voorspelt dat het moeilijk wordt om de doelstellingen voor armoedevermindering uit de agenda voor duurzame ontwikkeling 2030 te realiseren. Met name de COVID-19-pandemie zal een negatief effect hebben op de wereldeconomie, vooral voor ontwikkelingslanden.

Plaatsvervangend Secretaris-Generaal Mw. Amina J. Mohammed zei dat Afrikaanse landen de laatste jaren goede vooruitgang hebben geboekt in de bevordering van duurzame economische en sociale ontwikkeling. Echter, het continent behaalt bij lange na niet de doelstellingen uit de agenda voor duurzame ontwikkeling 2030. De meeste armen ter wereld leven in sub-Saharisch Afrika, wat dit gebied de focus maakt voor het mondiale armoedebeheer.

De armoedebestrijding in ontwikkelingslanden buiten China verloopt vrij langzaam en het aantal verarmde mensen loopt zelfs op. Zo nam bijvoorbeeld het aantal mensen in extreme armoede in sub-Saharisch Afrika toe van 278 miljoen in 1990 naar 413 miljoen in 2015, meer dan de helft van het totaalaantal armen ter wereld.

China heeft altijd in grote mate bijgedragen aan armoedebestrijding en ontwikkeling in Afrika. De Chinees-Afrikaanse handel en investeringen hebben Afrikaʹs economische ontwikkeling een boost gegeven, haar economische situatie verbeterd en in enige mate haar armoede verminderd.

Toen President Xi in 2015 de China-Afrika-top over Samenwerking bijwoonde in Johannesburg, maakte China bekend dat China in de drie jaren daarop tien belangrijke samenwerkingsplannen zou uitvoeren, waaronder het China-Afrika Armoedebestrijdingsplan. China zal in Afrika 200 "Gelukkig Leven"-projecten uitvoeren, met vrouwen en kinderen als belangrijkste begunstigden. In 100 Afrikaanse dorpen zal China verrijkende landbouwprojecten implementeren voor het verhogen van de standaarden voor landelijk leven. China is zeer verontrust over de slechte oogst in veel Afrikaanse landen als gevolg van El Nino en zal daarom 1 miljard RMB aan noodvoedselhulp ter beschikking stellen aan de getroffen landen.

Professor Garth Shelton, Expert Chinastudies aan de Universiteit van Witwatersrand, gelooft dat socialisme met Chinese kenmerken nationale harmonie en stabiliteit garandeert. Chinaʹs beleid van hervorming en openstelling heeft de realisatie van de Chinese droom bevorderd en het aantal verarmde mensen in het land sterk teruggebracht. Volgens Rita Ozoemena, een wetenschapper aan de Universiteit van Johannesburg, stelt China mensen op de eerste plaats en heeft het een aantal grote prestaties geleverd in het verbeteren van mensen hun leefomgeving en armoedevermindering, wat eigenlijk gaat over het brengen van geluk naar de mensen.

De bekende Zuid-Afrikaanse econoom Martyn Davies gelooft dat China let op praktische resultaten en de moed heeft om hervormingen na te volgen en nieuwe gebieden te ontdekken. Tegelijkertijd versterkt het de opbouw van instituties, formuleert het precies beleid en verzekert het effectieve implementatie. Dit zijn fundamentele gevolgen van Chinaʹs economische succes en de essentie van haar succesvolle model.

CONTACT: YU Haoyuan, +86-136-2128-2870, yuhy@stdaily.com; FANG Linlin, +86-139-1199-5172, fangll@stdaily.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234