Nieuw vergelijkend onderzoek toont aan dat SIR-Spheres® Y-90-harsmicrosferen de overlevingskwaliteit ten opzichte van de standaardbehandeling van

AMSTERDAM, April 26, 2017 /PRNewswire/ --

Het SARAH-onderzoek met 459 patiënten heeft aangetoond dat lokale behandelingen van

geavanceerd of inoperabel hepatocellulair carcinoom (HCC) met SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen niet het verwachte superieure verschil in algehele overleving heeft opgeleverd in vergelijking met de gangbare standaard systemische therapie met sorafenib, maar wel met aanzienlijk minder bijwerkingen en een betere kwaliteit van leven voor

patiënten. 

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150119/724485 )

Patiënten met gevorderd of inoperabel hepatocellulair carcinoom (HCC) die een of twee behandelingen met levergerichte SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen hebben ondergaan in het Franse onderzoek met 459 patiënten leverden een vergelijkbare overleving op als bij patiënten die de standaard tweedagelijkse systemische behandeling met sorafenib ondergingen, maar met de helft minder behandelingsgerelateerde bijwerkingen en significant minder ernstige bijwerkingen en tevens een significant betere kwaliteit van leven, zo blijkt uit de hier op The International Liver Congress(TM) 2017 gepresenteerde gegevens.[1]

De resultaten die een invloed kunnen hebben op de behandeling van duizenden patiënten met leverkanker per jaar werden bekendgemaakt door de hoofdonderzoeker van het SARAH-onderzoek, Professor Valérie Vilgrain MD, PhD, Afdeling Radiologie, Beaujon Hospital, Assistance Publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) en Université Paris Diderot, Sorbonne Paris Cité, Frankrijk.

"Noch sorafenib, noch SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen toonden een significant statistisch verschil aan van de algehele-overlevingskansen (OS - Overall Survival) van de onderzoekspatiënten", aldus Prof. Vilgrain. "Ondanks dat 26,6% van de patiënten in de SIRT-arm geen SIR-Spheres volgens protocol hebben gekregen, was er geen significant verschil in het primaire eindpunt, de algehele overleving (OS) van de 'intention-to-treat populatie' (ITT) (mediaan 8,0 vs. 9,9 maanden; p=0,18). Als we naar patiënten kijken die volgens het SARAH-protocol SIR-Spheres of sorafenib hebben gekregen, was de mediane algehele overleving (OS) identiek (9,9 vs. 9,9 maanden; p=0,92)."

"Met betrekking tot wat van belang is voor patiënten, tonen de resultaten van deze eerste grote head-to-head-vergelijking van levergerichte selectieve inwendige radiotherapie (SIRT) en systemische chemotherapie met sorafenib duidelijk dat levergerichte procedures met SIR-Spheres resulteren in een aanzienlijk betere behandelingstolerantie en kwaliteit van leven", verklaart Prof. Vilgrain. "Ik ben van mening dat dit als cruciale factor moet worden overwogen bij de keuze van een eerstelijnsbehandeling voor deze patiëntenpopulatie in de toekomst."

Het verschil in frequentie en intensiteit van bijwerkingen voor patiënten die met SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen versus sorafenib werden behandeld was verbluffend. Significant minder patiënten, die met SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen werden behandeld, kregen behandelingsgebonden bijwerkingen (76,5% vs. 94,0% bij sorafenib; p<0,001) en met een lagere intensiteit (greater than or equal to graad 3; 40,7% vs. 63,0%, respectievelijk; p<0,001). Bovendien werden bij patiënten die met SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen werden behandeld, gedurende het SARAH-onderzoek, gemiddeld slecht 5 gevallen van behandelingsgebonden bijwerkingen gerapporteerd in tegenstelling tot een gemiddelde van 10 gevallen bij patiënten die sorafenib kregen (p<0.001).

Algemene behandelingsgebonden symptomen zoals vermoeidheid (42% vs. 65%; p<0,001), buikpijn (20% vs. 29%; p=0,032), misselijkheid of overgeven (12% vs. 23%; p=0,001) en infectie (4% vs. 11%; p=0,007) werden ook aanzienlijk minder vaak gerapporteerd en met een lagere intensiteit door patiënten die SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen kregen dan bij patiënten die sorafenib kregen.

Minder patiënten die SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen ontvingen hebben behandelingsgerelateerde diarree (13% vs. 68% bij sorafenib; p<0.001), huidreactie van de voeten en handen (0,4% vs. 21%; p<0,001), anorexia (13% vs. 32%; p<0.001), gewichtsverlies (6% vs. 21%; p<0,001), alopecia (0% vs. 16%; p<0.001), infecties (4% vs. 11%; p=0,007), hypertensie (3% vs. 13%; p<0,001) en non-gastro-intestinale hermorragie (3 % vs. 10 %; p=0,002) ervaren.

Er waren weinig potentiële SIRT-geassocieerde behandelingsgerelateerde complicaties en, nog belangrijker, er werd geen radioembolisatie-geïnduceerde leverziekte (radiatie-hepatitis) vastgesteld.  Voor SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen waren er geen significante stijgingen vastgesteld in gastro-intestinale (GI) ulceratie (2% vs. 0,5% bij sorafenib; p=0,37) inclusief een geval van radiatiegeïnduceerde GI ulcus, ascites (12% vs. 11%; p=0,57), hyperbilirubinemie (12% vs. 13%; p=0,86) en slechts een geval van radiatie-pneumonitis (0,4% vs. 0%; p=0,46).

De resultaten van levenskwaliteitsenquêtes QoL - Quality of Life) die om de drie maanden door SARAH-deelnemers na hun initiële behandeling hebben ingevuld hebben het voordeel van SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen onderstreept. "Gebaseerd op hun antwoorden op vragen over de algehele gezondheidsstatus in de QLQ-C30-enquête van de Europese Organisatie voor Onderzoek en Kankerbehandeling [EORTC] behielden met SIR-Spheres behandelde patiënten gedurende het SARAH-onderzoek hun gezondheidsstatus, terwijl patiënten die sorafenib ontvingen een aanzienlijke en aanhoudende daling in QoL vertoonden (groepseffect: p=0,005; tijdseffect: p<0,001; groepsverschil in toename over tijd: p=0,045) ", aldus Prof. Vilgrain.

"Bovendien," voegt ze eraan toe, "hebben we vastgesteld dat de tumoren van patiënten die met SIR-Spheres werden behandeld een hogere objectieve respons (19,0% vs. 11,6%; p=0,042) hadden dan bij de met sorafenib behandelde patiënten, en een aanzienlijk lager risico vastgesteld van uitzaaiing van de kanker in de lever, wat de hoofdoorzaak van overlijden is bij deze ziekte".

Achtergrond van het SARAH-onderzoek 

"Patiënten met HCC die niet in aanmerking komen voor levertransplantatie, chirurgie of ablatie voor de behandeling van hun tumoren gaan een zeer slechte prognose tegemoet van een tot twee levensjaren met toenemende aftakeling en pijn", aldus Prof. Vilgrain. "In vele gevallen is de HCC van de patiënt al zover gevorderd dat alleen de behandelingsoptie met sorafenib overblijft. In andere gevallen is het mogelijk om patiënten met een intermediair ziektebeeld eerst nog te behandelen met meerdere giften chemotherapie, direct geïnfundeerd in de lever, Transarteriële Chemo-embolisatie (TACE) genoemd, maar deze benadering kan mislukken".

"De afgelopen tien jaar werd voor patiënten met gevorderd HCC of bij wie TACE heeft gefaald de orale systemische behandeling met sorafenib voorgeschreven. Die geeft in vergelijking met een placebo een langere overleving, maar heeft ook veel bijwerkingen die de levenskwaliteit van patiënten negatief kan beïnvloeden. We hebben daarom besloten om onderzoek te doen naar een nieuwe vorm van levergerichte therapie, de zogeheten selectieve inwendige radiotherapie (SIRT), met SIR-Spheres als een mogelijk betere alternatieve behandeling. Onze beslissing om het SARAH-onderzoek te starten is gebaseerd op eerdere kleinere onderzoeken en retrospectieve analyses die aantoonden dat de behandeling met SIR-Spheres minstens even werkzaam was en goed door HCC-patiënten werden verdragen", voegt ze eraan toe.

Het gerandomiseerde, gecontroleerde en open-label SARAH-onderzoek (SorAfenib versus Radioembolization in Advanced Hepatocellular carcinoma) vergelijkt de werkzaamheid van selectieve inwendige radiotherapie (SIRT of radioembolisatie) met yttrium-90 [Y-90] harsmicrosferen (SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen, Sirtex Medical Limited, Sydney, Australië) met de werkzaamheid van sorafenib (Nexavar(R), Bayer HealthCare Pharmaceuticals, Berlijn, Duitsland).

SARAH werd in december 2011 gestart en de inschrijvingsfase werd in februari 2015 afgerond.

Met de behandeling van 459 patiënten in 25 klinische onderzoekscentra in heel Frankrijk is SARAH het grootste gerandomiseerde onderzoek dat selectieve inwendige radiotherapie vergelijkt met de standaard systemische therapie voor de behandeling van patiënten met primaire leverkanker. Bijna 70% van de patiënten van het SARAH-onderzoek hadden gevorderd HCC met BCLC-stadium C (Barcelona Clinic Liver Cancer stadium C) en poortadertrombose zonder extrahepatische verspreiding.  Het merendeel van de andere patiënten had twee mislukte TACE-procedures gehad.

De resultaten van SIRveNIB, een parallel onderzoek bij meer dan 360 HCC-patiënten in de Azië-Stille Oceaan-regio zullen op de jaarlijkse conferentie van de ASCO (American Society of Clinical Oncology) op 4 juli 2017 worden gepresenteerd.

Wat is hepatocellulair carcinoom (HCC)? 

90 % van patiënten met primaire leverkanker hebben HCC, wereldwijd de op vijf na meest voorkomende vorm van kanker en de tweede voornaamste kankergerelateerde doodsoorzaak.  HCC treft voornamelijk patiënten met cirrose van om het even welke oorzaak, waaronder virale hepatitis en alcoholmisbruik, en is jaarlijks verantwoordelijk voor meer dan 670.000 sterfgevallen.[2]  Risicopersonen van HCC hebben een ziekte-incidentie die progressief toeneemt met de leeftijd en rond de 70 piekt.[3]

Over het algemeen zal een derde van de patiënten met levercirrose gedurende hun leven HCC ontwikkelen.[4]


- Wereldwijd kan ongeveer 54% van de HCC-gevallen worden toegeschreven aan een
HBV-infectie (treft 400 miljoen mensen) en 31% kan worden toegewezen aan een
HCV-infectie (treft 170 miljoen mensen).[3]
- In Afrika en Oost-Azië is de grote boosdoener een HBV-infectie (60%) en in de
ontwikkelde Westerse wereld is chronische HCV-infectie de belangrijkste risicofactor.
[5],[6]


Naast deze oorzaken heeft men nu het beeld dat tot een op de acht (12,8%) nonalcoholische steatohepatitis (NASH)-patiënten met cirrose HCC zal ontwikkelen.[7] NASH, waarvan algemeen wordt aangenomen dat dit het gevolg is van type II diabetes, insuline-resistentie, obesitas, hyperlipidemie en hypertensie, is de voornaamste oorzaak geworden van leverziekte in de westerse landen. De toename van NASH doet de risico's op cirrose, leverfalen en HCC dramatisch toenemen. Men denkt dat dit gerelateerd is aan de wereldwijde epidemie van diabetes en obesitas.[8] HCC komt vaker voor bij mannen dan bij vrouwen, behalve in Afrika, waar de ziekte meer vrouwen treft.[2]

Wat is SIRT met SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen? 

SIRT met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen is een goedgekeurde behandeling voor inoperabele levertumoren. Het is een minimaal-invasieve behandeling waarbij hoge doses bètastraling rechtstreeks op de tumoren worden gericht.  SIRT wordt aan patiënten toegediend door interventieradiologen die miljoenen radioactieve microsferen inbrengen (met een diameter van 20-60 micron) via een katheter in de leverslagaders die de tumoren van bloed voorzien.  Door de bloedtoevoer van de tumoren te gebruiken kunnen de microsferen de levertumoren rechtstreeks blootstellen aan een stralingsdosis die tot 40 keer hoger is dan bij conventionele radiotherapie, en waarbij gezond weefsel wordt gespaard.

SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen zijn goedgekeurd om te worden gebruikt in Argentinië, Australië, Brazilië, de Europese Unie (CE-markering ), Zwitserland, Turkije en verscheidene landen in Azië voor de behandeling van niet-reseceerbare levertumoren.  In de Verenigde Staten genieten de SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen van een pre-market goedkeuring (PMA - Pre-Market Approval) van de FDA en worden ze voorgeschreven voor de behandeling van niet-reseceerbare metastatische levertumoren als gevolg van primaire colorectale kanker met adjuvante intra-arteriële chemotherapie (IHAC) of met FUDR (floxuridine).Photo:
http://photos.prnewswire.com/prnh/20150119/724485
CONTACT: Voor meer informatie neemt u contact op met: Bianca Lippert, PhD, Sirtex Medical: blippert@sirtex.com , +49-175-9458089. Ken Rabin, PhD, Sirtex Medical: krabin@sirtex.com , +48-50227-9244. Marie-Hélène Coste, MHC, Parijs: costemh@gmail.com , +33-6208-94903

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234