Uitnodiging: Farma in debat met media

Uitnodiging: Farma in debat met media

De farmaceutische sector en de media onderhouden een woelige relatie. Hoe verkleinen we de afstand tussen deze twee werelden, en hoe zorgen we dat bedrijven en journalisten op een professionele wijze met elkaar omgaan? Om dat soort vragen draait het tijdens Nefarma's komende Glazen Zaaldebat.

De media verwijten de farmaceutische bedrijven vaak weinig toegankelijk te zijn, vast te zitten aan bureaucratische procedures, lastige vragen over hun functioneren uit de weg te gaan en moeite te hebben met kritiek. De sector daarentegen vindt dat de journalistiek te veel nadruk legt op negatieve aspecten, incidenten uitvergroot en zich te veel laat leiden door beeldvorming uit het verleden.
Over deze en andere onderwerpen houden vier sprekers een korte inleiding, waarna zij onder leiding van journalist Jeroen Smit (schrijver van onder meer de bestseller 'De Prooi' over de teloorgang van ABN Amro) in debat gaan met elkaar en met de zaal.
Vanuit de sector voert algemeen directeur Luc Debruyne van GlaxoSmithKline, tevens Nefarma-bestuurslid, het woord. Kees Driehuis, eindredacteur van Zembla en Simon Rozendaal, journalist van Elsevier, vertegenwoordigen het journalistieke geluid. De vierde inleider is Cor Groeneweg. Hij heeft zowel ervaring in de journalistiek als in de voorlichting en is momenteel hoofd PA/PR bij het Verbond van Verzekeraars.

Het Glazen Zaaldebat in Den Haag vindt plaats op dinsdag 24 februari en begint om 15.30 uur. Aanmelden kan nog; stuur daartoe een e-mail naar info@nefarma.nl onder vermelding van 'aanmelding Glazen Zaaldebat'.

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):
Voor meer informatie: Nefarma, afdeling Communicatie, Paul Wouters, tel. 070-3132220 of p.wouters@nefarma.nl

Nefarma

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234