NVVE vindt verlenging ondraaglijk lijden voor psychiatrisch patiënten

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE)  vindt het onacceptabel dat patiënten die zo sterk lijden dat ze hun leven ondraaglijk vinden, langer dan een jaar moeten wachten voordat ze terecht kunnen bij de het Expertisecentrum Euthanasie. De NVVE reageert hiermee op berichten in een aantal media.

De vereniging heeft 7 jaar geleden de Levenseindekliniek (sinds kort Expertisecentrum Euthanasie) opgericht en in de beginjaren gefinancierd, omdat het te vaak voorkwam dat mensen niet bij hun eigen arts terecht konden voor euthanasie. De artsen en verpleegkundigen van het Expertisecentrum onderzoeken in zulke gevallen of zij de patiënt wél kunnen helpen. Voor deze uiterst verantwoordelijke en moeilijke taak moet het centrum zijn werk goed kunnen doen. Patiënten met een psychiatrische aandoening kunnen nergens anders terecht dan bij Expertisecentrum Euthanasie, als hun eigen psychiater geen euthanasie wil of kan verlenen. Voor de patiënt betekent dit een vaak dramatische en wanhopige verlenging van zijn lijden. De NVVE maakt zich grote zorgen over de positie van deze patiënten met een stervenswens en roept behandelend psychiaters op zich bij euthanasieverzoeken van hun patiënten in een vroeg stadium te laten coachen door Expertisecentrum Euthanasie. Dat vermindert de druk bij het centrum en zorgt ervoor dat behandelend psychiaters zelf deskundiger worden op het uiterst complexe terrein van het euthanasieverzoek bij psychiatrisch patiënten.

De Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) staat voor vrijheid van sterven. Zij zet zich in voor keuzemogelijkheden die leiden tot een waardig levenseinde. De NVVE heeft 170.000 leden en ruim 160 vrijwillige medewerkers zijn overal in het land actief. Voor meer informatie kunt u mailen of bellen naar Herma Dijkstra of Marion Agema, communicatiemedewerkers NVVE: communicatie@nvve.nl of 020 - 5304971.

NVVE

plaats:
Amsterdam
website:
https://www.nvve.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234