Grote zending Chinese sneltesten aangekomen in Nederland

World Health Laboratories in Bunnik heeft gisteren de eerste proefzending COVID-19 sneltesten uit China ontvangen, laat directeur dr. Emar Vogelaar weten. Met deze test is het mogelijk om mensen binnen een kwartier te testen of zij het virus al dan niet dragen, de mate waarin zij besmet zijn ( IgM antistoffen) en of zij inmiddels IgG antistoffen hebben ontwikkeld. De test is beschikbaar voor zorgprofessionals.

De sneltest is in januari ontwikkeld in China, waar de eerste uitbraak van COVID-19, ofwel coronavirus, plaatsvond. Wetenschappers ontwikkelden een test die IgM en IgG antilichamen tegen SARS-CoV-2 virus in menselijk bloed (vingerprikje) of serum kan detecteren in verschillende infectiestadia. In klinisch onderzoek op acht verschillende locaties is de sensitiviteit en specificiteit getoetst.  Dit gebeurde met bloedmonsters van 397  met PCR-test bevestigde coronapatiënten en 128 negatief geteste mensen. De resultaten zijn inmiddels gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Medical Virology van 27 februari 2020.

Vogelaar kwam de test op het spoor toen hij contact opnam met collega’s in Azië. De bereidwilligheid om kennis te delen met het westen is er groot. “Ik hoop dat deze test een bijdrage kan leveren aan het in beeld brengen van de infectie. Bovendien ben ik in het bijzonder geïnteresseerd in mensen die de infectie hebben doorgemaakt en inmiddels zijn genezen. Zij kunnen plasma doneren voor vervolgonderzoek”, legt hij uit.

Met het plasma kan een specifiek gammaglobuline worden ontwikkeld. Hiermee is het in principe mogelijk om mensen passief te immuniseren. Vogelaar denkt daarbij aan artsen en verpleegkundigen die nog geen antistoffen hebben gevormd. Ook mensen die al ziek zijn hebben baat bij gammaglobulinen, want het is vermoedelijk in staat om de koorts snel te verlagen. Sanquin heeft al vergelijkbare concentraten beschikbaar, maar nog niet voor COVID-19. Vogelaar heeft in het verleden zelf als eerste in Nederland een gammaglobuline geproduceerd tegen het virus Hepatitis-B. Hij werkte toen bij het CLB (Centraal Laboratorium van de Bloedtransfusiedienst) van het Nederlandse Rode Kruis in Amsterdam aan zijn proefschrift ‘Het optimaal gebruik van bloed’.

Snel opschalen naar 1 miljoen testen

Indien nodig kan het laboratorium kan verder opschalen. Vogelaar schat in dat hij wekelijks 1 miljoen testen kan leveren. Desnoods wil hij de capaciteit opvoeren naar 1,5 miljoen testen per week. Het Landelijk Consortium Hulpmiddelen, in leven geroepen door het Ministerie van VWS, heeft het laboratorium gevraagd op korte termijn een voorstel te doen.

Vanmorgen werd echter bekend dat de Chinese regering de producenten in China heeft verboden nog langer testen te exporteren. Als daar niet snel verandering in komt kan WHL de levering niet voortzetten, terwijl de testen zo broodnodig zijn. Vogelaar roept de Nederlandse regering op om via diplomatie de Chinese Regering op andere gedachten te brengen.

De sneltest is bedoeld voor huisartsen en andere zorgprofessionals. Zij kunnen hiermee een eerste screening doen. De combinatie van uitslag en symptomen kunnen aanleiding zijn voor vervolgonderzoek. Zorgprofessionals kunnen contact opnemen met WHL (info@healthdiagnostics.nl).

Juiste voeding verbetert immuunsysteem

Vogelaar wijst op het belang van goede voeding, die kan helpen om deze pandemie te bestrijden. Hij volgt al vijftig jaar de effecten van voeding op de immuniteit. Een tekort aan essentiële voedingsstoffen vermindert de werking van het immuunsysteem. We moeten alle zeilen bijzetten om juist gezond te zijn en te blijven.”

Essentiele voedingsstoffen zijn aminozuren, mineralen, sporenelementen, vitaminen en essentiële vetzuren. Speciaal belangrijk zijn selenium, vitamine A, C, en D. Suiker kan juist de immuniteit verlagen, zo werd al bij proefdieren aangetoond.

Via de eetmeter van de stichting WHF www.worldhealthfoundation.info kan iedereen zijn voeding zelf verbeteren.

Geplaatst in:

Contactpersoon: dr. Emar Vogelaar is bereikbaar op 06-22786920 | e.vogelaar@healthdiagnostics.nl

Link naar Journal of Medical Virology: https://onlinelibrary.wiley.com/action/doSearch?Al...

WHL - World Health Laboratories

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234