Mallinckrodt kondigt een onderzoekssamenwerkingsovereenkomst met Transimmune AG aan met betrekking tot Extracorporele Fotoferese (ECP - Extracorp

-- Samenwerking met experts op het gebied van fotoferese verwachten dat zij een beter inzicht zullen krijgen in de gevolgen van fotoferese op de immuun-modulatie voor een reeks ernstige en kritieke aandoeningen --

-- De overeenkomst omvat gezamenlijke ontwikkelingsactiviteiten voor een potentieel geavanceerd fotoferese-systeem waar patiënten in verschillende ziektestadia baat bij zullen hebben --

STAINES-UPON-THAMES, Verenigd Koninkrijk, 25 februari 2019 /PRNewswire/ -- Mallinckrodt plc [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2383854-1&h=1253289606&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2383854-1%26h%3D3942072261%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mallinckrodt.com%252F%26a%3DMallinckrodt%2Bplc&a=Mallinckrodt+plc] , een toonaangevend wereldwijd farmaceutisch specialiteitenbedrijf, kondigde vandaag aan dat het een onderzoekssamenwerkingsovereenkomst is aangegaan met Transimmune AG, een bedrijf dat nieuwe immuuntherapieën ontwikkelt die gebaseerd zijn op Transimmune's unieke kennis van de fysiologische processen die ten grondslag liggen aan de activering van antigeen-presenterende cellen. De bedrijven zullen samenwerken op het gebied van translationeel onderzoek om het begrip van het onderliggende werkingsmechanisme (MOA - mechanism of action) voor extracorporale fotoferese, en de toepassing ervan voor de ontwikkeling van mogelijke geavanceerde fotoprothese-technologie verder uit te breiden. Er zijn plannen om het huidige THERAKOS(TM)-fotoferese-platform door middel van nieuwe klinische onderzoeken verder uit te breiden.

https://mma.prnewswire.com/media/167103/mallinckrodt_plc_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/167103/mallinckrodt_plc_logo.jpg]

Naast het verbeteren van de inzichten met betrekking tot MOA en het bevorderen van het technologieplatform, wordt ook verwacht dat de opgedane inzichten, verkregen als gevolg van de gemeenschappelijke inspanningen met de experts van Transimmune, de potentiële klinische toepasbaarheid binnen verschillende immuun-gemedieerde ziektestadia zal kunnen uitbreiden. Als klinisch bewijs wordt aangetoond, dan kan het gaan om aandoeningen zoals cutane T-cel lymfoom (CTCL -Cutaneous T-Cell Lymphoma ), Graft-versus-Hostreacties (GvHD), afstoting van orgaantransplantaten en alle auto-immuunziekten. Volgens de overeenkomst zullen deze allemaal exclusief aan Mallinckrodt in licentie worden gegeven.

Transimmune werd opgericht door Richard Edelson, M.D., Lerner Professor Dermatologie, voorzitter en Professor Faculteit Dermatologie, Yale University School of Medicine, en een pionier op het gebied van fotoferese. Dr. Edelson heeft decennia lang onderzoek gedaan naar het werkingsmechanisme van fotoferese en heeft Transimmune opgericht om die inzichten te gebruiken voor het verbeteren van fotoferese-therapie.

"Mallinckrodt investeert in middelen en technologieën om hun toepassing in aandoeningen met weinig of beperkte therapeutische mogelijkheden verder te bevorderen, en voor de behandeling van patiënten met ernstige en kritieke aandoeningen die niet voldoende geholpen kunnen worden," aldus Steven Romano, M.D., Executive Vice President en Chief Scientific Officer, Mallinckrodt. "Deze overeenkomst is een voorbeeld van ons model van samenwerking en partnerschap met experts in zowel fundamenteel als klinisch onderzoek - vergelijkbaar met het onlangs aangekondigde samenwerkingsverband voor research [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2383854-1&h=642250302&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2383854-1%26h%3D1481732832%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.prnewswire.com%252Fnews-releases%252Fmallinckrodt-forms-collaborative-research-partnership-with-washington-university-in-st-louis-300692179.html%26a%3Dcollaborative%2Bresearch%2Bpartnership&a=samenwerkingsverband+voor+research] met de Washington University School of Medicine in St. Louis - om onze toegang tot innovatieve wetenschappen en technologieën met betrekking tot gebieden van wederzijds belang uit te breiden."

Mallinckrodt en Transimmune zullen een gezamenlijke bestuurscommissie samenstellen die zal bestaan uit vertegenwoordigers van beide bedrijven en die de activiteiten, zoals vastgelegd in de overeenkomst, zal overzien, beoordelen en coördineren.

De bedrijven zijn van plan om de gezamenlijke commerciële samenwerkingsovereenkomst te gebruiken om het geavanceerde fotoferese-systeem van Mallinckrodt te onderzoeken. Mallinckrodt is de enige leverancier van geïntegreerde gesloten fotoferese-therapie, dat geleverd wordt met behulp van het THERAKOS(TM) CELLEX(TM)-fotoferese-systeem.

Over Therakos ECP Immunomodulation(TM)
Het THERAKOS(TM)-fotoferese-platform is 's werelds enige goedgekeurde, volledig geïntegreerde systeem voor het toedienen van ECP-immuunmodulatie. Ons systeem wordt gebruikt door academische medische centra, ziekenhuizen en behandelingscentra in meer dan 30 landen en heeft wereldwijd meer dan een miljoen behandelingen uitgevoerd.

THERAKOS(TM)-fotoferese-systemen zijn de enige apparaten met het CE-keurmerk voor het toedienen van ECP.

WAARSCHUWING: LEES VOORDAT U DEZE MEDICATIE VOORSCHRIJFT OF VERSTREKT DE HANDLEIDING VOOR THERAKOS(TM) UVAR XTS(TM) of THERAKOS(TM) CELLEX(TM) FOTOFERESE-SYSTEMEN GOED DOOR.

Voor de THERAKOS(TM) UVAR XTS(TM)/CELLEX-fotoferese-procedure:

INDICATIES
De THERAKOS(TM) UVAR XTS(TM) en THERAKOS(TM) CELLEX(TM)-fotoferese-systemen zijn bedoeld voor het toedienen van fotoferese

BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINFORMATIE

Contra-indicaties
THERAKOS(TM)-fotoferese is gecontra-indiceerd bij patiënten met een specifieke geschiedenis van een lichtgevoelige ziekte. THERAKOS(TM)-fotoferese gecontra-indiceerd bij patiënten die geen extracorporaal volumeverlies kunnen tolereren of die een hoeveelheid witte bloedcellen hebben die groter is dan 25.000 mm3. THERAKOS(TM)-fotoferese is gecontra-indiceerd bij patiënten met stollingsstoornissen of die eerder een splenectomie hebben ondergaan.

Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen
De THERAKOS(TM)-fotoferese-behandelingen moeten altijd worden uitgevoerd op locaties waar een standaard medische nooduitrusting beschikbaar is. Volumevervangende vloeistoffen en/of volumevergroters moeten gedurende de gehele procedure gemakkelijk beschikbaar zij. Zowel mannen als vrouwen moet adequate anticonceptieve voorzorgsmaatregelen nemen zowel tijdens als na de voltooiing van de fotoferese-therapie. De veiligheid bij kinderen is niet vastgesteld.

Bijwerkingen


-- Lage bloeddruk kan optreden tijdens een behandeling met extracorporale
circulatie. Houd de bloeddruk van de patiënt nauwlettend in de gaten
gedurende de gehele behandeling.
-- Voorbijgaande koortssymptomen van 37.7 tot 38.9 °C (100-102 °F) zijn
waargenomen bij sommige patiënten binnen zes tot acht uur na de infusie
van het met licht geactiveerde met leukocyt verrijkte bloed Een
tijdelijke toename van erytrodermie kan samengaan met de
koortssymptomen.
-- Een behandelingsfrequentie die de aanbevelingen op het etiket
overschrijdt kan leiden tot anemie.
-- Er bestaat een klein risico op infectie en pijn wanneer veneus
toegediend.
Gelieve de passende handleiding voor THERAKOS(TM) -fotoferese-systemen te raadplegen voor uitgebreide productinformatie.

Over MALLINCKRODT
Mallinckrodt is een wereldwijde onderneming die gespecialiseerde farmaceutische producten en therapieën ontwikkelt, produceert, op de markt brengt en distribueert. Aandachtsgebieden omvatten auto-immuun- en zeldzame ziekten in speciale specialismen zoals neurologie, reumatologie, nefrologie, pulmonologie en oftalmologie; immunotherapie en neonatale respiratoire kritische zorgtherapieën; en analgeticum en gastro-intestinale producten. Ga voor meer informatie over Mallinckrodt naar www.mallinckrodt.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2383854-1&h=1405750862&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2383854-1%26h%3D4238216018%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.mallinckrodt.com%252F%26a%3Dwww.mallinckrodt.com&a=www.mallinckrodt.com].

Mallinckrodt gebruikt zijn website als distributiekanaal voor belangrijke bedrijfsinformatie, zoals persberichten, beleggerspresentaties en andere financiële informatie. Het gebruik zijn website ook om de publieke toegang tot tijdkritieke informatie over het bedrijf te versnellen, voorafgaand aan of in plaats van het verspreiden van een persbericht of het deponeren van dezelfde informatie bij de U.S. Securities and Exchange Commission (SEC). Daarom moeten beleggers de Investor Relations-pagina van de website controleren voor belangrijke en tijdkritieke informatie. Bezoekers van de website kunnen zich ook aanmelden voor het ontvangen van automatische e-mailberichten en andere meldingen die hen op de hoogte zullen houden wanneer er nieuwe informatie beschikbaar zal zijn op de Investor Relations-pagina van de website.

Waarschuwingsverklaringen met betrekking tot toekomstgerichte verklaringen
Dit bericht bevat toekomstgerichte verklaringen met betrekking tot de samenwerking met Transimmune AG, waaronder verwachtingen met betrekking tot toekomstig onderzoek en plannen voor klinische proeven, potentiële commerciële regelingen en de potentiële gevolgen voor de patiënten. De uitspraken zijn gebaseerd op aannames over een groot aantal belangrijke factoren, waaronder het volgende waardoor de daadwerkelijke resultaten aanzienlijk kunnen verschillen van die vermeld in de toekomstgerichte verklaringen: het voldoen aan de wettelijke en andere vereisten; de acties van regelgevende instanties en andere overheidsinstanties; veranderingen in de wet- en regelgeving; problemen met de kwaliteit, productie of levering van het product, of problemen met de veiligheid van de patiënt; en andere risico's geïdentificeerd en in meer detail beschreven in het "Risk Factors"-gedeelte van Mallinckrodts meest recente jaarverslag op Form 10-K en andere deponeringen bij de SEC, die allemaal beschikbaar zijn op de website De toekomstgerichte verklaringen die in dit persbericht gemaakt worden, zijn alleen van toepassing op de situatie zoals het is op de vermelde datum en Mallinckrodt neemt geen enkele verplichting op zich om een toekomstgerichte verklaring bij te werken of te herzien, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen en ontwikkelingen of anderszins, behalve wanneer wettelijk verplicht.

CONTACTS
Investeerdersrelaties
Daniel J. Speciale, CPA
vicepresident, Investeerdersrelaties and IRO
314-654-3638
daniel.speciale@mnk.com [mailto:daniel.speciale@mnk.com]

Media
Daniel Yunger
Kekst CNC
212-521-4879
mallinckrodt@kekstcnc.com [mailto:mallinckrodt@kekstcnc.com]

Mallinckrodt, het "M"-merk en het Mallinckrodt Pharmaceuticals logo zijn handelsmerken van een Mallinckrodt-bedrijf. Andere merken zijn handelsmerken van een Mallinckrodt-bedrifj of hun respectieve eigenaren. © 2019 Mallinckrodt. AU-190001 02/19

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/167103/mallinckrodt_plc_logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2383854-1&h=2478030726&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2383854-1%26h%3D198851293%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F167103%252Fmallinckrodt_plc_logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F167103%252Fmallinckrodt_plc_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F167103%2Fmallinckrodt_plc_logo.jpg]

Web site: http://www.mallinckrodt.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234