Vaccins COVID-19 blijken veilig en effectief uit tests door teams in China en Verenigd Koninkrijk: de Lancet

BEIJING, 24 juli 2020 /PRNewswire/ -- Een nieuwsbericht van Science and Technology Daily:

Goed nieuws. Op 20 juli publiceerde The Lancet twee artikelen online, met daarin resultaten van klinische trials voor twee COVID-19-vaccins. De tests komen uit respectievelijk China en het Verenigd Koninkrijk en deze koplopers op weg naar een adenovirusvector-vaccin lopen een nek-aan-nekrace.

Wat zijn de overeenkomsten en verschillen tussen de twee vaccins wat betreft opzet en resultaten van klinische trials, ondanks dat ze dezelfde onderzoeks- en ontwikkelingsaanpak volgden? Hoe ziet het onderzoek en de ontwikkeling van Chinese vaccins eruit? Wat is het potentieel van het Oxford-vaccin?

Bescherming met twee doses of immuniteit met één dosis, wat is effectiever?

Onder leiding van Chen Wei, academicus aan de China Academy of Engineering en onderzoeker aan de Academy of Military Medical Sciences, is Ad5-nCoV het eerste COVID-19-vaccin ter wereld waarmee een klinische fase II-studie wordt uitgevoerd. Het belangrijkste kenmerk van de trial is dat er in aanmerking komende personen die ouder dan 60 jaar zijn deelnemen. Ze maken 13% uit van de in totaal 508 deelnemers.

CanSino Biologics Inc. (CanSinoBIO) werkt samen met het team van Chen aan de ontwikkeling van vaccins. De president van CanSinoBIO, Yu Xuefeng, werd geïnterviewd door Science and Technology Daily. Hij merkte op: "De twee trials zijn opgezet volgens hetzelfde mechanisme, namelijk het opwekken van evenwichtige humorale en cellulaire immuunreacties. Er zijn ook verschillen. Wij hopen dat één enkele dosis effectief kan zijn tijdens pandemie, terwijl het team van Oxford verdere testen uitvoert met een bescherming door middel van twee doses.

Volgens nieuws van de Oxford-website zei professor Andrew Pollard, hoofd van de Oxford Vaccine Group: "We zagen de sterkste immuunrespons bij de 10 deelnemers die twee doses van het vaccin kregen, wat aangeeft dat dit een goede vaccinatiestrategie zou kunnen zijn. "

Yu was een andere mening toegedaan. Hij dacht dat, gezien de ontwikkeling van de pandemie "een injectie met een enkele dosis het snelste zou zijn". Het resultaat van de klinische fase II-studie van het Chinese vaccin toonde aan dat 95% van de deelnemers in de groep met hoge dosis en 91% in de groep met lage dosis ofwel cellulaire ofwel humorale immuunreacties vertoonden op dag 28 na vaccinatie.

"Dit betekent dat een vaccin met een enkele dosis niet alleen snel effect heeft, maar ook potentieel heeft voor vaccinatie."

Een ding om op te merken is dat de oudere deelnemers een hogere tolerantie voor het vaccin hebben, terwijl ze ook een lagere immuunrespons vertonen.

Chen's idee wordt veel genoemd in de media. Eenmaal besmet met het virus worden ouderen geconfronteerd met een hoog risico op ernstige aandoeningen of zelfs de dood. Daarom zijn ze een belangrijke doelgroep voor het COVID-19-vaccin.

Yu wees erop dat met een extra dosis de immuunrespons effectief zal worden versterkt. Het effect van vaccinatie met twee doses werd aangetoond in de klinische trial voor het ebolavaccin dat met behulp van dezelfde technologie door CanSinoBIO werd ontwikkeld. Voor toekomstige klinische trials kan worden onderzocht hoe ouderen beter kunnen worden beschermd.

Chimpansees of mensen, welke vector is veiliger?

Hoe zit het, naast de werkzaamheid, met de veiligheid van de twee vaccins?

Het AZD1222-vaccin van Oxford en AstraZeneca combineert een verzwakte versie van een verkoudheidsvirus (adenovirus) dat infecties veroorzaakt bij chimpansees met het genetische materiaal van het SARS-CoV-2-virus.

Volgens Yu gebruikt Ad5-nCoV adenovirus type 5 als vector, een verzwakte versie van algemeen adenovirus dat kan leiden tot infectie van mensen in plaats van chimpansees. "Hoewel sommige deelnemers mogelijk 'bestaande immuniteit' hebben vanwege een infectie met adenovirus type 5 waardoor de immuunrespons wordt beïnvloed, zorgt Ad5-nCoV voor een hoge mate van bescherming tegen de bron van de adenovirusvector."

Momenteel zijn de twee vaccins bijna even veilig wanneer we kijken naar de "veiligheidsevaluatie" volgens openbare informatie in de media. Andrew Pollard en collega's rapporteren hun fase 1/2 gerandomiseerde studie van één injectie met door chimpansee adenovirus-gevectord COVID-19-vaccin. Lokale en systemische bijwerkingen zoals vermoeidheid, hoofdpijn en lokale gevoeligheid kwamen vaak voor bij COVID-19-vaccins, maar werden verdragen en meestal verzacht door gebruik van paracetamol. Er traden geen ernstige bijwerkingen op.

Chen en collega's rapporteerden resultaten van een gerandomiseerde fase II-studie van het immunisatieschema met een enkele dosis van het door Ad5-gevectoriseerde COVID-19-vaccin. De meeste reacties op de injectieplaats en systemisch gevraagde reacties van de deelnemers in China waren licht of matig. Bijwerkingen die in dit onderzoek optraden zijn onder meer koorts, vermoeidheid, hoofdpijn en pijn op de injectieplaats.

Uit het commentaarartikel van professor Naor Bar-Zeev en professor William J Moss: "Over het algemeen zijn de resultaten van beide onderzoeken in grote lijnen vergelijkbaar en veelbelovend, niettegenstaande verschillen in de vector, in de geografische locaties van de onderzochte populaties en de gebruikte neutralisatietests. Deze COVID-19-vaccinonderzoeken zijn kleinschalig, dus voorzichtigheid is geboden, maar de verkenningen zijn prijzenswaardig. De etnische diversiteit in beide onderzoeken was zeer beperkt. "

"Gelijke wereldwijde toegang tot COVID-19-vaccin": Het gemeenschappelijke doel en de inzet van China en het Verenigd Koninkrijk

"Dit is goed nieuws", zei dr. Mike Ryan, uitvoerend directeur van het noodprogramma van de WHO op een persconferentie op het hoofdkantoor van de organisatie in Genève, kort nadat de gegevens in The Lancet waren gepubliceerd. "Voor het genereren van T-celreacties en het genereren van neutraliserende antilichamen is dit een positief resultaat. Maar nogmaals, er is nog een lange weg te gaan. We moeten nu overgaan tot grootschalige praktijkonderzoeken."

Hij merkte op dat zodra een van de vaccins effectief is gebleken, de volgende uitdaging zal zijn ervoor te zorgen dat er voldoende doses zijn om wereldwijd te verdelen.

"CanSinoBIO heeft altijd een strategisch partnerschap gehad met het onderzoeksteam van academicus Chen en het onderzoeksteam van de Universiteit van Oxford. CanSinoBIO heeft er echter voor gekozen om in de vroege fase van de ontwikkeling van het COVID-19-vaccin samen te werken met het onderzoeksteam van Chen", aldus Yu. "Maar het valt niet te ontkennen dat de samenwerking tussen het Oxford-team en AstraZeneca potentiële voordelen heeft bij de rekrutering van vrijwilligers voor de fase-III klinische trial."

Hoewel het door het Oxford-team ontwikkelde vaccin nog steeds achterblijft bij CanSinoBIO wat betreft het niveau van de productielijn voor adenovirusvaccins, wordt verwacht dat de voortgang van de ontwikkeling ervan zal worden "versneld" met behulp van grootschalige financiering en de steun van het wereldwijde vaccindistributienetwerk en uiteindelijk een grootschalige productie zal bereiken nadat de resultaten van de klinische fase-III trial bekend zijn gemaakt.

Auteur: Fang Linlin vertaald door Long Yun & Lu Zijian

CONTACT: Fang Linlin, +86-13911995172, fangll@stdaily.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234