's Werelds 1e geïnactiveerd COVID-19-vaccin produceert antilichamen

BEIJING, 24 juni 2020 /PRNewswire/ -- Een persbericht van Qu Jian van Science and Technology Daily.

Op dinsdag werd aangekondigd dat de Fase I/II klinische proeven van 's werelds eerste geïnactiveerde COVID-19-vaccin, ontwikkeld door Wuhan Institute of Biological Products onder de China National Biotec Group (CNBG) onderdeel van de China National Pharmaceutical Group (Sinopharm), antilichamen geproduceerd heeft in elke deelnemer.

Volgens een bijeenkomst die op dinsdag gelijktijdig in de Beijing- en Henan-provincie gehouden werd, toonden de resultaten van de klinische proef aan dat de vaccinatie veilig is, dat het geen ernstige bijwerkingen heeft, en dat na het gebruik van verschillende procedures en verschillende vaccinatiedoses, alle deelnemers in de vaccingroep hoge titers van antilichamen produceerden.

Personen die twee doses van het vaccin kregen met een interval van 28 dagen, zagen hun positieve conversiepercentage voor neutraliserende antilichamen tot 100% stijgen.

Volgens CNBG waren de Fase I/II klinische proeven gerandomiseerde, dubbelblinde, placebo-gecontroleerde klinische onderzoeken. Op 12 april verkreeg het vaccin 's werelds eerste goedkeuring voor klinische proeven, en de Fase I/II klinische proeven werden vervolgens gelanceerd in Wuzhi County en de Henan-provincie.

Onder leiding en begeleiding van het Henan Center for Disease Control and Prevention, werden de klinische proeven uitgevoerd gedurende een periode van 66 opeenvolgende dagen en werden er gegevens over de veiligheid en werkzaamheid van het geïnactiveerde COVID-19-vaccin verkregen nadat de twee injecties toegediend waren. De data bestond uit de onderzoeksresultaten van de verschillende leeftijden, verschillende procedures, verschillende doses, en de verschillende injectietijden op een relatief uitgebreide manier. Dit onderzoek is ook het langstdurende klinische onderzoek naar COVID-19-vaccins, en produceert de meest uitgebreide gegevens en behaalt de beste onderzoeksresultaten. Hierdoor kunnen wetenschappelijke en evalueerbare gegevens worden verstrekt voor de preventie en bestrijding van epidemieën alsmede voor noodgebruik.

CNBG zei dat de studie ontworpen was om de veiligheid en immunogeniciteit van het geïnactiveerde COVID-19-vaccin bij gezonde proefpersonen tussen de 18 en 59 jaar te evalueren na de toediening van lage, gemiddelde en hoge doses en injecties met intervallen van 14, 21 en 28 dagen.

De studie richtte zich op de veranderingen in cellulaire immuniteit na afloop van de vaccinatie en onderzocht de vaccinatieprocedures, immunisatiedosering, veiligheid, immunogeniciteit en de veranderingen in het niveaus van antilichamen in vivo. Tot op heden hebben alle 1.120 proefpersonen die deelnamen aan de Fase I/II klinische proeven twee injecties toegediend gekregen.

Voor de leeftijdsgroep 18 - 59, die twee injecties met een gemiddelde dosis kregen met een interval van 14 dagen en 21 dagen, werd een positief conversiepercentage voor neutraliserende antilichamen van 97,6% waargenomen.

Personen die twee injecties met een gemiddelde dosis kregen met een interval van 28 dagen, zagen een positief conversiepercentage voor neutraliserende antilichamen van 100%.

Als reactie op de recente nieuwe gevallen in Beijing en de ontdekking van een nieuw genotype van het virus door de sequentiebepaling van het hele genoom, vrezen sommige experts dat "het vaccin voor het nieuwe genotype verzwakt zal zijn of zelfs niet zal werken."

Yang Xiaoming, wetenschappelijk hoofd van het nationale "863 Program"-vaccinproject en voorzitter van CNBG, vertelde Science and Technology Daily dat hij het nieuwe genotype had opgemerkt maar dat het "nog steeds binnen de dekking van het vaccin valt waarvan de Fase I/II-onthulling vandaag plaatsvond". Het zal dus geen invloed hebben op de effectiviteit van het huidige geïnactiveerde vaccin.

CNBG zei ook dat het nu actief internationale samenwerkingsverbanden ontwikkelt voor het Fase III klinische onderzoek en dat het coöperatieve plannen bevestigd die gemaakt zijn met bedrijven en instellingen in verschillende landen. De bouw van een productieworkshop met een hoge mate van bioveiligheid is voltooid. Deze workshop is momenteel de enige workshop voor COVID-19-vaccinproductie in de wereld die voldoet aan de eisen van bioveiligheid en de GMP-normen. De productieworkshop is in staat om aan de behoeften van wijdverspreide noodvaccinatie te voldoen.

CONTACT: Yu Haoyuan, +86-13621282870, yuhy@stdaily.com; Fang Linlin, +86-13911995172, fangll@stdaily.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234