Het REsect-onderzoek toont aan dat patiënten met metastatisch colorectaalcarcinoom die in de eerste lijn zijn behandeld met

MAINZ, Duitsland, May 24, 2017 /PRNewswire/ --

Geblindeerde beoordeling door chirurgen op basis van -CT-scans voor- en na behandeling van patienten met eerder niet-reseceerbare levermetastasen van colorectale kanker die behandeld werden in het SIRFLOX-onderzoek dat op de 12[e] jaarlijkse Europees-Afrikaanse

HPB-vergadering werd gepresenteerd

Een onafhankelijk internationaal panel van gespecialiseerde leverchirurgen gaf aan dat de combinatie van selectieve inwendige radiotherapie (SIRT) met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen in de FOLFOX-gebaseerde eerstelijns-chemotherapie geassocieerd wordt met een statistisch grotere kans op een genezende leveroperatie.[1]

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20150119/724485 )

"We hebben een geblindeerde evaluatie uitgevoerd van de uitgebreide radiologische database van het recentelijk gerapporteerde SIRFLOX-onderzoek om het potentieel van leveroperatie bij uitgangswaarden (baseline) en vervolgwaarden (follow-up) te vergelijken", zegt Dr. Benjamin Garlipp, hoofdauteur van het REsect-onderzoek en als leverchirurg werkzaam aan de Otto-von-Guericke-Universitat, Maagdenburg, Duitsland. "We hebben geconstateerd dat de reseceerbaarheid toenam van baseline tot follow-up, zowel bij de chemotherapie-alleengroep als bij de chemotherapie + SIRT-groep van het SIRFLOX-onderzoek. De toename was duidelijk meer uitgeproken bij patienten die de combinatiebehandeling ondergingen - 38,1% van deze groep was reseceerbaar op basis van hun follow-up lever-CT-scan, tegenover 28,9% van de patienten die alleen chemotherapie kregen (p<0,0001). Dit is een belangrijke constatering omdat chirurgische resectie de hoofdpijler voor mogelijke genezende behandelingen is voor deze patienten en er steeds meer bewijsmateriaal is dat uitwijst dat het hun leven kan verlengen, hoewel het bij de meesten uiteindelijk zal terugkeren".

Van de 472 SIRFLOX-onderzoekspatienten waarvan de CT-scans voor- en na behandeling beoordeelbaar waren voor de REsect-chirurgen werden 228 patienten met de eerstelijns mFOLFOX6 chemotherapie (plus or minus bevacizumab) behandeld en 244 patienten met de combinatie van chemotherapie en SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen.[1],[2] Er was geen significant verschil in reseceerbaarheid van levermetastasen bij uitgangswaarden (baseline) (11,0% vs. 11,9%; p=0,775). In een tweede analyse hadden van de patienten die op baseline als niet-reseceerbaar waren bevonden, aanzienlijk meer patienten van de Y-90 harsmicrosferen-groep reseceerbare levermetastasen dan patienten van de chemotherapie-alleengroep (31,2% vs. 22,7%; p<0,0001).[1]

Het REsect-onderzoek werd geleid door een panel van 14 HPB (Hepato-Pancreato-Biliair) -chirurgen van toonaangevende medische centra in Belgie, Frankrijk, Duitsland, Italie, Nederland, Spanje, het Verenigde Koninkrijk en de Verenigde Staten.[1] Vijf chirurgen hebben onafhankelijke geblindeerde analyses uitgevoerd van 100 willekeurig gekozen baseline- en follow-up-scans van de 472 te beoordelen gevallen. De geblindeerde analyse van de overige scans werd met groepen van 22 tot 25 gevallen tegelijkertijd uitgevoerd door drie onafhankelijk van elkaar werkende chirurgen uitgevoerd die willekeurig werden gekozen uit de overige negen leden van het REsect-panel. De onderzoekers hadden geen toegang tot identificatoren, bezoeken (baseline of follow-up), behandelings- en klinische informatie van patienten, en evenmin tot de evaluaties van de andere onderzoekers. Een patient werd reseceerbaar of niet-reseceerbaar geacht door een meerderheid (greater than or equal to 3 van 5 chirurgen of greater than or equal to 2 of 3 chirurgen).

"Als chirurg is het altijd mijn doel om patienten met mCRC de optie van een mogelijke genezende leverresectie aan te bieden. We weten dat bij veel patienten met metastatisch colorectaalcarcinoom de lever het enige orgaan met kanker is, en om patienten van een niet-reseceerbare stadium terug te brengen naar een mogelijke genezende resectie heeft een enorme impact voor patienten. Deze retrospectieve analyse suggereert dat SIRT met Y-90 harsmicrosferen de reseceerbaarheid van meer van deze patienten mogelijk kan maken", benadrukt Dr Garlipp.

Wat is SIRT met SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen? 

SIRT met SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen is een goedgekeurde behandeling voor inoperabele levertumoren. Het is een minimaal-invasieve behandeling waarbij hoge doses betastraling rechtstreeks op de tumoren worden gericht.  SIRT wordt aan patienten toegediend door interventieradiologen die miljoenen radioactieve microsferen inbrengen (met een diameter van 20-60 micron) via een katheter in de leverslagaders die de tumoren van bloed voorzien. Door de bloedtoevoer van de tumoren te gebruiken kunnen de microsferen de levertumoren rechtstreeks blootstellen aan een stralingsdosis die tot 40 keer hoger is dan bij conventionele radiotherapie, en waarbij gezond weefsel wordt gespaard.

SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen zijn goedgekeurd om te worden gebruikt in Argentinie, Australie, Brazilie, de Europese Unie (CE-markering ), Zwitserland, Turkije en verscheidene landen in Azie voor de behandeling van niet-reseceerbare levertumoren. In de Verenigde Staten genieten de SIR-Spheres Y-90-harsmicrosferen van een pre-market goedkeuring (PMA - Pre-Market Approval) van de FDA en worden ze voorgeschreven voor de behandeling van niet-reseceerbare metastatische levertumoren als gevolg van primaire colorectale kanker met adjuvante intra-arteriele chemotherapie (IHAC) of met FUDR (floxuridine).

Over Sirtex 

Sirtex Medical Limited is een in Australie gevestigd wereldwijd medisch-technologisch bedrijf dat werkt aan de verbetering van de behandelingsresultaten voor mensen met kanker. Ons belangrijkste product is momenteel een vorm van inwendige radiotherapie voor leverkanker, genaamd SIR-Spheres Y-90 harsmicrosferen. Ongeveer 73.000 doses zijn geleverd om patienten met leverkanker te behandelen in meer dan 1060 medische centra in meer dan 40 landen. Kijk voor meer informatie op http://www.sirtex.com .

SIR-Spheres(R) is een geregistreerd handelsmerk van Sirtex SIR-Spheres Pty Ltd.

Referenties:  


1) Garlipp B et al. REsect: Blinded assessment of resectability of previously
unresectable colorectal cancer liver metastases following chemotherapy plus or minus
Y90-RadioEmbolization. 12th Biennial European-African Hepato-Pancreato-Biliary
Association (E-AHPBA Congress) 2017; Abs. FP 15.08.
2) van Hazel GA et al.  SIRFLOX: Randomized phase III trial comparing first-line mFOLFOX6
(plus or minus bevacizumab) versus mFOLFOX6 (plus or minus bevacizumab) plus selective
internal radiation therapy in patients with metastatic colorectal cancer.  J Clin
Oncol 2016; 34: 1723-1731.


689-EUA-0517Photo:
http://photos.prnewswire.com/prnh/20150119/724485
CONTACT: Voor meer informatie neemt u contact op met: Bianca Lippert, PhD, Sirtex Medical, blippert@sirtex.com, +49-175-9458089; Ken Rabin, PhD, Sirtex Medical, krabin@sirtex.com, +48-50227-9244.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234