Cellebrite onthult wereldwijde toptrends op het gebied van digitale inlichtingen voor 2020

2020 Annual Digital Intelligence Industry Benchmark Report (jaarlijks benchmarkrapport voor de digitale inlichtingensector 2020) onthult dat wetshandhavingsinstanties meer en meer afhankelijk zijn van data-analyse, waarbij in 90 procent van de gevallen digitale apparaten en cloudtoepassingen betrokken zijn

TYSONS CORNER, Virginia, 24 maart 2020 /PRNewswire/ -- Cellebrite, de wereldleider op het gebied van digitale inlichtingen (DI, Digital Intelligence) oplossingen voor openbare en private sectoren, heeft vandaag zijn Annual Digital Intelligence Industry Benchmark Report (jaarlijks benchmarkrapport voor de digitale inlichtingensector [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2757684-1&h=2420117116&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2757684-1%26h%3D2046527185%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Finsights%252Findustry-report%26a%3DAnnual%2BIndustry%2BBenchmark%2BReport&a=Annual+Digital+Intelligence+Industry+Benchmark+Report+(jaarlijks+benchmarkrapport+voor+de+digitale+inlichtingensector]) voor 2020 gepubliceerd. Er werden onthullende inzichten verzameld bij meer dan 2.000 medewerkers van wetshandhavingsinstanties in meer dan 110 landen om een rapport op te stellen dat een referentiepunt biedt inzake de dagelijkse uitdagingen voor de management- en onderzoeksteams van de agentschappen. Het rapport onthulde zeven belangrijke trends op het gebied van digitale inlichtingen en toont waar wetshandhavingsinstanties ruimte hebben om de operationele efficiëntie en normen aan te sturen voor het rechtmatig hanteren en beveiligen van digitale gegevens op een in de rechtbank verdedigbare manier.

"We zien een toenemende trend met de rechtshandhaving, die nu gebruikmaakt van digitaal bewijs om de afronding van zaken te versnellen," aldus Yossi Carmil, co-algemeen directeur van Cellebrite. "Agentschapsmanagers zijn gericht op het transformeren van hun organisatie door digitale inlichtingen-oplossingen te implementeren. Het is noodzakelijk om eerstelijnshulpverleners in het veld in staat te stellen toegang te hebben tot informatie die van cruciaal belang is om de tijd tot bewijs te beperken."

Het benchmarkonderzoek ondersteunt dit feit. Vijfenzeventig procent van de onderzoekers meldt dat het verzamelen van digitaal bewijs op de plaats van de misdaad cruciaal is voor onderzoeken.

Carmil vervolgt: "Bovendien is het beheren van de gegevens om de samenwerking voor onderzoekers en vervolging aan te sturen cruciaal om verdedigbare gegevens te identificeren en ervoor te zorgen dat recht wordt gedaan."

Het onderzoek onthulde waardevolle statistieken en deelde een routekaart voor de toekomst van het politiewerk door de nadruk te leggen op de technologieën die de stortvloed van gegevens zullen verminderen, evenals de oplossingen die de tijd tot bewijs zullen versnellen. De zeven belangrijkste trends die in het 2020 Annual DI Industry Benchmark Report van Cellebrite worden benadrukt, zijn:


-- Agentschappen erkennen de groeiende rol van digitale gegevens maar
passen zich traag aanDigitale gegevens blijken informatiever en
essentiëler te zijn bij het oplossen van rechtshandhavingszaken dan
fysiek bewijs. Het onderzoek van Cellebrite toont aan dat 43 procent van
de agentschappen ofwel een slechte of middelmatige strategie of helemaal
geen digitale inlichtingen-strategie heeft. Toch meent 64 procent van
het management van de agentschappen dat digitale onderzoeken een "zeer
belangrijke rol" spelen in het veilig houden van gemeenschappen. Met een
groei van meer dan 82 procent in de rol van digitale gegevens van
apparaten in vergelijking met drie jaar geleden, is de behoefte aan hoog
opgeleide medewerkers om doorheen de grote hoeveelheden gegevens te
kunnen navigeren en ze te benutten drastisch toegenomen.
-- Gebrek aan gebruiksgemak onderstreept behoefte aan snellere extractie in
het veldHet op toestemming gebaseerde digitale bewijs dat is vastgelegd
op de plaats van een misdaad van getuigen en slachtoffers bevat vaak
waardevolle inzichten. De huidige manier om dit digitale bewijs vast te
leggen vormt echter een probleem voor onderzoeksteams. Uit het onderzoek
bleek dat meer dan 70 procent van de officieren getuigen en slachtoffers
nog steeds vraagt om hun apparaten te overhandigen zodat de extractie
van het bewijs op het politiebureau of in een lab kan gebeuren. De
meeste mensen willen echter niet dat hun primaire communicatieapparaat
voor onbepaalde tijd wordt weggenomen. Om dit probleem te bestrijden, is
67 procent van het management van de agentschappen van mening dat
mobiliteitstechnologie belangrijk of zeer belangrijk is voor de digitale
bewijsstrategie op lange termijn van het agentschap en 72 procent van de
onderzoekers vindt extractie van deze gegevens in het veld belangrijk.
-- Agentschapsmanagers bestuderen moderniseringsinitiatieven om een nieuwe
generatie op digitaal gebied bedreven officieren aan te
trekkenVierentachtig procent van de managers van agentschappen geeft aan
dat mobiliteitstechnologie (d.w.z. Mobile First) belangrijk is voor hun
digitale inlichtingen-strategie op lange termijn. Naarmate de volgende
generatie op digitaal gebied bedreven eerstelijnsofficieren technologie
begint te benutten op de plaats van de misdaad, wordt een nieuw niveau
van onderzoekseffectiviteit mogelijk. De meeste agentschapsmanagers
geloven dat politiediensten die mobiele technologie aannemen om digitaal
bewijs te verzamelen in het veld zullen helpen bij het verlagen van het
verloop en aanzienlijk beter voorbereid zullen zijn op de aan digitaal
bewijs gerelateerde uitdagingen van 2020.
-- Labonderzoekers verdrinken in een overvloed aan gegevens en apparatenHet
onderzoek van Cellebrite toont aan dat het aantal gegevensbronnen blijft
groeien voor onderzoekers. Gemiddeld heeft elk geval 2-4 mobiele
apparaten die moeten worden onderzocht, terwijl 45 procent van de
gevallen ook een computeronderzoek omvat. Dit betekent dat onderzoekers
gewoonlijk elke maand 26 mobiele apparaatonderzoeken uitvoeren, dus meer
dan 300 per agentschap per jaar. Smartphones blijven bovenaan de lijst
van meest voorkomende bewijsbronnen staan, maar de verscheidenheid aan
digitale bronnen die worden gebruikt in onderzoeken neemt toe. Bronnen
zoals CCTV, wearables, smart home-technologie, IoT-apparaten, drones,
auto's en zelfs gamingsystemen, worden vaker door criminelen gebruikt om
illegale activiteiten te verhullen.
-- Het opslaan en delen van digitaal bewijs is een belangrijke bekommernis
van agentschapsmanagersVierenzestig procent zegt dat gegevensgovernance
en -beheer erg belangrijk zijn. Dit is vooral belangrijk vanwege de
grote hoeveelheden gegevens die moeten worden bijgehouden. Als de
gegevens verkeerd worden beheerd, kunnen deze snel misplaatst worden op
verschillende locaties, zoals een USB-stick of een onjuiste plaats op de
server. Bovendien kunnen de gegevens worden opgeslagen in een
persoonlijke cloud-account of opslagapparaat van een werknemer, wat een
ernstig probleem vormt als de werknemer het agentschap verlaat.
-- Budget- en overwerkbeperkingen belemmeren de efficiëntie van digitaal
onderzoekMet de stortvloed van digitale apparaten en
cloudgegevensbronnen hebben onderzoekers een gemiddelde achterstand van
3 maanden en een gemiddelde achterstand van 89 apparaten per bureau. Om
deze achterstand te verhelpen, moeten onderzoekers steeds meer
prioriteren en alleen tijdgevoelige gegevens of gegevens van bepaalde
gevallen onderzoeken. Begrotingsbeperkingen betekenen dat overwerk niet
langer een optie is, zoals blijkt uit de daling van bijna 20 procent in
de vergoedingen voor overuren in het afgelopen jaar. Daarom is de
noodzaak om prioriteit te geven aan digitale inlichtingenanalyse en
-beheer gestegen tot 40 procent dit jaar, in vergelijking met 25 procent
vorig jaar. De grootste uitdagingen voor labs zijn nog steeds
vergrendelde apparaten en gecodeerde apps; 6 van elke 10 apparaten die
naar het lab worden gezonden, zijn vergrendeld.
-- De grote vraag naar digitale gegevensanalyse voor onderzoekOnderzoekers
worden geconfronteerd met uitdagingen bij het beheren van de explosie
van digitale gegevens in combinatie met bezuinigingen en het tekort aan
vergoedingen voor overuren. Slechts 25 procent heeft digitale
analysetools aangenomen. Terwijl de opslag op mobiele apparaten in het
verleden beperkt was tot enkele gigabytes, heeft de nieuwe generatie
apparaten een opslagcapaciteit van maar liefst 1 TB. Ondanks de
verscheidenheid aan digitale bronnen en de hoeveelheid digitale gegevens
die doorgaans in een onderzoek moeten worden beoordeeld, gebruiken de
meeste wetshandhavingsinstanties handmatige beoordelingen in plaats van
AI-gebaseerde oplossingen. Dit betekent dat onderzoekers gemiddeld 43
uur per week besteden aan het beoordelen van en schrijven van rapporten
over bewijsmateriaal, d.w.z. een stijging in vergelijking met de 37 uur
in het voorgaande jaar.
In 2020 en daarna zullen onderzoeken kunstmatige intelligentie moeten gebruiken om de bergen van binnenkomende gegevens te sorteren, om automatisch specifieke objecten in afbeeldingen te vinden en te filteren, zoekwoorden in tekstgesprekken te vinden en relaties te analyseren. Meer dan 70 procent van de respondenten zei dat deze door AI aangedreven functies zeer belangrijk zullen zijn.

Bovendien zullen onderzoekers, met de verschillende bewijsbronnen, de mogelijkheid nodig hebben om ongelijksoortige gegevens te verenigen en deze gemakkelijk en logisch te bekijken. In werkelijkheid is 80 procent van de onderzoekers van mening dat gegevensvereniging belangrijk is, en 87 procent vindt het belangrijk om activiteiten visueel op een kaart te bekijken.

Meer informatie over Cellebrite en het 2020 Annual Industry Benchmark Report is te vinden op de Benchmark-resultatensite [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2757684-1&h=3954272132&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2757684-1%26h%3D3582550349%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fen%252Finsights%252Findustry-report%26a%3DBenchmark%2Bresults%2Bsite&a=Benchmark-resultatensite].

Om meer te weten te komen over hoe de digitale inlichtingen-oplossingen van Cellebrite helpen bij de transformatie van agentschappen, kunt u Digital Intelligence for Agency Management [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2757684-1&h=2431949268&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2757684-1%26h%3D1812902544%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252Fnewsroom%26a%3DDigital%2BIntelligence%2Bfor%2BAgency%2BManagement&a=Digital+Intelligence+for+Agency+Management] van het bedrijf lezen.

Over Cellebrite
Cellebrite is de wereldwijde leider op het gebied van digitale inlichtingen-oplossingen voor de wetshandhavings-, overheids- en ondernemingsmarkt. Cellebrite biedt een uitgebreide reeks innovatieve softwareoplossingen, analytische tools en training die zijn ontworpen om digitale onderzoeken te versnellen en de groeiende complexiteit van het omgaan met criminaliteit en beveiligingsproblemen in het digitale tijdperk aan te pakken. Cellebrite geniet het vertrouwen van duizenden toonaangevende agentschappen en bedrijven in meer dan 150 landen en helpt de gezamenlijke missie van het creëren van een veiligere wereld te vervullen. Voor meer informatie, bezoek ons op www.cellebrite.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2757684-1&h=1522185887&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2757684-1%26h%3D2244196573%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.cellebrite.com%252F%26a%3Dwww.cellebrite.com&a=www.cellebrite.com]

Contact:
Olga Shmuklyer, SVP
Fusion PR
Mobiele telefoon: (917) 715-0329
Cellebrite@FusionPR.com [mailto:Cellebrite@FusionPR.com]

Adam Jaffe, VP of Global Communications, Cellebrite
Mobiele telefoon: +1 609 502 6889
Adam.Jaffe@cellebrite.com [mailto:Adam.Jaffe@cellebrite.com]

Web site: https://www.cellebrite.com/en/home// https://www.cellebrite.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234