5G+, door allen voor allen: In Guangzhou vindt op 26 november de 2020 World 5G Convention plaats

GUANGZHOU, China, 23 november 2020 /PRNewswire/ -- Dit artikel werd geschreven door het organiserend comité van de World 5G Convention (gerapporteerd door Science and Technology Daily):

Op 17 november 2020 vernam de journalist op de persconferentie van de 2020 World 5G Convention, gehouden door het voorlichtingsbureau van de regering van de provincie Guangdong dat de 2020 World 5G Convention, georganiseerd door de regering van de provincie Guangdong van de Volksrepubliek China, het ministerie van Wetenschap en Technologie van de Volksrepubliek China en het ministerie van Industrie en Informatietechnologie van de Volksrepubliek China, plaats zal vinden van 26 tot 28 november in Guangzhou. Het thema van de conventie is "5G+ voor allen door allen".

De World 5G Convention is 's werelds eerste internationale evenement op het gebied van 5G, en ze werd voor het eerst gehouden in Peking in 2019. De conventie bracht deskundigen en geleerden, maar ook bedrijfsleiders van over de hele wereld bijeen om diepgaande discussies te voeren rond het thema "5G - Change the World, Create the Future" (verander de wereld, maak de toekomst). De openingsceremonie werd bijgewoond door: Cai Qi, lid van het Politbureau van de Communistische Partij van China en secretaris van de gemeentelijke commissie van de CPC in Peking; Wang Yong, staatsraadslid; Wang Zhigang, minister van Wetenschap en Technologie van de Volksrepubliek China; Miao Wei, voormalig minister van Industrie en Informatietechnologie van de Volksrepubliek China; en Lin Nianxiu, adjunct-directeur van de nationale ontwikkelings- en hervormingscommissie van de Volksrepubliek China. Daaruit blijkt heel duidelijk hoeveel belang de partij en de staatsleiders hechten aan de ontwikkeling van 5G.

De 2020 World 5G Convention zal worden gehouden in Guangzhou, en zal belangrijke en invloedrijke wetenschappers op het gebied van wereldwijde informatie en communicatie, internationaal vermaarde 5G-dienstverleners en providers van industriële 5G-toepassingen bijeenbrengen om uitwisselingen en discussies te voeren over geavanceerde technologieën, trends in de industrie en innovatieve toepassingen op het gebied van 5G. De conventie zal ten volle de aandacht vestigen op de aantrekkingskracht van 5G in de nieuwe economische vorm van de wereld en het belang van 5G in het nieuwe "dual cycle"-ontwikkelingspatroon, en benadrukken dat 5G de opwaardering van traditionele industrieën bevordert, alsook een nieuw "smartly benefited" digitaal leven, om op die manier de belangrijke rol en de enorme waarde van 5G aan de wereld te tonen.

5G-toepassingsscenario's zijn als paddenstoelen uit de grond gerezen

Begin 2020 had 5G een cruciale rol gespeeld in de strijd tegen COVID-19 en in het proces voor de heropstart van het werk en de productie. 5G werd toegepast in onderwijs op afstand, medische diensten op afstand, pandemiebestrijding, werk op afstand en slim transport. 5G-toepassingsscenario's schoten als paddenstoelen uit de grond en vertoonden een explosieve groei. Mensen kunnen nu al zien hoe 5G hun dagelijks leven in het algemeen ten goede komt. De ontwikkeling van een diepgaande integratie tussen 5G en andere sectoren brengt ook potentiële economische en sociale voordelen aan het licht.

Uit de statistieken blijkt dat er eind september 2020 al meer dan 690.000 5G-basisstations in China waren, waardoor 5G bijna in elke Chinese stad beschikbaar is. En het aantal 5G-terminals bedraagt al meer dan 160 miljoen. De Chinese academie voor informatie- en communicatietechnologie voorspelt dat de cumulatieve investering in de aanleg van een Chinees 5G-netwerk potentieel 1,2 triljoen RMB zal bereiken tegen 2025. Het zal de industriële keten stroomopwaarts en stroomafwaarts voeden en de toepassingsinvestering in verschillende industrieën opvoeren tot meer dan 3,5 triljoen RMB.

In mei van dit jaar nam China 484 5G-toepassingen in real-life scenario's in gebruik. In termen van industriële segmenten werd 5G eerst geïmplementeerd in domeinen als slimme gezondheidszorg, nieuwsmedia, slimme steden, het internet van voertuigen en het industriële internet.

5G zal de hele mensheid ten goede komen

Terwijl de 5G-industrie boomt in China, heeft de eengemaakte wereldwijde 5G-standaard geleid tot de diepgaande integratie van de internationale 5G-industrieketen. De ontwikkeling van de wereldwijde industrie voor mobiele communicatie heeft al geleid tot een patroon waarbij "ieder iets van de ander heeft": producenten van apparatuur, terminals, chips en testinstrumenten werken samen om wederzijds voordeel te behalen en te streven naar 5G-ontwikkeling en -innovatie. Zij voeren de technologische vooruitgang van 5G aan door technologische innovatie, ze faciliteren de technologische rijpheid van 5G door de toepassing ervan uit te breiden en ze bevorderen het delen van 5G-informatie door middel van internationale samenwerking. Bovendien zal het motto van de 5G-industrie altijd luiden: "intensivering van de samenwerking en openstelling voor win-win-resultaten".

In de plenaire zitting van het 23e St. Petersburg International Economic Forum riep president Xi Jinping op tot gezamenlijke inspanningen en een win-win-samenwerking om de nooit eerder geziene ingrijpende veranderingen in de wereld het hoofd te bieden. China is bereid om zijn jongste R&D-verwezenlijkingen, waaronder de 5G-technologie, te delen met de rest van de wereld. Bovendien heeft China zich bij zijn 5G-ontwikkeling altijd laten leiden door de beginselen van onafhankelijke innovatie, openheid en samenwerking. We hechten ook belang aan een voortdurend overleg, een gezamenlijke opbouw en het delen van 5G-ontwikkelingsinformatie.

China's 5G-constructie zal revolutionaire veranderingen teweegbrengen in de binnenlandse economische en sociale ontwikkeling en in de productie en het leven. Het zal ook de deur naar de wereld openzetten en een aantoonbaar effect hebben op de wereldwijde industrie van mobiele communicatie. China is klaar om de wereldwijde kennis actief te absorberen, met elkaar samen te werken en met gezamenlijke inspanningen vooruitgang te boeken.

Het succes van 5G is te danken aan de gezamenlijke inspanningen van de wereldwijde industrie. 5G zal ook ten goede komen aan de gehele mensheid en ons leven en onze industrie versterken. Volgens de inleiding van het Organiserend Comité van de World 5G Convention zal de conventie op een nieuwe "winkel en website"-manier worden gehouden, bestaande uit een openingsceremonie, een hoofdforum en topforums.

Het thema van de conferentie is "5G+, door allen voor allen". Het hoofdforum is volledig gericht op dit thema, en de andere tien fora behandelen "5G+, door allen voor allen" uitgebreid vanuit verschillende perspectieven. Internationale gasten en meer dan 60 buitenlandse bedrijfsvertegenwoordigers zullen het forum bijwonen. Tijdens de conventie wordt een tentoonstelling gehouden op een oppervlakte van ongeveer 12.000 vierkante meter, van 26 tot 28 november.

5G zal worden gepromoot om de bouw van Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area mogelijk te maken

In het Outline Development Plan voor de Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area, dat in februari 2019 door het Centraal Comité van de CPC en de Staatsraad is uitgebracht, wordt duidelijk gesteld dat we de informatietechnologieën van de nieuwe generatie moeten bevorderen en ontwikkelen tot nieuwe pijlerindustrieën, en dat we een aantal grote industriële projecten moeten stimuleren in belangrijke domeinen zoals nieuwe beeldschermtechnologieën, next-generation communicatietechnologieën, 5G en mobiel internet.

Als een van de organisatoren van de conventie heeft de provincie Guangdong de ontwikkeling van de industriële toepassing van 5G actief bevorderd. In 2019 stelde de provincie Guangdong het Guangdong Provinciaal Actieplan op voor het versnellen van de ontwikkeling van de 5G-industrie (2019-2022), waarin het doel en de richting voor de ontwikkeling van de 5G-industrie worden aangegeven. Als een van de eerste 5G-pilootsteden in China hecht Guangzhou veel belang aan het grijpen van de kans voor de snelle ontwikkeling van 5G, het versnellen van de cultivering van nieuwe bedrijfstypen, nieuwe economieën en nieuwe impulsen, en het creëren van een nieuw momentum onder invloed van wetenschap en technologie, om zo belangrijke steun te bieden aan Guangzhou om het doel van "oude stad, nieuwe vitaliteit" te realiseren.

De conventie zal het nieuwe uitgangspunt, de nieuwe richtingen en de nieuwe mogelijkheden van 5G verkennen, waarbij de ontwikkelingstrend van de Guangdong-Hong Kong-Macau Greater Bay Area wordt gecombineerd en rekening wordt gehouden met het commerciële uitvoeringsproces, waarbij de integratie van 5G in alle industrieën wordt bevorderd, en waarbij alles onderling wordt gekoppeld ten behoeve van het publiek en de bouw van de Greater Bay Area.

Het registratiekanaal voor deelname aan de 2020 World 5G Convention en de tentoonstelling is nu geopend. Voor meer bijzonderheden wordt verwezen naar de officiële website van de conventie www.w5gc.com [http://www.w5gc.com/].

CONTACT: CONTACTPERSOON: Haoyuan Yu, 13621282870, yuhy@stdaily.com; Linlin Fang, 13911995172, fangll@stdaily.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234