Bentley Systems versnelt focus op infrastructuurengineering voor digitale steden

Bevordering van BIM en GIS via 4D-digitale tweelingen

SINGAPORE, 23 oktober 2019 /PRNewswire/ -- De conferentie Year in Infrastructure 2019 -- Bentley Systems, Incorporated, de toonaangevende wereldwijde leverancier van integrale software en digitale twin clouddiensten voor het bevorderen van het ontwerp, de bouw en de exploitatie van infrastructuur, heeft vandaag zijn nieuwe initiatieven inzake digitale steden voorgesteld, op basis van het toepassen van digitale tweelingen voor efficiëntere stedelijke en regionale activiteiten en voor een meer verbonden en veerkrachtige infrastructuur. Digitale tweelingen convergeren 4D-weergaves en engineeringweergaves van activa om nieuwe collaboratieve digitale werkstromen mogelijk te maken voor planners en ingenieurs in openbare werken, nutsbedrijven, vastgoedbeheer en -ontwikkeling, en belanghebbenden in de stad. Digital twin clouddiensten bieden een intuïtieve en immersieve 4D-omgeving met een convergentie van digitale context en digitale componenten met digitale chronologie voor digitale tweelingen van "evergreen" infrastructuur gedurende de hele levenscyclus van activa. Voor infrastructuurprofessionals worden BIM en GIS effectief bevorderd via 4D-digitale tweelingen.

Greg Bentley, algemeen directeur van Bentley Systems, zei: "De belangrijkste technische stuwkracht van Bentley Systems is de vooruitgang van digitale tweelingen in verschillende infrastructuurdomeinen. Dit betekent dat eigenaren eindelijk toegang hebben tot hun voorheen "duistere" engineeringtechnologieën en data (ET), voor een federatie met traditionele informatietechnologie (IT) en nieuw verbonden bestuurstechnologie (OT). Omdat de mogelijkheden hier voordeel uit te halen zo overtuigend zijn, is ons belangrijkste organisatorische initiatief dan ook onze nieuwe productpromotiegroep omtrent digitale steden. Het charter van onze groep omtrent digitale steden is om de digitale tweelingen van infrastructuurengineering op te schalen naar de hele stad, en tegelijkertijd om te helpen bij de digitalisering door middel van toegangspunten voor elke technische afdeling in elke gemeente."

"Bij Bentley Systems hebben we een lange en rijke geschiedenis in geospatiale technologie (GIS) en in BIM voor gemeentelijke infrastructuurtoepassingen die capex en opex bestrijken," aldus Robert Mankowski, vicevoorzitter digitale steden. "Ik denk dat wij vandaag de toonaangevende innovator zijn op het gebied van reality-modellering en in geotechnische modellering en databeheer. Met onze nieuwe cloudgebaseerde iTwin Services waarmee dit allemaal wordt samengebracht, bieden de digitale tweelingen van stad en campus nu een directe mogelijkheid om steden en regio's te helpen een breed scala aan uitdagingen en problemen op te lossen, waardoor hun infrastructuurprestaties en de levenskwaliteit van hun inwoners beter worden."

Digitale tweelingen in infrastructuur voor Digitale Steden De digitale tweelingen op stadsschaal beginnen en worden bijgewerkt via 4D-landmeetkunde en reality-modellering op basis van ContextCapture en Orbit GT om 'as-operated' 3D-modellen af te leiden van fotogrammetrie (waaronder van UAV's) en/of puntenwolken. Reality-modellering biedt technische precisie, real-world context ter ondersteuning van planning, ontwerp, bouw en operaties. Gebruikers van de open applicaties van Bentley (OpenBuildings, OpenSite, OpenRoads, OpenRail, OpenUtilities) kunnen deze digitale context gebruiken om nieuwe en verbeterde gebouwen, wegen, verkeerssystemen, tunnels, bruggen, nutsbedrijven en andere elementen te modelleren.

4D-digitale tweelingen worden een gemeenschappelijke en federatieve index voor voordien afgeschermde informatie, zonder dat bronsystemen vereist zijn om hun bestaande omgevingen of dataformaten te wijzigen. De basiscontext voor elke digitale tweeling omvat reality-meshes, terreinmodellen, afbeeldingen en GIS-bronnen. Engineeringmodellen (van elke BIM-software) van gebouwen, straten, transitsystemen, nutsbedrijven en andere stadsinfrastructuur, zowel aan de oppervlakte als in de ondergrond, zijn semantisch uitgelijnd en hebben geo-referenties om de rijkdom en relevantie van de digitale tweelingen in de loop van de tijd te verbeteren.

Afdelingen openbare werken, projectontwikkelaars, nutsbedrijven, transportbureaus en anderen hebben nu toegang tot een volledig en actueel contextbeeld van de gebouwde omgeving. Engineering- en architectenbureaus zullen nieuwe diensten kunnen ontwikkelen die rekening houden met de mogelijkheid om digitale activa gedurende hun levenscyclus te updaten en te beheren. En steden zullen profiteren van levende en actuele digitale tweelingen van hun infrastructuur en omgeving.

Duurzaamheid en veerkracht van digitale tweelingen Nu kunnen steden hun oppervlakte- en ondergrondstudies en technische gegevens combineren tot samenhangende 4D-digitale tweelingen om in de loop van de tijd de prestaties, veerkracht en duurzaamheid van hun activa te garanderen. Door gebruik te maken van de open simulatietoepassingen van Bentley tijdens de levenscyclus van activa kunnen bijvoorbeeld 'as-built' gebouwen worden geëvalueerd wat betreft hun seismisch weerstandvermogen (STAAD), kan de evacuatie van voertuigen en mensen in stations, stadions en andere openbare plaatsen worden beoordeeld en geoptimaliseerd (LEGION en CUBE), kunnen de gevolgen van overstromingen als gevolg van bijvoorbeeld orkanen worden bepaald (OpenFlows FLOOD), en kan de geschiktheid van de ondergrond voor stedelijke projecten worden gewaarborgd (PLAXIS, SoilVision).

Geotechnische digitale tweelingen: Introductie van OpenGround Bentley's geotechnische engineering- en analysetoepassingen ondersteunen ondergrondse digitale tweelingen, die van cruciaal belang zijn voor het beoordelen en beheren van risico's in infrastructuurprojecten en activa. Ondergrondse digitale tweelingen omvatten modellering van de ondergrondse omgeving, met inbegrip van de geologie, hydrologie, chemie en engineeringeigenschappen, wat wordt mogelijk gemaakt door Bentley's geotechnisch aanbod (PLAXIS [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616230-1&h=3264243356&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616230-1%26h%3D3212941583%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fbrands%252Fplaxis%26a%3DPLAXIS&a=PLAXIS], SoilVision [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616230-1&h=731574975&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616230-1%26h%3D899130424%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fbrands%252Fsoilvision%26a%3DSoilVision&a=SoilVision], Keynetix [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616230-1&h=3422272749&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616230-1%26h%3D4084998549%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.keynetix.com%252Fproducts%252Fholebase%252F%26a%3DKeynetix&a=Keynetix] en gINT). Om ondergrondse digitale tweelingen verder mogelijk te maken, heeft Bentley vandaag OpenGround aangekondigd, een nieuwe clouddienst (beschikbaar eind 2019) voor het opslaan, beheren, rapporteren en delen van gegevens over natuurlijke grondomstandigheden.

Digitale tweelingen van waternetwerken Op basis van zijn diepgaande ervaring met hydraulica- en hydrologiesoftware introduceert Bentley OpenFlows [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616230-1&h=3432673555&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616230-1%26h%3D1730459579%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fbrands%252Fopenflows%26a%3DOpenFlows&a=OpenFlows] WaterOPS voor water- en afvalwaternutsbedrijven. OpenFlows WaterOPS biedt water- en afvalwatervoorzieningen met real-time operationele ondersteuning, slimme waterresponsplanning en geoptimaliseerde prestaties en zakelijke kennis, door middel van de convergentie van IT (GIS) met OT (telemetrie, SCADA-instrumenten, sensoren) en ET (hydraulische simulatie). WaterOPS biedt real-time operationele beslissingsondersteuning door het uitbreiden van Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) om gebruikers te helpen bij het monitoren, onderhouden en voorspellen van diverse hydraulische en waterkwaliteitsscenario's.

Digitale tweelingen voor stadsplanning Digitale tweelingen voor steden hebben veel belanghebbenden, waaronder inwoners die niet direct betrokken zijn bij engineering of infrastructuur. OpenCities Planner [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616230-1&h=2320787742&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616230-1%26h%3D3967538343%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fbrands%252Fopencities-planner%26a%3DOpenCities%2BPlanner&a=OpenCities+Planner] is nu gehost in Microsoft Azure en levert cloudgebaseerde digitale tweelingen op stadsschaal om de betrokkenheid van belanghebbenden en burgers te verbeteren en stedelijke ontwikkeling te vereenvoudigen en te vergemakkelijken. Door een breed scala aan mogelijke gebruiksgevallen aan te pakken, helpt OpenCities Planner gebruikers, via webgebaseerde, mobiele, op aanraakscherm gebaseerde apparaten en digitale billboards, met intuïtieve visualiseringen en het verkennen van 2D-, 3D-, GIS- en andere data afgestemd op de reality-modellering van de stad.

Digitale gezamenlijke ondernemingen voor Digitale Steden

(met Topcon) Cloudgebaseerde fotogrammetrie verwerking met Bentley's ContextCapture is opgenomen in Topcon MAGNET Collage Web, een webgebaseerde dienst voor de publicatie, het delen en de analyse van reality capture data. Met de intrinsieke Bentley ContextCapture Cloud Processing Service [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616230-1&h=2891266208&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616230-1%26h%3D1272562566%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fproducts%252Fproduct-line%252Freality-modeling-software%252Fcontextcapture-cloud-processing-service%26a%3DBentley%2BContextCapture%2BCloud%2BProcessing%2BService&a=Bentley+ContextCapture+Cloud+Processing+Service] kunnen operators UAV-afbeeldingen direct naar het web uploaden zonder dat er behoefte is aan hoogwaardige hardwarevereisten of IT-beperkingen.

Afbeeldingen en bijschriften Het stadsbestuur van Helsinki maakte gebruik van de reality-modelleringssoftware van Bentley om een 3D-weergave van Helsinki te genereren als onderdeel van haar smart city-initiatief, waardoor interne diensten en processen worden verbeterd. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616230-1&h=974104181&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616230-1%26h%3D555910329%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F-%252Fmedia%252FImages%252FPress%252520Release%252520Images%252F2019%252FHelsinki-fly-over-mesh_model2_1920x1080_lr%26a%3DThe%2BCity%2Bof%2BHelsinki%2Bleveraged%2BBentley%2527s%2Breality%2Bmodeling%2Bsoftware%2Bto%2Bgenerate%2Ba%2B3D%2Brepresentation%2Bof%2BHelsinki%2Bas%2Bpart%2Bof%2Bits%2Bsmart%2Bcity%2Binitiative%252C%2Bimproving%2Binternal%2Bservices%2Band%2Bprocesses.&a=Het+stadsbestuur+van+Helsinki+maakte+gebruik+van+de+reality-modelleringssoftware+van+Bentley+om+een+3D-weergave+van+Helsinki+te+genereren+als+onderdeel+van+haar+smart+city-initiatief%2C+waardoor+interne+diensten+en+processen+worden+verbeterd.] Afbeelding met dank aan het stadsbestuur van Helsinki.

Águas do Porto, EM gebruikte technologie van Bentley om een digitale tweeling te creëren voor het beheer van watervoorziening, afvalwater en regenwater, stranden en overstromingen met als doel de respons en veerkracht te verbeteren. [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616230-1&h=2292399019&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616230-1%26h%3D1940582197%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F-%252Fmedia%252FImages%252FPress%252520Release%252520Images%252F2019%252FH2Porto3-1920x1080_lr%26a%3D%25C3%2581guas%2Bdo%2BPorto%252C%2BEM%2Bused%2BBentley%2Btechnology%2Bto%2Bcreate%2Ba%2Bdigital%2Btwin%2Bto%2Bmanage%2Bwater%2Bsupply%252C%2Bwastewater%2Band%2Bstormwater%252C%2Bbeaches%252C%2Band%2Bflooding%2Bwith%2Bthe%2Bgoal%2Bof%2Bimproving%2Bresponse%2Band%2Bresilience.&a=%C3%81guas+do+Porto%2C+EM+gebruikte+technologie+van+Bentley+om+een+digitale+tweeling+te+cre%C3%ABren+voor+het+beheer+van+watervoorziening%2C+afvalwater+en+regenwater%2C+stranden+en+overstromingen+met+als+doel+de+respons+en+veerkracht+te+verbeteren.] Afbeelding met dank aan Águas do Porto, EM.

Over het aanbod van Bentley Systems inzake Digitale Steden Bentley Systems verbindt zich ertoe BIM en GIS te bevorderen door middel van op 4D-infrastructuurengineering gebaseerde digitale tweelingen voor digitale steden [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616230-1&h=2327256619&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616230-1%26h%3D1016987053%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252Fen%252Fsolutions%252F3d-cities%26a%3Ddigital%2Bcities&a=digitale+steden]. Ingenieurs, geospatiale professionals en infrastructuureigenaren-operators benutten de toepassingen en digitale twin clouddiensten die reality-modellering bevorderen (ContextCapture en OrbitGT); evenals de planning, het ontwerp en de exploitatie van water-, afvalwater- en regenwatersystemen, en overstromingsbestendigheid (OpenFlows); engineeringsklare geospatiale stedenbouw en visualisatie (OpenCities Map en OpenCities Planner); geotechnisch informatiebeheer (OpenGround); en mobiliteitssimulatie en -analyse (LEGION en CUBE).

In zowel 2018 als 2019 riep Microsoft Bentley Systems uit tot Partner of the Year in de categorie CityNext. In 2019 rangschikte de marktstudie Engineering Design Tools for Plants, Infrastructure, and BIM van ARC Advisory Group Bentley als #1 op het gebied van water- en afvalwaterdistributie.

Meer over Bentley Systems [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2616230-1&h=2380374606&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2616230-1%26h%3D4179195603%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.bentley.com%252F%26a%3DMore%2Babout%2BBentley%2BSystems&a=Meer+over+Bentley+Systems]

Bentley, het Bentley-logo, AssetWise, ContextCapture, gINT, iTwin, Keynetix, LEGION, MicroStation, OpenBuildings, OpenCities, OpenCities Map, OpenCities Planner, OpenFlows, OpenFlows FLOOD, OpenFlows WaterOPS, OpenGround, OpenRail, OpenRoads, OpenSite, OpenUtilities, Orbit GT, PLAXIS, ProjectWise, SoilVision, STAAD en SYNCHRO zijn gedeponeerde of niet-gedeponeerde handelsmerken of dienstmerken van Bentley Systems, Incorporated of een van zijn rechtstreekse of onrechtstreekse volledige dochterondernemingen. Alle andere merken en productnamen zijn handelsmerken van hun respectievelijke eigenaren.

Volg ons op Twitter: @BentleySystems

CONTACT: Mediacontacten: Jennifer Maguire, +1 610 458 2695, jennifer.maguire@bentley.com

Web site: http://www.bentley.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234