Shell begint te produceren in Appomattox-systeem in de Golf van Mexico

Eerste structuur in Norphlet wordt vervroegd in gebruik genomen, met een investering lager dan verwacht

HOUSTON, 23 mei 2019 /PRNewswire/ -- Royal Dutch Shell plc, via zijn dochteronderneming Shell Offshore Inc (Shell), heeft vandaag aangekondigd dat de productie in het door Shell geëxploiteerde Appomattox drijvende productiesysteem maanden vroeger dan gepland is gestart, waarbij een nieuwe grens wordt gelegd in de diepere wateren van de Golf van Mexico (Verenigde Staten). Appomattox, dat momenteel een verwachte productie heeft van 175.000 vaten olie-equivalent per dag (boe/d), is de eerste commerciële ontdekking die nu in productie wordt gebracht in de diepe wateren van de Norphlet-formatie in de Golf van Mexico.

https://mma.prnewswire.com/media/891691/Appomattox_Platform.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/891691/Appomattox_Platform.jpg]

"Het feit dat Appomattox op een veilige manier vervroegd in productie is gebracht met een veel lagere begroting dan gepland getuigt van onze continue inzet om de kosten te verlagen door de efficiëntie te verbeteren tijdens de uitvoering," zei Andy Brown, directeur Upstream, Royal Dutch Shell. "Appomattox creëert een kernhub op lange termijn voor Shell in de Norphlet-formatie waardoor wij een verbinding kunnen maken met een aantal reeds tevoren ontdekte velden en ook met toekomstige ontdekkingen."

Appomattox is een verhaal van efficiëntie door middel van innovatie. Door gebruik te maken van een optimale ontwikkelingsplanning, betere ontwerpen en fabricages en een deskundige uitvoering van de boringen is Appomattox erin geslaagd de kosten met meer dan 40% te verlagen sinds het de definitieve investeringsbeslissing nam in 2015. De start van de productie in het Appomattox-systeem is slechts het begin van een verdere maximalisatie van de stroom van middelen in de productieve Norphlet rond Appomattox.

Overal ter wereld zijn de activiteiten van Shell in diepe wateren een sterke trechter van ontwikkelings- en exploratiekansen in Brazilië, de VS, Mexico, Nigeria, Maleisië, Mauritania, en de westelijke Zwarte Zee. De productie wereldwijd is op weg naar meer dan 900.000 boe/d tegen 2020 op basis van de reeds ontdekte en gevestigde reservoirs. Het bedrijf is nog steeds één van de grootste leasehouders in de diepe wateren van de VS evenals één van de productiefste offshore-producenten van olie en aardgas in de Golf van Mexico. Shell ontwerpt en exploiteert zijn diepwaterprojecten op een competitieve manier en heeft zijn eenheidskosten voor ontwikkeling en werking sinds 2014 met ongeveer 45% verlaagt.

Voorbehoud

De ondernemingen waarin Royal Dutch Shell plc rechtstreeks en onrechtstreeks investeringen heeft, zijn afzonderlijke juridische entiteiten. In dit persbericht worden "Shell", "Shell group" en "Royal Dutch Shell" soms gemakshalve gebruikt wanneer wordt verwezen naar Royal Dutch Shell plc en zijn dochterondernemingen over het algemeen. Bovendien worden de woorden "wij", "ons" en "onze" ook gebruikt om te verwijzen naar Royal Dutch Shell plc en zijn dochterondernemingen over het algemeen of naar diegenen die voor hen werken. Voorts worden deze termen gebruikt wanneer er geen reden is om een bepaalde entiteit of entiteiten te identificeren. "Dochterondernemingen", "dochterondernemingen van Shell" en "ondernemingen van Shell", zoals deze termen in dit persbericht worden gebruikt, verwijzen naar entiteiten die Royal Dutch Shell plc rechtstreeks of onrechtstreeks controleert. Over het algemeen wordt naar de entiteiten en de regelingen zonder rechtspersoonlijkheid onder de gezamenlijke controle van Shell verwezen als "joint ventures" en "gezamenlijke operaties", respectievelijk. Naar de entiteiten waarover Shell aanzienlijke invloed heeft maar geen controle of gezamenlijke controle wordt verwezen als "partners". De term "een belang van Shell" wordt gemakshalve gebruikt om te verwijzen naar het rechtstreekse en/of onrechtstreekse eigendomsbelang van Shell in een entiteit of een regeling zonder rechtspersoonlijkheid na uitsluiting van de belangen van alle derden.

Dit persbericht bevat toekomstgerichte verklaringen (in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act van 1995) ten aanzien van de financiële positie, resultaten van activiteiten en segmenten van Royal Dutch Shell. Alle verklaringen anders dan constateringen van historische feiten zijn of kunnen worden gezien als toekomstgerichte verklaringen. Toekomstgerichte verklaringen geven verwachtingen weer voor de toekomst die zijn gebaseerd op de huidige verwachtingen en aannames van het management en zijn onderhevig aan bekende en niet-bekende risico's en onzekerheden waardoor de feitelijke resultaten, prestaties of gebeurtenissen materieel kunnen afwijken van die welke in deze verklaringen worden vermeld of geïmpliceerd. Tot dergelijke toekomstgerichte verklaringen behoren onder meer mededelingen ten aanzien van de potentiële blootstelling van Royal Dutch Shell aan marktrisico's en mededelingen waarin verwachtingen, overtuigingen, ramingen, voorspellingen, projecties en aannames van het management tot uitdrukking komen. Deze toekomstgerichte verklaringen zijn te herkennen door het gebruik van termen en uitdrukkingen als "ernaar streven", "wensen", "verwachten", "menen", "kunnen", "schatten", "voorzien", "doelen", "zijn van plan", "zouden kunnen", "doelstellingen", "vooruitzicht", "plannen", "waarschijnlijk", "projecteren", risico's", "inplannen", "willen", "zouden moeten", "beogen", "zullen" en soortgelijke termen en uitdrukkingen. Er zijn verschillende factoren die van invloed kunnen zijn op de toekomstige operaties van Royal Dutch Shell en waardoor resultaten materieel kunnen afwijken van die welke in de toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht tot uitdrukking komen, waaronder (maar niet uitsluitend): (a) prijsschommelingen voor ruwe olie en aardgas; (b) wijzigingen in de vraag naar de producten van Shell; (c) valutakoersschommelingen; (d) boor- en productieresultaten; (e) reserveramingen; (f ) marktverlies en concurrentie binnen de bedrijfstak; (g) milieurisico's en fysieke risico's; (h) risico's in verband met het vaststellen van passende potentiële overnamedoelen en de succesvolle onderhandeling over en afronding van dergelijke transacties; (i) ondernemingsrisico's in ontwikkelingslanden en landen waarop internationale sancties van toepassing zijn; (j) wettelijke, fiscale en regelgevende ontwikkelingen, met inbegrip van regelgevende maatregelen inzake klimaatverandering; (k) economische en financiële marktomstandigheden in diverse landen en gebieden; (l) politieke risico's, waaronder de risico's van onteigening en heronderhandeling van de voorwaarden van contracten met overheidsentiteiten, vertraging of versnelling bij de goedkeuring van projecten en vertraging bij de vergoeding van gedeelde kosten; en (m) wijzigingen in handelsomstandigheden. Er wordt geen zekerheid verschaft in de zin dat toekomstige dividenden gelijk of hoger zullen zijn dan vorige dividenduitkeringen. Het voorbehoud dat in de onderhavige passage wordt gemaakt of waarnaar wordt verwezen, is onverkort van toepassing op alle in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen in hun geheel. De lezer dient niet overmatig te steunen op dergelijke toekomstgerichte verklaringen. Additionele risicofactoren die toekomstige resultaten kunnen beïnvloeden, staan in Form 20-F betreffende het jaar eindigend op 31 december 2017 van Royal Dutch Shell (verkrijgbaar via www.shell.com/investor en www.sec.gov). Ook deze risicofactoren dient de lezer in aanmerking te nemen met betrekking tot de in dit persbericht aangegeven toekomstgerichte verklaringen. Iedere toekomstgerichte verklaring heeft slechts betrekking op de datum van dit persbericht, zijnde 23 mei 2019. Royal Dutch Shell noch haar dochterondernemingen nemen enige verplichting op zich om enige toekomstgerichte verklaring publiekelijk te actualiseren of te herzien naar aanleiding van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of andere informatie. Gezien deze risico's kunnen de feitelijke resultaten materieel afwijken van de resultaten die zijn vermeld, geïmpliceerd of kunnen worden afgeleid uit de in dit persbericht opgenomen toekomstgerichte verklaringen.

Het is mogelijk dat wij in dit persbericht bepaalde termen, zoals hulpbronnen, hebben gebruikt waarvan het gebruik door de Securities and Exchange Commission (SEC) van de Verenigde Staten streng verboden is in de documenten die wij bij de SEC indienen. Wij moedigen investeerders van de VS aan om terdege rekening te houden met de gegevens die wij bekendmaken in ons Form 20-F, File No 1-32575, dat beschikbaar is op de website van SEC www.sec.gov [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2475925-1&h=2164285978&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2475925-1%26h%3D3021095459%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.sec.gov%252F%26a%3Dwww.sec.gov&a=www.sec.gov].

https://mma.prnewswire.com/media/449079/shell_oil_company_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/449079/shell_oil_company_logo.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/891691/Appomattox_Platform.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2475925-1&h=1234617238&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2475925-1%26h%3D4074633499%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F891691%252FAppomattox_Platform.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F891691%252FAppomattox_Platform.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F891691%2FAppomattox_Platform.jpg] Logo - https://mma.prnewswire.com/media/449079/shell_oil_company_logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2475925-1&h=4268470276&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2475925-1%26h%3D3493910569%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F449079%252Fshell_oil_company_logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F449079%252Fshell_oil_company_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F449079%2Fshell_oil_company_logo.jpg]

CONTACT: Noten van de Uitgever: - Appomattox is een joint venture van Shell (79%, operator) en CNOOC Petroleum Offshore S.A. Inc., een dochteronderneming van CNOOC Limited (21%). - Het Appomattox drijvende productiesysteem bevindt zich op ongeveer 80 mijl (129 km) ten zuidoosten van Louisiana in de Norphlet-formatie in de Golf van Mexico, in ongeveer 7.400 voet (2.255 meter) water. - In 2010 was Appomattox de eerste van een reeks commerciële ontdekkingen van Shell in de Norphlet. - De verwachte maximale productie van Appomattox vertegenwoordigt 100% totale bruto cijfers. - De Mattox Pipeline Co. LLC (Mattox) is een systeem van 90 mijl (145 km), 24 inch (61 cm) met een capaciteit van 300.000 vaten per dag dat de geproduceerde ruwe olie van Appomattox naar het westen zal vervoeren, naar het Proteus-pijplijnsysteem en vandaar onshore. Mattox is de gezamenlijke eigendom van Shell GOM Pipeline Company LLC en CNOOC Petroleum Sales U.S.A. Inc., een onrechtstreeks volledige dochteronderneming van CNOOC Limited. - Mattox werd maanden vroeger dan gepland en binnen de gestelde begroting voltooid. CONTACT: Relaties met beleggers, Internationaal: +31 (0) 70 377 4540, Noord-Amerika: +1 832 337 2034; Relaties met de media: Internationaal: +44 (0) 207 934 5550, VS & Brazilië: +1 832 337 4355

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234