Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen lanceert campagne "Mooi Aden"

Het initiatief van 3 maanden omvat schoonmaak, bebossing en herstel van wegen.

ADEN, Jemen, 23 maart 2020 /PRNewswire/ -- In de tijdelijke hoofdstad Aden heeft het Saoedisch programma voor de ontwikkeling en wederopbouw van Jemen (SDRPY, Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen) een schoonmaak-, verfraaiings- en milieusanitatiecampagne gelanceerd, met behulp van zwaar materieel dat door het programma is geschonken, om tot 9.000 kubieke meter opgehoopt afval van straten en openbare ruimtes te verzamelen en verwijderen. Deze campagne duurt drie maanden en omvat tevens het aanplanten van nieuw groen, het wissen van graffiti en het repareren van straatverlichting in de stad.

https://mma.prnewswire.com/media/1136337/Image_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1136337/Image_1.jpg]

De campagne voor hygiëne en milieusanitatie heeft tot doel de stedelijke uitstraling te verbeteren en de gezondheidsrisico's van milieu- en visuele vervuiling te verminderen. Hij zal ook bijdragen tot een verbeterd prestatieniveau van het Fonds voor schoonmaak en verbetering in Aden (CIFA, Cleaning and Improvement Fund in Aden) door meer geavanceerde diensten van betere kwaliteit aan Jemenitische burgers te verlenen. Het programma werkt in samenwerking met het CIFA en bestrijkt 10 buurten in 8 districten: Sheikh Othman, Mansoura (Abdel Aziz en Cairo), Dar Saad, Buraiqeh (Inma en Al Shaab), Khormaksar, Al Mualla, Tawahi en het Crater District.

De campagne werd gelanceerd in aanwezigheid van de gouverneur van Aden, Ahmed Salem Rabeea, en het hoofd van de SDRPY-delegatie, ingenieur Mohammed bin Abdullah Al Hadi. Tijdens de openingsplechtigheid werd een memorandum van gezamenlijke samenwerking ondertekend door het SDRPY en het CIFA om bij te dragen tot de verbetering en ontwikkeling van Aden.

Gouverneur Rabeea bevestigde dat de steun van het SDRPY continu en zonder beperking is, en voegde eraan toe dat de campagne zou bijdragen tot het terugdringen van de verspreiding van epidemieën en ziekten. De gouverneur legde uit dat het door het gouvernement ontvangen materiaal deel uitmaakt van een uitgebreid pakket opeenvolgende leveringen om de sanitatiesector te ondersteunen en hij wees hierbij op de zeer moderne en geavanceerde aard van de ontvangen apparatuur en machines.

Het hoofd van de SDRPY-delegatie, ingenieur Al Hadi, zei tijdens de lancering van de campagne dat het zijn missie is de voortdurende steun te verzekeren van de regering van de Bewaarder van de Twee Heilige Moskeeën Koning Salman bin Abdulaziz Al Saud aan de broederbevolking van de Republiek Jemen en te voldoen aan het plan van het programma om vitale sectoren in Jemen te ondersteunen, de efficiëntie te verhogen en de capaciteit te vergroten, met inbegrip van zorg voor het milieu. Met de campagne is het programma van plan om de milieusanitatie te activeren in samenwerking met het CIFA door essentiële steun te bieden in de vorm van apparatuur en machines, naast bebossing en het herstel van vitale wegen in Aden om de provincie schoon te houden en voor een groter bewustzijn te zorgen op het gebied van de verwezenlijkingen voor de gezondheid van de leden van de gemeenschap.

Volgens ingenieur Al Hadi vindt de campagne plaats in het kader van het ontwikkelingsprogramma in Jemen, als een uitbreiding van de projecten waaraan al aandacht is besteed en als de belichaming van de diepe band tussen de twee landen. In de realisatie van het gedeelde geloof en lot, biedt het Koninkrijk een helpende hand aan de broeders en zusters in Jemen overeenkomstig een strategie en visie die zich in de eerste plaats bezighoudt met het Jemenitische individu, gericht op zijn of haar behoeften aan diensten, de vermindering van het werkloosheidscijfer onder Jemenieten, het mobiliseren van de economie en het stabiliseren van de Jemenitische munt.

Al Hadi zei dat hij zich zeer gelukkig voelde over de gastvrijheid en het onthaal dat de leden van het SDRPY ontvingen van de lokale autoriteiten en inwoners van het gouvernement Aden evenals van de verschillende Jemenitische gouvernementen waar het programma opereert om ontwikkelingsprojecten uit te voeren en de aan het Jemenitische volk geleverde basisvoorzieningen te versterken. Het hoofd van de Saoedische delegatie verklaarde dat het SDRPY de afgelopen maanden in Aden actief was geweest om de behoeften te beoordelen en hij legde uit dat een aantal nieuwe projecten in verschillende sectoren zouden worden aangekondigd.

Naast essentiële kennis en vaardigheden heeft het SDRPY de campagne voorzien van meer dan 22 stuks zware apparatuur en machines, waaronder bulldozers en vuilniswagens, en meer dan 200 vuilnisbakken. Het project heeft ook waardevolle tijdelijke banen gecreëerd voor meer dan 300 burgers en werkt samen met 12 veldmonitoren, 80 deelnemers uit maatschappelijke organisaties en 40 personen van lokale boerderijen. Alle betrokkenen zullen een dagelijkse vergoeding ontvangen voor hun directe acties gedurende de gehele looptijd van de campagne.

Het werk van de sanitatie- en hygiëneteams is verdeeld in verschillende gebieden op basis van de locatie van geaccumuleerd afval dat zal worden verwijderd in meer dan 600 transfers per maand gedurende drie maanden in de verschillende districten van de provincie.

De campagne werd gelanceerd vanuit het district Sheikh Othman en het schoonmaakproces zal worden uitgevoerd volgens een vooraf overeengekomen tijdschema gedurende de 9 activiteitdagen gepland voor elk district.

Gedurende de volledige duur van de campagne wordt verwacht dat meer dan 9.000 kubieke meter afval zal worden verzameld en verwijderd uit het hele gouvernement. De campagne omvat een aantal programma's en begeleidende evenementen, waaronder verfraaiing van de districten door 500 niet-waterverbruikende zaailingen te planten. Deze inspanning is bedoeld ter ondersteuning van het principe van duurzaamheid in de doeldistricten. Daarnaast zal ook worden gewerkt aan het herstel en de vervanging van de verlichting op een aantal vitale wegen in Aden.

Er dient te worden opgemerkt dat de hygiëne- en milieusanitatiecampagne werd opgestart nadat het CIFA bijna 60% van zijn machines en apparatuur verloor, wat zorgde voor de accumulatie van grote hoeveelheden vast en grondafval verspreid in de wijken en straten van het gouvernement. Dit heeft geleid tot een verhoogd risico op ziekten en epidemieën in een toch al delicate situatie.

https://mma.prnewswire.com/media/1136338/Image_2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1136338/Image_2.jpg]

https://mma.prnewswire.com/media/1136336/Image_3.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1136336/Image_3.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1136337/Image_1.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2757778-1&h=114221617&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2757778-1%26h%3D2598007262%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1136337%252FImage_1.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1136337%252FImage_1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1136337%2FImage_1.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1136338/Image_2.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2757778-1&h=2151272810&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2757778-1%26h%3D2995613816%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1136338%252FImage_2.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1136338%252FImage_2.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1136338%2FImage_2.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1136336/Image_3.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2757778-1&h=2453131124&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2757778-1%26h%3D1951355555%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1136336%252FImage_3.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1136336%252FImage_3.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1136336%2FImage_3.jpg]

CONTACT: media@SDRPY.gov.sa

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234