Nederland op 39e plaats van 50 landen in nieuwe dierenleed index

SYDNEY, 22 november 2017 /PRNewswire/ -- De Voiceless Animal Cruelty Index, een nieuw mondiaal interactief educatiemiddel, geeft een weergave van de dierenwelzijnsstatus van vijftig landen. De landen werden geselecteerd als grootste producenten van dierlijke produkten ter wereld. De Index houdt rekening met het gecombineerde effect van productie-, consumptie- en regelgevende factoren (vaci.voiceless.org.au [https://vaci.voiceless.org.au/])

Wereldwijd worden elk jaar ongeveer 70 miljard landbouwhuisdieren geslacht voor consumptiedoeleinden. Dat is gelijk aan meer dan 191 miljoen dieren per dag, ongeveer 8 miljoen per uur of 2.200 dieren per seconde. Het aantal wereldwijd geslachte dieren neemt snel toe, aangedreven door de hogere inkomens in ontwikkelingslanden, het toenemend gebruik van goedkope producten uit de intensieve veehouderij en de groeiende wereldbevolking.

Vijftig landen die verantwoordelijk zijn voor bijna 80% van alle dierlijke produkten in de wereld, zijn geëvalueerd. De nieuwe index is een aanvulling op de in 2014 gepubliceerde World Animal Protection Index, API [http://api.worldanimalprotection.org/] (api.worldanimalprotection.org [http://api.worldanimalprotection.org/]). Terwijl de API een rangschikking is van de kwaliteit van de dierenwelzijnswetgeving in verschillende landen is de VACI specifiek gericht op het welzijn van landbouwhuisdieren. Het resultaat is dat Nederland op de 39e plaats staat van vijftig landen, waarbij de eerste plaats naar het land gaat met het minste dierenleed, vergeleken met de 8e plaats voor Nederland in de API.

De wet- en regelgeving van elk land is een belangrijke factor. Goede regelgevende kaders zijn echter niet voldoende. Landen die meer plantaardige diëten volgen en landen zonder intensieve veehouderij staan op een hogere plaats in de VACI-rangschikking.

De toenemende consumptie van vlees- en zuivelprodukten zorgt voor een groei van de intensieve veehouderij waar dierenleed aan de orde van de dag is. De meeste landbouwhuisdieren worden permanent in hokken gehouden of worden in zulke grote aantallen samengehouden dat ze weinig ruimte hebben om te bewegen of bij het voer te komen. Jonge dieren ondergaan pijnlijke ingrepen zonder verdoving - de gevoelige staarten, tanden en genitaliën van biggen en de snavels van kuikens worden gecoupeerd en gekapt, en de hoorns, staarten en testikels van kalveren ondergaan hetzelfde lot - omdat dit praktisch, goedkoop en, schrikbarend, vaak wettelijk is.

De landen op de laagste plaatsen zijn Wit-Rusland, de Verenigde Staten en Venezuela. Aan Australië is een 'F' (zeer zwak) toegekend terwijl aan het Verenigd Koninkrijk en Nieuw-Zeeland een 'D' (zwakke prestatie) is toegekend. De landen op de hoogste plaatsen (d.w.z. de minst wrede landen) zijn Kenia, India en de Verenigde Republiek Tanzania.

Voiceless, het instituut voor dierenbescherming, is een onafhankelijke in Australië gevestigde denktank - www.voiceless.org.au [http://www.voiceless.org.au/]. De VACI-index is te vinden op vaci.voiceless.org.au [https://vaci.voiceless.org.au/]

Contact:


Elaine Morris Voiceless, the animal protection institute

elaine@voiceless.org.au www.voiceless.org.au


CONTACT: Elaine Morris, +61-2-9357-0773

Web site: http://www.voiceless.org.au/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234