Cargill investeert in kringloopeconomie en bouwt eerste fabriek voor de winning van biodiesel uit afval en reststoffen

Cargill investeert in België 150 miljoen dollar. De innovatieve technologie, die aansluit bij de nieuwe regelgeving, helpt klanten hun supply chains koolstofvrij te maken.

MECHELEN, Belgium, 22 oktober 2020 /PRNewswire/ -- Cargill zet zich in tegen de klimaatverandering en voor een kringloopeconomie. Het bedrijf wil nu nog een stap verder gaan in zijn engagement en bouwt daarom een nieuwe fabriek voor de winning van biodiesel uit verschillende soorten afval en reststoffen. De nieuwe fabriek zal deel uitmaken van de bestaande vestiging in Gent, die zaden perst en ook Bioro biodiesel destilleert. Dit baanbrekende project van 150 miljoen dollar helpt om aan de wereldwijde vraag naar hernieuwbare energie te voldoen en beschermt tegelijkertijd de bestaande natuurlijke hulpbronnen. Bovendien blijft Cargill in heel Europa marktleider als producent van hernieuwbare brandstoffen én als leverancier van duurzame, verantwoorde en veilige oplossingen.

https://mma.prnewswire.com/media/227604/cargill_logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/227604/cargill_logo.jpg]

Met de nieuwe Europese richtlijn voor hernieuwbare energie (RED II) zal de nood aan een overstap naar geavanceerdere biobrandstoffen uit afval en reststoffen zich nog meer doen voelen. Cargill wil op die trend vooruitlopen. Volgens Roger Janson, hoofd van de Agricultural Supply Chain van Cargill in de EMEA, zal er steeds meer vraag zijn naar installaties die in staat zijn om complexere grondstoffen te verwerken. "De nieuwe Cargill-fabriek in Gent wordt de eerste fabriek in Europa die heel wat verschillende soorten grondstoffen kan verwerken. Ik denk dan aan vetzuren afkomstig van de raffinage van plantaardige olie, vloeibare reststoffen van industriële processen en zelfs vet dat wordt teruggewonnen uit rioolslib van lokale gemeenten", verklaarde hij.

De fabriek zal gebruikmaken van de allernieuwste technologie van BDI-BioEnergy International GmbH. Dankzij deze technologie kunnen alle soorten vloeibare oliën en vetten uit afval worden verwerkt: bijproducten van voedselverwerking, afvalproducten afkomstig uit de voedselindustrie en niet-voedingsgewassen die op marginale grond worden verbouwd.

"De kringloopeconomie van Cargill is stukken duurzamer. Dat heeft flink wat voordelen: niet alleen voor onze klanten, maar ook voor de eindgebruiker. De fabriek maakt immers gebruik van gerecycleerde producten die eerder zouden zijn weggegooid of gebruikt voor laagwaardige toepassingen", zei Alexis Cazin, Managing Director van Cargill Biodiesel. "In bepaalde sectoren, zoals de transportsector, is deze afvalverwerkingstechnologie de enige manier om bijvoorbeeld brandstoffen met een hoog mengvermogen te produceren voor vrachtwagens, of brandstof voor de scheepvaart die minder koolstof bevat. Geavanceerde biodiesel gewonnen uit afval en reststoffen kan dan een concrete, kosteneffectieve oplossing vormen. Dat heeft enorme voordelen voor de burgers, de gemeenschap en het milieu."

Al bijna zestig jaar lang voorziet Cargill in de behoefte van klanten aan hernieuwbare en duurzame producten, en dat in meer dan een dozijn sectoren: bouwmaterialen, cosmetica en lichaamsverzorging, maar ook energieopwekking en chemische stoffen om prestaties voor industriële toepassingen te verbeteren, zoals schuimen, kaarsvet en smeermiddelen. Het bedrijf ziet er ook op toe dat bij de productie van de grondstoffen die de basis vormen voor deze biobased oplossingen verantwoorde, duurzame landbouwpraktijken worden gebruikt. Cargill sloot zich in juli aan bij de wereldwijd gerenommeerde Ellen MacArthur Foundation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2958181-1&h=1522779638&u=https%3A%2F%2Fwww.ellenmacarthurfoundation.org%2F&a=Ellen+MacArthur+Foundation], en zet zich zo samen met andere bedrijven, overheden en academische instellingen in om de kringloopeconomie [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2958181-1&h=3355793084&u=https%3A%2F%2Fwww.ellenmacarthurfoundation.org%2Fcircular-economy%2Fwhat-is-the-circular-economy&a=kringloopeconomie] te bevorderen en te versnellen: een aanpak en visie waarbij materialen niet worden weggegooid, maar hergebruikt.

In oktober 2020 wordt met de bouw gestart en de fabriek, die jaarlijks 115.000 ton biodiesel zal produceren, zal in juni 2022 opengaan. De nieuwe installatie zal ongeveer 20 nieuwe directe banen creëren, naast 60 indirecte banen binnen de Gentse stadsgemeenschap.

Over Cargill

De 155.000 werknemers van Cargill zijn verspreid over 70 landen. Ze zetten zich onvermoeibaar in om ons doel te bereiken: de wereld voeden op een veilige, verantwoorde en duurzame manier. Elke dag verbinden we landbouwers met markten, klanten met ingrediënten, en mensen en dieren met de voedingsmiddelen die ze nodig hebben om te groeien. We combineren 154 jaar ervaring met nieuwe technologieën en inzichten om een betrouwbare partner te zijn voor klanten in de voedings- en landbouwsector evenals voor financiële en industriële klanten in meer dan 125 landen. Zij aan zij bouwen we aan een sterkere, duurzame toekomst voor de landbouw.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/227604/cargill_logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2958181-1&h=1765631028&u=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F227604%2Fcargill_logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F227604%2Fcargill_logo.jpg]

CONTACT: Contactpersoon voor de pers: Nicole Marlor, +44 77 48 03 46 20, nicole_marlor@cargill.com

Web site: www.cargill.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234