Sirius kondigt halfjaarlijks dividend preferent aandeel aan

HAMILTON, Bermuda, 22 juni 2017 /PRNewswire/ -- De raad van bestuur van de Sirius International Group, Ltd. heeft een dividend aangekondigd van $ 37,53 per aandeel, dat in contanten uitbetaald zal worden op 30 juni 2017, aan de houders van vaste/variabele perpetuele cumulatief preferente aandelen die aan het einde van de handelsdag op 29 juni 2017 geregistreerd staan.

http://mma.prnewswire.com/media/435108/Sirius_Group_Logo.jpg [http://mma.prnewswire.com/media/435108/Sirius_Group_Logo.jpg]

De Sirius Group is een houdstermaatschappij, gevestigd in Bermuda en met (her)verzekeringsmaatschappijen in Bermuda, Stockholm, New York en Londen. Door gebruik te maken van gedisciplineerde en professionele garanties, superieure risico-evaluatie en de beste prijsstellingstechnologie, bieden de dochterondernemingen van de Sirius Group een (her)verzekeringscapaciteit binnen een verscheidenheid aan lijnen in meer dan 140 landen, waaronder een leidende capaciteit voor vastgoed, ongevallen en gezondheid en andere risico's. Aanvullende informatie is beschikbaar op de website van de Sirius Group op http://www.siriusgroup.com/ [http://www.siriusgroup.com/].

Toekomstgerichte verklaringen

Safe Harbor-verklaring zoals bedoeld in de Private Securities Litigation Reform Act van 1995

De informatie opgenomen in dit persbericht kan 'toekomstgerichte verklaringen' bevatten in de zin van Sectie 27A van de Securities Act van 1933 en Sectie 21E van de Securities Exchange Act van 1934. Alle verklaringen, anders dan de verklaringen van historische feiten, opgenomen in of verwezen naar in dit persbericht en die gaan over activiteiten, gebeurtenissen of ontwikkelingen waarvan de Sirius Group verwacht of anticipeert dat ze in de toekomst zouden kunnen plaatsvinden, zijn toekomstgerichte verklaringen. De woorden "zullen", "geloven", "bedoelen", "verwachten", "anticiperen", "projecteren", "schatten", "voorspellen" en soortgelijke uitdrukkingen zijn tevens gericht op het identificeren van toekomstgerichte verklaringen.

Deze toekomstgerichte verklaringen omvatten onder andere verklaringen met betrekking tot de Sirius Group:


-- verandering in de aangepaste boekwaarde per aandeel of het rendement op
eigen vermogen;
-- bedrijfsstrategie;
-- financiële en operationele doelen of plannen;
-- gemaakte verliezen en de voorziening voor de te betalen schaden en de
toereikendheid van het verlies en de te betalen schaden en reserves en
de bijbehorende herverzekering; projecties van omzet, inkomsten (of
verlies), winst (of verlies) per aandeel, dividenden, marktaandeel of
andere financiële prognoses;
-- uitbreiding en groei van het bedrijf en de bedrijfsactiviteiten; en
-- toekomstige investeringen.
Deze verklaringen zijn gebaseerd op bepaalde veronderstellingen en analyses die door de Sirius Group gemaakt worden naar aanleiding van hun ervaringen en perceptie van historische trends, de huidige situatie en de verwachte toekomstige ontwikkelingen, alsmede andere factoren die gezien de omstandigheden als passend beschouwd kunnen worden. Of de werkelijke resultaten en ontwikkelingen echter overeenstemmen met de verwachtingen en prognoses is afhankelijk van een aantal risicofactoren en onzekerheden waardoor de werkelijke resultaten materieel kunnen verschillen van de verwachtingen, met inbegrip van:


-- claims die het gevolg zijn van catastrofale gebeurtenissen, zoals
orkanen, aardbevingen, overstromingen, branden, terroristische aanslagen
of ernstig winterweer;
-- de voortdurende beschikbaarheid van kapitaal en financiering;
-- de algemene economische, markt of zakelijke omstandigheden;
-- zakelijke mogelijkheden (of het ontbreken daarvan) die zich kunnen
voordoen en nagestreefd kunnen worden;
-- de concurrentie, inclusief het gedrag van andere vastgoed- en
ongevallenverzekeraars en herverzekeraars;
-- veranderingen in de nationale of internationale wet- of regelgeving, of
de interpretatie ervan, welke van toepassing zijn op de Sirius Group,
zijn concurrenten of klanten;
-- een economische neergang of andere economische omstandigheden die een
negatieve invloed hebben op de financiële situatie;
-- geboekte verliesreserves die vervolgens blijken ontoereikend te zijn;
-- maatregelen van tijd tot tijd ondernomen door ratingbureaus, zoals
verlaging van financiële draagkracht of kredietwaardigheid of door de
vooruitzichten voor de rating op negatief te plaatsen; en
-- andere factoren, waar van de meeste buiten de controle van de Sirius
Group vallen.
Bijgevolg moeten alle toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht als voorzichtige verklaringen gekwalificeerd worden en kan er geen garantie gegeven worden dat de werkelijke resultaten of ontwikkelingen die door de Sirius Group verwacht worden ook daadwerkelijk gerealiseerd zullen worden, dat zij de verwachte gevolgen zullen hebben op of voor de Sirius Group, de bedrijfsvoering of -activiteiten. De Sirius Group is niet verplicht om vooruitziende verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien, zowel als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/435108/Sirius_Group_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/435108/Sirius_Group_Logo.jpg]

CONTACT: Matt Kirk, President, Sirius Investment Advisors, 212-312-0226

Web site: http://www.siriusgroup.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234