Kennisgeving door RMBS Trustees inzake Motie van LBHI om Goedkeuring te Vragen van Schikking betreffende de Faillissementen van Lehman

NEW YORK, 22 mei 2017 /PRNewswire/ -- De volgende kennisgeving wordt gedaan door RMBS Trustees met betrekking tot de door de Debiteuren van LBHI ingediende 9019 Motie om Goedkeuring te Vragen aan de Faillissementsrechtbank van een RMBS-Schikkingsovereenkomst ter Afhandeling van Bepaalde Vorderingen van RMBS Trustees in de Faillissementszaken van Lehman.

WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP 787 Seventh Avenue New York, New York 10019 Tel: (212) 728-8000 Fax: (212) 728-8111 Paul V. Shalhoub Todd G. Cosenza

ROLLIN BRASWELL FISHER LLC 8350 East Crescent Parkway, Suite 100 Greenwood Village, Colorado 80111 Tel: (303) 945-7415 Fax: (303) 974-7468 Michael A. Rollin Maritza Dominguez Braswell (pro hac vice)

Advocaten van Lehman Brothers Holdings Inc. en een Aantal van zijn Gelieerde Ondernemingen

FAILLISSEMENTSRECHTBANK VAN DE VERENIGDE STATEN ZUIDELIJK DISTRICT VAN NEW YORK

In de zaak Lehman Brothers Holdings Inc., et al., Debiteuren.

Chapter 11, Zaak No. 08-13555 (SCC), Gezamenlijk Beheerd

KENNISGEVING VAN MOTIE VAN LEHMAN BROTHERS HOLDINGS INC. OVEREENKOMSTIG FED. R. BANKR. P. 9019 EN 11 U.S.C. § 105(A) BETREFFENDE TOELATING VAN EEN BESCHIKKING (A) TER GOEDKEURING VAN DE RMBS-SCHIKKINGSOVEREENKOMST, (B) MET BETREKKING TOT BEPAALDE VEREISTE BEVINDINGEN BETREFFENDE HET BESLUIT VAN RMBS TRUSTEES EN DE DEBITEUREN VAN LBHI INZAKE HET SLUITEN VAN EEN RMBS-SCHIKKINGSOVEREENKOMST, (C) MET BETREKKING TOT HET PLANNEN VAN EEN SCHATTINGSPROCEDURE OM DE RMBS-VORDERINGEN TE BEPALEN EN DE BETROKKEN PROCEDURES MET BETREKKING TOT HOORZITTINGEN GOED TE KEUREN, EN (D) OM DE GERELATEERDE VRIJSTELLING TE VERLENEN

OVERWEGENDE DAT, op 27 april 2017 Lehman Brothers Holdings Inc. (de "Beheerder van het Plan"), als de Beheerder van het Plan uit hoofde van het Gewijzigde Derde Geamendeerde Gezamenlijke Chapter 11-Plan van Lehman Brothers Holdings Inc. en zijn Gelieerde Debiteuren, namens zichzelf en namens de andere gelieerde debiteuren in de bovengenoemde zaken (gezamenlijk aangeduid als de "Debiteuren van LBHI") de Motie van Lehman Brothers Holdings Inc. Indiende Op Grond Van Fed. R. Bankr. P. 9019 En 11 U.S.C. § 105(a) Betreffende Toelating Van Een Beschikking (A) Ter Goedkeuring van de RMBS-Schikkingsovereenkomst, (B) Met Betrekking Tot Bepaalde Vereiste Bevindingen Betreffende Het Besluit van RMBS Trustees En De Debiteuren van LBHI Inzake Het Sluiten Van Een RMBS-Schikkingsovereenkomst, (C) Met Betrekking Tot Het Plannen Van Een Schattingsprocedure Om De RMBS-Vorderingen Te Bepalen en de Betrokken Procedures Met Betrekking Tot Hoorzittingen Goed Te Keuren, En (D) Om De Gerelateerde Vrijstelling te Verlenen (de "Motie"). De hierin met een hoofdletter geschreven maar niet gedefinieerde begrippen hebben de betekenis die daaraan is toegekend in de Motie.

VERDER OVERWEGENDE DAT een hoorzitting met betrekking tot de Motie zal plaatsvinden voor de Geachte Shelley C. Chapman, Faillissementsrechter van de Verenigde Staten, in de Faillissementsrechtbank van de Verenigde Staten voor het Zuidelijk District van New York, Zittingszaal 623, One Bowling Green, New York, New York 10004 (de "Faillissementsrechtbank") op 6 juli 2017 om 10:00 a.m. (plaatselijke tijd), of zo spoedig mogelijk daarna voor het horen van de juridische adviseur.

VERDER OVERWEGENDE DAT eventuele bezwaren tegen de Motie (met inbegrip van de Bevindingen van de Trustee en de Bevindingen van de Debiteuren) schriftelijk moeten worden ingediend, onder vermelding van de redenen, conform de Federal Rules of Bankruptcy Procedure (Federale Voorschriften inzake Faillissementsprocedures) en de Local Bankruptcy Rules for the Southern District of New York (Lokale Faillissementsvoorschriften voor het Zuidelijk District van New York), in elektronisch formaat in een doorzoekbaar PDF-document (portable document format) moeten worden ingediend bij de Rechtbank in overeenstemming met General Order M-399 (General Order M-399 is te vinden op www.nysb.uscourts.gov [http://www.nysb.uscourts.gov/], de officiële website van de Rechtbank), door geregistreerde gebruikers van het systeem voor de registratie van zaken en door alle andere belanghebbende partijen (en voorts dient een exemplaar in gedrukte vorm rechtstreeks in de Kamers van de Rechter te worden ingediend) en de betekening dient te gebeuren in overeenstemming met General Order M-399, en aan (i) de kamers van de Geachte Shelley C. Chapman, One Bowling Green, New York, New York 10004, Zittingszaal 23; (ii) Willkie Farr & Gallagher LLP, 787 Seventh Avenue, New York, New York 10019 (Ter kennis van: Paul V. Shalhoub, Esq. en Todd G. Cosenza, Esq.) en Rollin Braswell Fisher LLC, 8350 East Crescent Parkway, Suite 100, Greenwood Village, Colorado 80111 (Ter kennis van: Michael A. Rollin, Esq. en Maritza D. Braswell, Esq.), advocaten van LBHI en een aantal van zijn gelieerde ondernemingen; (iii) Gibbs & Bruns LLP, 1100 Louisiana, Suite 5300, Houston, Texas 77002 (Ter kennis van: Kathy Patrick, Esq. en Robert Madden, Esq.), advocaten van de Institutionele Beleggers; (iv) Chapman & Cutler LLP, 111 West Monroe Street, Chicago, Illinois 60603 (Ter kennis van: Franklin H. Top III, Esq. en Scott A. Lewis, Esq.), Morgan, Lewis & Bockius LLP, 101 Park Avenue, New York, New York 10178 (Ter kennis van: Michael S. Kraut, Esq.), Seward & Kissel LLP, 1 Battery Park Plaza, New York, New York 10004 (Ter kennis van: M. William Munno, Esq. en Daniel E. Guzman, Esq.), Alston & Bird LLP, 1201 West Peachtree Street, Suite 4900, Atlanta, Georgia 30309 (Ter kennis van: John C. Weitnauer, Esq.), Holwell Shuster & Goldberg LLP, 750 Seventh Avenue, 26th Floor, New York, New York 10019 (Ter kennis van: Michael S. Shuster, Esq.) en Nixon Peabody LLP, 437 Madison Avenue, New York, New York 10022 (Ter kennis van: Dennis Drebsky, Esq.), advocaten van de Trustees; en (v) het Kantoor van de Trustee van de Verenigde Staten voor het Zuidelijk District van New York, U.S. Federal Office Building, 201 Varick Street, Suite 1006, New York, New York 10014 (Ter kennis van: William K. Harrington, Esq., Susan D. Golden, Esq., en Andrea B. Schwartz, Esq.) om beschouwd te worden als daadwerkelijk te zijn gedeponeerd en ontvangen uiterlijk op 22 juni 2017 om 12:00 middaguur (plaatselijke tijd) (de "Uiterste Datum voor het Indienen van Bezwaren").

VERDER OVERWEGENDE DAT de in de Motie verzochte vrijstelling kan worden verleend zonder een hoorzitting indien binnen de termijn geen bezwaren worden gemaakt en betekend zoals hierboven aangegeven en in overeenstemming met de beschikking, gedateerd 17 juni 2010, voor de tenuitvoerlegging van bepaalde procedures inzake kennisgeving en zaakbeheer in deze zaken (Docket No. 9635) (de "Beschikking inzake Zaakbeheer").

Datum: 27 april 2017 New York, New York

/s/ Paul V. Shalhoub Paul V. Shalhoub Todd G. Cosenza WILLKIE FARR & GALLAGHER LLP 787 Seventh Avenue New York, New York 10019 Tel: (212) 728-8000 Fax: (212) 728-8111

Michael A. Rollin Maritza Dominguez Braswell (pro hac vice) ROLLIN BRASWELL FISHER LLC 8350 East Crescent Parkway, Suite 100 Greenwood Village, Colorado 80111 Tel: (303) 945-7415 Fax: (303) 974-7468

Advocaten van Lehman Brothers Holdings Inc. en een Aantal van zijn Gelieerde Ondernemingen

De volledige 9019 Motie en de bijhorende stukken (de "Motie") die betrekking hebben op deze Kennisgeving kunnen kosteloos worden geraadpleegd en gedownload op (i) de website van de Agent van de Debiteuren inzake Vorderingen en Kennisgeving, Epiq Bankruptcy Solutions, LLC ("Epiq") op http://dm.epiq11.com/LBH [http://dm.epiq11.com/LBH] (de Motie is te vinden in Docket No. 55232) of (ii) de website van de Kennisgevingsagent van RMBS Trustees, The Garden City Group ("GCG") op http://lbhirmbssettlement.com/pdflib/Lehman_Brothers_Holdings_Inc_Motion.pdf [http://lbhirmbssettlement.com/pdflib/Lehman_Brothers_Holdings_Inc_Motion.pdf].

Daarnaast kunt u kosteloos een kopie van de Motie aanvragen door rechtstreeks contact op te nemen met (i) Epiq op (646) 282-2400 of per email Lehman@epiqsystems.com [mailto:Lehman@epiqsystems.com]of (ii) GCG op (855) 907-3115 of per email Questions@lbhirmbssettlement.com [mailto:Questions@lbhirmbssettlement.com].

BRON Garden City Group

CONTACT: Questions@lbhirmbssettlement.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234