CenturyLink introduceert Adaptive Network Security Mobility

De veilige mobiele connectiviteitsoplossing verkleint het risico voor het hedendaagse, gemondialiseerde personeel

MONROE, Louisiana, 22 januari 2018 /PRNewswire/ -- Voor ondernemingen die de voordelen afwegen van een steeds groter wordend, mobiel personeelsbestand tegenover de noodzaak om gevoelige gegevens te beschermen in het complexe cyberbeveiligingslandschap van nu, introduceert CenturyLink, Inc. [http://news.centurylink.com/] Adaptive Network Security Mobility [http://news.centurylink.com/adaptive_network_security#assets_123:185]. Adaptive Network Security Mobility is een netwerkoplossing die externe gebruikers in staat stelt veilig verbinding te maken met zowel internet- als particuliere netwerkresources zonder cyberrisico's te introduceren door het gebruik van persoonlijke apparaten en onbeveiligde wifi.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/628299/mobile_security.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/628299/mobile_security.jpg]

"Bedrijven omarmen vandaag de dag een wereldwijd en mobiel personeelsbestand. Dankzij de noodzaak voor constante verbinding op onze apparaten naar keuze, kan het idee van een veilige perimeter een lastig te definiëren concept worden", aldus Chris Richter, vicepresident van Global Security Services voor CenturyLink. "Wat het allemaal nog ingewikkelder maakt is het feit dat openbare wifi zeer kwetsbaar blijft voor hacken en dat mobiele apparaten gemakkelijke doelwitten zijn. Daarom hebben ondernemingen veilige mobiliteitsoplossingen nodig die prestaties en flexibiliteit niet in de weg zitten. Onze klanten moeten er vertrouwen in kunnen hebben dat de verbindingen van hun medewerkers veilig zijn, ongeacht het type verbinding of apparaat dat wordt gebruikt."

Met Adaptive Network Security Mobility kunnen ondernemingen de toegang van mobiele gebruikers via next-generation Adaptive Network Security gateways [http://news.centurylink.com/adaptive_network_security#assets_122:19585] laten lopen, wat consistente toepassing mogelijk maakt van beveiligingsbeleid, ongeacht hoe of waar gebruikers verbinding maken.

"Met de uitbreiding van het aantal personeelsleden dat op afstand werkt en gebruik maakt van mobiele verbindingen, zouden ondernemingen er goed aan doen om beveiligde mobiliteit te integreren in een alomvattende, cloudgebaseerde netwerkbeveiligingsstrategie in plaats van ad hoc een stukje beveiliging toe te voegen", zo merkt Christina Richmond op, de program director van de security service praktijk bij IDC, een vooraanstaande firma op het gebied van wereldwijde marktkennis.

Belangrijke feiten


-- Adaptive Network Security Mobility biedt beveiligde VPN-toegang op
afstand voor bedrijfsnetwerken via IPSec- of SSL-gebaseerde
internetverbindingen en een standaardwebbrowser voor end-to-end codering
en tunneling.
-- Ondernemingen schaffen gelijktijdige gebruikssessies aan op basis van
het verwachte aantal gebruikers op elk willekeurig moment in plaats van
individuele licenties per mobiele gebruiker.
-- Klanten hebben toegang tot Adaptive Network Security via een breed scala
van wereldwijde next-generation beveiligingsgateways verspreid over
Azië/Pacific, Europa, het Midden-Oosten, Afrika en Noord-Amerika , alle
onderling verbonden middels CenturyLink's uitgebreide, globale
VPN-backbone.
-- Ongeacht of medewerkers verbinding maken via een laptop, tablet of
smartphone, bedrijven behouden gecentraliseerde verificatie, toewijzing
van gebruikersrollen, beleid inzake resources en aanmelding bij het
faciliteren van externe connectiviteit.
Meer informatiebronnen


-- Ontdek De internationale CenturyLink Adaptive Network Security-oplossing
[http://news.level3.com/2017-10-02-As-Threat-Landscape-Evolves-Level-3-E
xpands-Global-Next-Generation-Security-Footprint]
-- Weergeven De CenturyLink Adaptive Network Security-gatewaywereldkaart
[http://news.centurylink.com/adaptive_network_security#http://news.centu
rylink.com/adaptive_network_security]
-- Krijg inzicht in hoe wereldwijde cyberbedreigingen zich ontwikkelen:

-- Informatie over bedreigingen voor Europa
[http://news.centurylink.com/adaptive_network_security#assets_122:19
587]
-- Informatie over bedreigingen voor Azië/Pacific
[http://news.centurylink.com/adaptive_network_security#assets_122:19
586]
Over CenturyLink
CenturyLink [http://www.centurylink.com/] is de op een na grootste communicatieleverancier voor wereldwijde zakelijke klanten in de Verenigde Staten. Met klanten in meer dan 60 landen en een intense focus op de klantervaring, streeft CenturyLink ernaar om ʹs werelds beste netwerkbedrijf te zijn door te voldoen aan de toegenomen klantvraag naar betrouwbare en veilige verbindingen. Het bedrijf vervult daarnaast ook de rol van betrouwbare partner van de klant en helpt bij het managen van de toegenomen netwerk- en IT-complexiteit en levert daarnaast beheerde solutions voor netwerk- en cyberveiligheid die helpen bij het beschermen van hun activiteiten.

Toekomstgerichte uitspraken
Naast historische en feitelijke informatie, zijn de in dit persbericht uiteengezette zaken en andere van onze mondelinge en schriftelijke verklaringen, die kunnen worden geïdentificeerd door woorden als "schat", "verwacht", "anticipeert", "gelooft", "plant", "bedoelt", en andere vergelijkbare uitdrukkingen toekomstgerichte uitspraken zoals omschreven in het federale effectenrecht, en zijn onderworpen aan de daaronder vallende "safe harbor"-beveiligingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en zijn alleen gebaseerd op de huidige verwachtingen, zijn inherent speculatief, en zijn onderhevig aan een aantal aannames, risico's en onzekerheden, waarvan velen buiten onze controle vallen. Daadwerkelijke gebeurtenissen en resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de door ons geanticipeerde, geschatte, verwachte of geïmpliceerde gebeurtenissen en resultaten als een of meer van deze risico's of onzekerheden materialiseren, of als onze onderliggende aannames onjuist blijken te zijn. Factoren die de daadwerkelijke resultaten kunnen beïnvloeden zijn inclusief maar niet gelimiteerd tot: de gevolgen van concurrentie van een breed spectrum aan concurrerende providers, waaronder afgenomen vraag naar ons legacy-aanbod en toegenomen prijsdruk; de gevolgen van nieuwe, opkomende of concurrerende technologieën, waaronder technologieën die onze producten minder gewild of overbodig maken; de gevolgen van doorlopende veranderingen in de regulering van de communicatie-industrie, waaronder de uitkomst van wettelijke of juridische procedures met betrekking tot de compensatie tussen carriers, interconnectieverplichtingen, toegangskosten, universele dienstverlening, breedbandgebruik, databescherming en netneutraliteit; ons vermogen om tijdig de geanticipeerde voordelen van onze recent voltooide overname van Level 3 te realiseren, waaronder ons vermogen om de geanticipeerde kostenbesparingen te verwezenlijken, om Level 3's netto operationele verliezen te verwerken in de geraamde bedragen, om essentieel personeel te behouden en niet-geanticipeerde integratieverstoringen te voorkomen; ons vermogen om ons effectief aan te passen aan veranderingen in de communicatie-industrie en veranderingen in onze marktsamenstelling en productmix; mogelijke veranderingen in de vraag naar onze producten en diensten, waaronder onze mogelijkheid om effectief in te spelen op de toegenomen vraag naar snelle breedbanddiensten; onze mogelijkheid om succesvol de kwaliteit en het rendement van onze bestaande product- en dienstenaanbod te behouden, om deze effectief aan onze klanten te leveren, en om nieuw aanbod tijds- en kosteneffectief te introduceren; de negatieve invloed van mogelijke materiaalgebreken op onze activiteiten en ons netwerk, serviceonderbrekingen, beveiligingslekken of vergelijkbare gebeurtenissen met impact op ons netwerk; onze mogelijkheid om voldoende kasstromen te genereren om onze financiële verplichtingen en doelstellingen te kunnen bekostigen, waaronder schuldaflossingen, investeringsuitgaven, operationele kosten, periodieke herinkoop van aandelen, dividenden, pensioenpremies en andere uitkeringen; veranderingen in onze bedrijfsplannen, bedrijfsstrategieën, plannen voor dividenduitkering of andere kapitaalallocatieplannen, of deze nou zijn gebaseerd op veranderingen in onze kasstromen, kasbehoeften, financiële prestatie, financiële positie, marktomstandigheden of iets anders; onze mogelijkheid om effectief essentieel personeel te behouden en aan te nemen en om succesvol collectieve arbeidsovereenkomsten te kunnen sluiten op redelijke voorwaarden zonder werkonderbrekingen; groei van de kosten van ons pensioen, ziektekosten, kosten na uitdiensttreding of andere uitkeringen, waaronder uitkeringen die voortkomen uit veranderingen in de markten, rentetarieven, sterftecijfers, demografie of wet- en regelgeving; negatieve veranderingen in onze toegang tot kredietmarkten op gunstige voorwaarden, of dat nou wordt veroorzaakt door veranderingen in onze financiële positie, lagere kredietwaardering voor schuldpapier, instabiele markten of op een andere manier; onze mogelijkheid om positieve betrekkingen te behouden met onze essentiële zakenpartners, klanten, leveranciers, verkopers, verhuurders en financiële instituties; onze mogelijkheid om de groei van ons netwerk en andere uitbreidingsmogelijkheden effectief te managen; onze mogelijkheid om onze vorderingen te kunnen innen van onze klanten met financiële moeilijkheden; enige negatieve ontwikkelingen in juridische of wettelijke procedures waar wij mee te maken hebben; veranderingen in wet- of regelgeving op het gebied van belasting, communicatie, pensioen of gezondheidszorg, in ondersteuningsprogrammaʹs van de overheid, of van overheidsbijdragen in het algemeen; de gevolgen van veranderingen in boekhoudkundige regels en methoden, waaronder mogelijke toekomstige waardeverminderingen; de gevolgen van terrorisme; slechte weersomstandigheden of andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen; de gevolgen van meer algemene factoren zoals veranderingen in rentetarieven, in operationele kosten, markt-, arbeids-, economische of geopolitieke omstandigheden in het algemeen, of in overheidsbeleid; of andere risico's waarnaar van tijd tot tijd wordt verwezen in onze deponeringen bij de Amerikaanse Commissie van Toezicht op het Effecten- en Beurswezen (Securities and Exchange Commission, "SEC"). Vanwege alle redenen die hierboven en in onze SEC-deponeringen uiteen zijn gezet, bent u gewaarschuwd om geen overmatig vertrouwen te hebben in enige van onze toekomstige uitspraken die alleen gelden op deze datum. We zijn niet verplicht om de toekomstgerichte uitspraken om wat voor reden dan ook publiekelijk bij te werken of te wijzigen, of dat nou is op basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen, veranderde omstandigheden of anderszins. Bovendien, alle informatie over onze intenties die zijn vervat in al onze toekomstige uitspraken, reflecteert onze intenties op de dag dat deze toekomstige uitspraken zijn gedaan, en is onder andere gebaseerd bestaande wetgeving en technologische, industriële, concurrerende, economische en marktomstandigheden, en aannames per deze datum. Wij kunnen onze intenties, strategieën of plannen zonder aankondiging op ieder moment om elke reden wijzigen.

Mediacontact:
Stephanie Walkenshaw
+1 720 888 3084
stephanie.walkenshaw@centurylink.com [mailto:stephanie.walkenshaw@centurylink.com]

https://mma.prnewswire.com/media/628320/CENTURYLINK_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/628320/CENTURYLINK_Logo.jpg]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/628320/CENTURYLINK_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/628320/CENTURYLINK_Logo.jpg]

Web site: http://www.centurylink.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234