Aankondiging van Class-Action-Schikkingen Inzake Consumenten die Transacties Verrichtten in ISDAfix Instruments tussen 1 januari 2006 en 31 janua

NEW YORK, 22 jan. 2018 /PRNewswire/ -- Deze kennisgeving dient om betrokken Leden van het Groepsgeding op de hoogte te stellen van voorgestelde schikkingen die getroffen worden met Defendants Bank of America, N.A.; Barclays Bank PLC en Barclays Capital Inc.; Citigroup Inc.; Credit Suisse AG, New York Branch; Deutsche Bank AG; The Goldman Sachs Group, Inc.; HSBC Bank USA, N.A.; JPMorgan Chase & Co.; Royal Bank of Scotland PLC; en UBS AG (in collectief "Schikkende Gedaagden") in een Groepsgeding tegen de Schikkende Gedaagden en B.N.P. Paribas SA, ICAP Capital Markets LLC, Morgan Stanley & Co. LLC, Nomura Securities International, Inc., en Wells Fargo Bank, N.A. ("Niet-Schikkende Gedaagden," en gezamenlijk met de Schikkende Gedaagden, de "Gedaagden"). De procesvoering stelt dat de Gedaagden zich inlieten met concurrentiebelemmerend gedrag waardoor de markt voor ISDAfix Instrumenten werd verstoord in strijd met Paragraaf 1 van de Sherman Act, 15 U.S.C. § 1. De procesvoering stelt voorts dat Gedaagden zichzelf ongerechtvaardigd hebben verrijkt onder het gemeenrecht van de Verenigde Staten en ISDA Master Agreements hadden geschonden. Het geding werd aanhangig gemaakt door en namens bepaalde personen of entiteiten (gezamenlijk "Personen") die transacties verrichtten in ISDAfix Instrumenten. De Gedaagden ontkennen dat zij iets verkeerd hebben gedaan.

In verband met deze schikkingen wordt "ISDAfix Instrument" gedefinieerd als (i) enigerlei en alle rentederivaten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, enigerlei swaps, swap spreads, swap futures, variance swaps, volatility swaps, range accrual swaps, constant maturity swaps, constant maturity swap options, digital options, cash-settled swaptions, physically-settled swaptions, swapnote futures, cash-settled swap futures, steepeners, flatteners, inverse floaters, snowballs, interest rate-linked structured notes, en digitale en opvraagbare range accrual notes, waar deze zijn uitgedrukt in USD dan wel zijn gerelateerd aan USD-rentetarieven, en (ii) enigerlei financiële instrumenten, producten of transacties die op enigerlei wijze zijn gerelateerd aan enige USD ISDAfix Referentietarieven, met inbegrip van maar niet beperkt tot enigerlei instrumenten, producten of transacties die ISDAfix Referentietarieven toepassen alsmede enigerlei instrumenten, producten of transacties welke relevant zijn voor het bepalen of berekenen van ISDAfix Referentietarieven.

Er zijn Schikkingen getroffen met de tien Schikkende Gedaagden. Het geding wordt voortgezet tegen de vijf Niet-Schikkende Gedaagden. De Schikkende Gedaagden zijn overeengekomen een betaling te doen van $408,5 miljoen (het "Schikkingsfonds"). Het United States District Court for the Southern District of New York ("Rechtbank") heeft deze kennisgeving goedgekeurd. Alvorens enige betaling te verrichten zal de Rechtbank een hoorzitting houden om te kunnen beoordelen of de schikkingen kunnen worden goedgekeurd. Goedkeuring van deze schikkingen door de Rechtbank zal dit geding volledig oplossen met betrekking tot de Schikkende Gedaagden.

Behoudens bepaalde uitzonderingen omvat de Schikkingsgroep alle Personen die na 1 januari 2006 en tot en met 31 januari 2014 een ISDAfix Instrument als hierboven gedefinieerd hebben afgesloten, ontvangen, betaald, afgewikkeld, beëindigd, verhandeld of bezeten.

Voor diegenen die er niet zeker van zijn of zij behoren tot de Schikkingsgroep, is meer informatie inclusief een uitgebreide kennisgeving beschikbaar op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com, of door te bellen naar: 1-844-789-6862 (V.S.), of +1-503-597-5526 (Int.).

Leden van de Schikkingsgroep die geen gebruik maken van een opt-out uit de Schikkingsgroep, komen in aanmerking voor het indienen van een Vorderingsformulier. Het uit te keren bedrag zal worden vastgesteld door middel van een Distributieplan. Details over het Distributieplan zijn beschikbaar op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Er is nog geen datum vastgelegd voor de distributie van het Schikkingsfonds. Vorderingsformulieren dienen uiterlijk 16 juli 2018 te worden ingediend.

Leden van de Schikkingsgroep die niet gebruikmaken van een opt-out zullen bepaalde wettelijke rechten vrijgeven tegen de Schikkende Gedaagden alsmede tegen Vrijgestelde Partijen, zoals wordt toegelicht in de uitgebreide kennisgeving en schikkingsovereenkomsten, welke beschikbaar zijn op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com. Leden van de Schikkingsgroep die niet wensen deel te nemen aan de voorgenomen schikkingen dienen uiterlijk 30 april 2018 een opt-out in werking hebben gesteld.

Leden van de Schikkingsgroep hebben de mogelijkheid, maar niet de plicht, te reageren op, dan wel bezwaar te maken tegen, de voorgenomen schikkingen, het Distributieplan, dan wel de aanvraag van de Groepsadvocaat bij de Rechtbank voor de toekenning van honoraria, onkostenvergoedingen en prestatiebeloningen aan de Groepseisers voor het vertegenwoordigen van de Schikkingsgroep. Dienaangaande moeten Leden van de Schikkingsgroep hun reacties of bezwaren uiterlijk op 30 april 2018 ingediend hebben.

Informatie over opt-out of het indienen van reacties of bezwaren is beschikbaar in de uitgebreide kennisgeving op www.ISDAfixAntitrustSettlement.com.

De rechtbank zal een hoorzitting houden op 30 mei 2018, om 15:30 uur, in de United States District Court for the Southern District of New York, Thurgood Marshall United States Courthouse, 40 Foley Square, Courtroom 1105, New York, New York 10007 om te beoordelen of goedkeuring kan worden verleend aan de voorgestelde schikkingen, het Distributieplan, alsmede de aanvraag van de Groepsadvocaat voor toekenning van honoraria, onkostenvergoedingen en prestatiebeloningen aan de Groepseidsers. Leden van de Schikkingsgroep of hun advocaten kunnen een verzoek indienen om op deze hoorzitting te verschijnen en op eigen verantwoording te spreken, doch zijn hiertoe niet verplicht.

De Rechtbank heeft de volgende advocaten aangesteld om de Schikkingsgroep te vertegenwoordigen in deze rechtszaak:


Daniel L. Brockett David W. Mitchell Christopher M. Burke

Quinn Emanuel Urquhart & Robbins Geller Rudman Scott+Scott,

Sullivan, LLP & Dowd, LLP Attorneys at Law, LLP

51 Madison Avenue, 22nd 655 West Broadway, Suite
Floor 1900 707 Broadway, Suite 1000

New York, NY 10010 San Diego, CA 92101 San Diego, CA 92101


URL: www.ISDAfixAntitrustSettlement.com [http://www.isdafixantitrustsettlement.com/]

CONTACT: Christopher M. Burke, cburke@scott-scott.com; Daniel L. Brockett, danbrockett@quinnemanuel.com; David Mitchell, davidm@rgrdlaw.com.

Web site: http://www.ISDAfixAntitrustSettlement.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234