KPS Capital Partners stemt ermee in om substantieel alle activa van Garrett Motion Inc. te verwerven.

KPS OM DEEL TE NEMEN AAN DE DIP-FINANCIERING VAN HET BEDRIJF TER ONDERSTEUNING VAN DE ACTIVITEITEN

KPS HEEFT EEN TOEGEZEGDE EXIT-FINANCIERING VERKREGEN

NEW YORK, 21 september 2020 /PRNewswire/ -- KPS Capital Partners, LP ("KPS") kondigde vandaag aan dat het door een nieuw gevormde geaffilieerde onderneming een overeenkomst voor de aankoop van aandelen en activa heeft gesloten met Garrett Motion Inc. ("Garrett" of het "Bedrijf"), waarbij KPS vrijwel alle activa van Garrett voor ongeveer $2,1 miljard zal verwerven.

https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg]

Garrett zal vandaag een verzoek indienen bij de Amerikaanse faillissementsrechtbank voor het Zuidelijk District van New York om KPS aan te wijzen als de "stalking horse bidder" in een verzoek tot het indienen van vrijwillige verzoeken van het bedrijf in het kader van Chapter 11 van de Faillissementswet. KPS werd door Garrett geselecteerd na een uitgebreide beoordeling van strategische alternatieven door de Raad van Bestuur van het Bedrijf. Om het verkoopproces te vergemakkelijken is Garrett in de Verenigde Staten begonnen met een proces van financiële herstructurering door middel van een vrijwillige Chapter 11-procedure. De voltooiing van de verkoop is onderworpen aan de goedkeuring van de rechtbank, naast andere gebruikelijke voorwaarden. KPS verwacht momenteel dat het verkoopproces begin 2021 zal zijn afgerond.

KPS heeft, via een filiaal, ook ingestemd met deelname aan Garrett's Debtor in Possession ("DIP") financiering om de activiteiten van het bedrijf te ondersteunen. Na goedkeuring door de rechtbank zal de DIP-faciliteit ervoor zorgen dat Garrett over voldoende liquiditeit beschikt om zijn normale activiteiten voort te zetten en zijn financiële verplichtingen tijdens het Chapter 11-proces te blijven nakomen, met inbegrip van de tijdige betaling van de lonen en uitkeringen van de werknemers, de voortzetting van de dienstverlening aan de klanten en de verzendingen, en andere verplichtingen.

Een syndicaat van banken, waaronder Citi, UBS Investment Bank, Credit Suisse en BNP PARIBAS, hebben zich ertoe verbonden exit-financiering te verstrekken aan de KPS stalking horse acquisition vehicle om Garrett over te nemen. De exit-financiering is afhankelijk van de afronding van de overname en de gebruikelijke sluitingsvoorwaarden.

Raquel Vargas Palmer, Managing Partner van KPS, zei: "We gaan met grote overtuiging en enthousiasme verder met het verwerven van Garrett, een wereldwijde leider op het gebied van turbocharger- en elektrificatietechnologieën, die bijna alle grote OEM's in de wereld voor auto's en bedrijfsvoertuigen bedient. Garrett heeft een leidende marktpositie, schaalgrootte, onderzoeks- en ontwikkelingslocaties van wereldklasse en ultramoderne productie- en engineeringfaciliteiten die strategisch gelegen zijn over de hele wereld. We kijken uit naar de samenwerking met het managementteam en de medewerkers van het Bedrijf om de vele aantrekkelijke groeimogelijkheden te versnellen en de toch al aanzienlijke investeringen in onderzoek en ontwikkeling, technologie en de ontwikkeling van nieuwe producten te verhogen.

"KPS heeft een enorme inspanning, middelen en kapitaal geïnvesteerd om Garrett over te nemen. We zetten ons in voor een snelle overname van Garrett om zekerheid te bieden over het resultaat en vertrouwen in de toekomst van het nieuwe bedrijf voor al zijn belanghebbenden, waaronder klanten, werknemers en leveranciers. Het Bedrijf en haar belanghebbenden zullen voordeel halen uit de bewezen staat van dienst van KPS en de decennialange geschiedenis van succesvolle investeringen in de wereldwijde auto- en transportindustrie, het streven naar uitmuntende productie, voortdurende verbetering en toegang tot onze aanzienlijke financiële middelen. De nieuwe Garrett zal conservatief worden gekapitaliseerd en niet worden belast door de aanzienlijke verplichtingen van zijn voorganger."

UBS Investment Bank en Credit Suisse treden op als financieel adviseur en Davis Polk & Wardwell LLP treedt op als juridisch adviseur van KPS met betrekking tot de transactie.

Over Garrett Motion Inc.

Garrett, met het hoofdkantoor in Rolle, Zwitserland, is een gedifferentieerde technologieleider die al meer dan 65 jaar wereldwijd klanten bedient met oplossingen voor personenauto's, bedrijfswagens, aftermarket vervanging en prestatieverbetering. Garrett's geavanceerde technologie maakt het mogelijk om voertuigen veiliger, en meer verbonden, efficiënt en milieuvriendelijker te maken. Onze portfolio van turbocharging, elektrische boosting en automotive software oplossingen stelt de transportsector in staat om de beweging te herdefiniëren en verder te bevorderen. Voor extra informatie, bezoek www.garrettmotion.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2922757-1&h=268247054&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2922757-2%26h%3D593877510%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.garrettmotion.com%252F%26a%3Dwww.garrettmotion.com&a=www.garrettmotion.com]

Over KPS Capital Partners, LP

KPS is, via haar gelieerde beheersmaatschappijen, de beheerder van de KPS Special Situations Funds, een familie van beleggingsfondsen met meer dan $11,5 miljard aan beheerd vermogen (per 30 juni 2020). Al meer dan twee decennia lang werken de partners van KPS uitsluitend aan het realiseren van een aanzienlijke vermogensaanwas door het uitvoeren van aandelenbeleggingen in productie- en industriële bedrijven in uiteenlopende sectoren, waaronder basismaterialen, merkartikelen voor de consument, gezondheids- en luxeproducten, auto-onderdelen, kapitaalgoederen en algemene productie. KPS creëert waarde voor haar investeerders door constructief samen te werken met getalenteerde managementteams om bedrijven beter te maken, en genereert investeringsrendementen door de strategische positie, het concurrentievermogen en de winstgevendheid van haar portefeuillebedrijven structureel te verbeteren, in plaats van voornamelijk te vertrouwen op de financiële slagkracht. De portefeuillebedrijven van de KPS-fondsen hebben een totale jaaromzet van ongeveer 7,7 miljard dollar, runnen 146 productiefaciliteiten in 26 landen en hebben ongeveer 26.000 werknemers, rechtstreeks en via samenwerkingsverbanden over de hele wereld. De beleggingsstrategie en de portefeuillebedrijven van KPS worden in detail beschreven op www.kpsfund.com [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2922757-1&h=2578109000&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2922757-2%26h%3D3115433972%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.kpsfund.com%252F%26a%3Dwww.kpsfund.com&a=www.kpsfund.com].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1023167/KPS_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2922757-1&h=2736891847&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2922757-2%26h%3D2085632184%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1023167%252FKPS_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1023167%252FKPS_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1023167%2FKPS_Logo.jpg]

CONTACT: Zakelijke Inlichtingen: KPS, 212.338.5100; Mediarelaties: Prosek Partners,David Wells of Catherine Johnson, 646.818.9287

Web site: kpsfund.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234