Fastned publiceert haar Euronext Amsterdam noteringsprospectus

AMSTERDAM, May 21, 2019 /PRNewswire/ --

Fastned B.V. ("Fastned" of de "Vennootschap"), het snellaadbedrijf dat een Europees netwerk van snellaadstations voor volledig elektrische voertuigen bouwt, publiceert vandaag een noteringsprospectus voor haar beoogde notering aan Euronext Amsterdam. De notering zal naar verwachting plaatsvinden op 14 juni 2019.

Daarnaast maakt Fastned bekend dat het op operationeel niveau EBITDA[1]   break-even heeft bereikt in het gehele eerste kwartaal van 2019, exclusief kosten gerelateerd aan de uitbreiding van het netwerk. Dit betekent dat in deze periode zowel de directe bedrijfskosten van Fastned met betrekking tot de stations, als ook de indirecte bedrijfskosten die verband houden met de lopende activiteiten van het bestaande netwerk werden gedekt door de brutowinst. 

Reden voor de notering aan Euronext Amsterdam en de publicatie van een noteringsprospectus 

Fastned streeft naar een Europees netwerk van snellaadstations. Een notering aan Euronext Amsterdam is een logische volgende stap omdat het Fastned extra financieringsflexibiliteit geeft en betere toegang tot de kapitaalmarkten biedt, waardoor Fastned's groeistrategie beter gerealiseerd kan worden. Bovendien zal het Fastned's profiel en merkbekendheid verbeteren bij investeerders, zakelijke partners, klanten en werknemers.

Fastned is voornemens op 14 juni 2019 aan Euronext Amsterdam te noteren. Zoals aangekondigd op 9 april 2019 streeft Fastned ernaar om haar notering aan Euronext Amsterdam te gebruiken voor de uitgifte van nieuwe certificaten van aandelen om de kapitaaluitgaven voor de netwerkuitbreiding en implementatie van de groeistrategie te helpen financieren. De timing van een dergelijke uitgifte is afhankelijk van economische en marktomstandigheden, de snelheid van de uitrol van de groeistrategie van het bedrijf en de marktvraag.

De Stichting Autoriteit Financiële Markten (de "AFM") heeft het prospectus voor de notering van Fastned aan Euronext Amsterdam goedgekeurd. Het prospectus is nu beschikbaar op de website van Fastned (ir.fastnedcharging.com [https://ir.fastnedcharging.com ]), behoudens beperkingen op grond van het effectenrecht in bepaalde rechtsgebieden.

De publicatie van het noteringsprospectus markeert een nieuwe stap richting het realiseren van de Euronext-notering en zal worden gebruikt om beleggers meer informatie te geven over het bedrijf en de sector waarin het opereert.

Fastned is momenteel genoteerd op het handelsplatform Nxchange in Nederland. Op 9 april 2019 heeft Fastned haar overeenkomst met Nxchange beëindigd. De overeenkomst vervalt na het verstrijken van een opzegtermijn van zes maanden. Handelen op Nxchange blijft mogelijk zolang Nxchange deze optie op haar platform faciliteert. Fastned zal eigenaren van certificaten van aandelen die willen overstappen van Nxchange naar Euronext Amsterdam via haar website (ir.fastnedcharging.com [https://ir.fastnedcharging.com ]) en via het Nxchange-berichtensysteem informeren over hoe ze kunnen overstappen.

Michiel Langezaal, CEO van Fastned: "Ik ben blij dat we de datum van onze beoogde notering aan Euronext Amsterdam hebben vastgesteld. De notering geeft Fastned extra financieringsflexibiliteit en biedt meer beleggers de mogelijkheid om in Fastned te investeren. Fastned groeit snel en we zijn trots dat we in het eerste kwartaal van dit jaar operationeel EBITDA break-even hebben gedraaid. Fastned is goed gepositioneerd om rechtstreeks te profiteren van de transitie naar volledig elektrische voertuigen omdat onze snellaadstations zijn ontworpen om mee te groeien met de verwachte toename van de vraag naar openbaar snelladen."

Operationeel bedrijf EBITDA break-even, exclusief kosten gerelateerd aan uitbreiding 

Fastned maakt vandaag bekend dat het bedrijf in het eerste kwartaal van dit jaar operationeel EBITDA break-even heeft bereikt. Dit betekent dat de brutowinst van Fastned in het eerste kwartaal van 2019 alle directe bedrijfskosten dekte (de kosten die rechtstreeks verband houden met de stations, zoals netaansluitingskosten, huur en onderhoud), evenals de indirecte bedrijfskosten die kunnen worden toegeschreven aan de lopende activiteiten van het bestaande netwerk van Fastned, dat voornamelijk salarissen en andere kosten omvat die gerelateerd zijn aan de exploitatie van het bestaande netwerk, zoals kantoorhuur, algemene kosten, klantenservice en administratie. Het niveau van operationeel EBITDA break-even is gebaseerd op de huidige splitsing van operationele uitgaven van Fastned, waarbij 25% van de indirecte operationele kosten (exclusief afschrijvingen) in het eerste kwartaal van 2019 toe te schrijven was aan de exploitatie van het bestaande netwerk, terwijl de andere 75% gerelateerd was aan de uitbreiding van het netwerk.[2]

Vaststelling van de waarde van opties toegekend onder het werknemersoptieplan van Fastned 

Fastned maakt gebruik van een op aandelen gebaseerd optieplan om haar werknemers te stimuleren door middel van een betere afstemming van belangen van werknemers en haar certificaathouders. Als onderdeel van de jaarlijkse financiële verslaglegging stelt Fastned, in overeenstemming met de IFRS-vereisten op de toekenningsdatum, de reële waarde van alle opties vast die in dat jaar zijn toegekend in het kader van haar optieplan voor werknemers. Voor een vaststelling van de waarde van de opties heeft Fastned rekening gehouden met de uitkomsten van het toepassen van het Black Scholes-model, alsmede andere relevante factoren, zoals de imperfectie van de onderliggende veronderstellingen van het Black Scholes-model, de marktprijs van de certificaten en de illiquiditeit van de certificaten, allemaal op de toekenningsdatum van de relevante opties. Op basis van al deze factoren concludeerde Fastned in haar jaarverslag 2018 dat de gewogen gemiddelde reële waarde van de uitstaande opties in het kader van haar optieplan voor werknemers toegekend in 2015, 2017 en 2018 nul was.

In dit persbericht wil Fastned verduidelijken op welke manier Fastned de reële waarde van de opties die in het verleden in het kader van haar optieplan zijn toegekend heeft vastgesteld. Het vaststellen van de waarde van de opties op hun toekenningsdatum door uitsluitend het standaard Black Scholes-model toe te passen, zou optiewaarden opleveren van EUR 7,65 (voor de opties toegekend in 2015), EUR 3,95 (voor de opties toegekend in 2017) en EUR 5,63. (voor de opties toegekend in 2018). Fastned is echter van mening dat de opties geen of geen significante waarde hadden op hun toekenningsdatum, omdat (i) het Black Scholes-model uitgaat van perfecte liquiditeit, wat niet het geval was op Nxchange op de relevante toekenningsdatum, (ii) het ontbreken van een financieringsprogramma om werknemers te helpen bij het kopen van certificaten bij het uitoefenen van hun opties het voor werknemers lastig maakte om een ​​aanzienlijk aantal opties uit te oefenen, (iii) de extreme illiquiditeit op Nxchange het moeilijk maakte - zo niet onmogelijk - voor werknemers om een ​​aanzienlijk aantal opties uit te oefenen zonder de beurskoers van de certificaten te verlagen, (iv) op de relevante datum van toekenning de uitoefenprijs aanzienlijk hoger was dan de marktprijs gedurende een aanzienlijke periode en (v) de opties niet overdraagbaar zijn.

Meer details over de waardering van de opties die zijn toegekend in het kader van het werknemersoptieplan van Fastned zijn te vinden in het noteringsprospectus.

Management team en bestuur 

Fastned heeft momenteel 51 werknemers in Amsterdam en op haar kantoren in Keulen, Parijs, Londen en Gent, waarvan de overgrote meerderheid werkt aan de groei van de bedrijfsactiviteiten van de onderneming.

Het bestuur van Fastned zal vanaf de notering aan Euronext Amsterdam bestaan ​​uit twee leden, Michiel Langezaal, een van de oprichters en Chief Executive Officer, en Niels Korthals Altes, de Chief Commercial Officer en Head of Funding. Beiden zijn ervaren professionals in deze jonge maar snel groeiende industrie.

Vanaf het moment dat Fastned aan Euronext Amsterdam genoteerd is, zal Fastned bovendien een raad van commissarissen hebben, bestaande uit Bart Lubbers als voorzitter (Bart is een van de oprichters van Fastned) en Hans Streng (vice-voorzitter) en Hans Michels als onafhankelijke leden.

Alle aandelen in het kapitaal van Fastned worden gehouden door de Fastned Administratie Stichting, die op haar beurt certificaten van aandelen uitgeeft aan beleggers. Deze structuur werd op 7 maart 2014 geïmplementeerd en blijft bestaan ​​na de Euronext notering.

Beschikbaarheid van het prospectus van de aanbieding 

Het noteringsprospectus is goedgekeurd door de AFM. Het prospectus, dat een Nederlandse samenvatting bevat, is elektronisch beschikbaar via de website van Fastned (ir.fastnedcharging.com [https://ir.fastnedcharging.com ]), behoudens beperkingen op grond van het effectenrecht in bepaalde rechtsgebieden.

Daarnaast is op het hoofdkantoor van Fastned (James Wattstraat 77-79, Amsterdam, telefoon +31 (0)20 715 53 16) tijdens normale kantooruren een hardcopy noteringsprospectus kosteloos verkrijgbaar vanaf de datum van publicatie van het prospectus tot ten minste het moment van  de daadwerkelijke notering.

Eerdere aankondigingen met betrekking tot de aanbieding 

Op 9 april 2019 kondigde Fastned het voornemen aan op Euronext Amsterdam te noteren. Het persbericht is beschikbaar op de website van Fastned (ir.fastnedcharging.com [https://ir.fastnedcharging.com ]).

Over Fastned 

Fastned bouwt aan een Europees netwerk van snellaadstations waar alle volledig elektrische auto's snel kunnen laden. De stations bevinden zich op A-locaties langs snelwegen en in steden, waar elektrische auto's in gemiddeld 20 minuten kunnen opladen. Hiermee wil Fastned de elektrische rijder de vrijheid geven om door heel Europa te kunnen rijden. Fastned heeft 97 snellaadstations operationeel in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. Daarnaast werkt Fastned aan uitbreiding van haar netwerk naar de rest van Europa. Er wordt op dit moment actief gewerkt aan snellaadstations in Nederland, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk en Fastned bereidt zich voor op het bouwen van de eerste snellaadstations in België, Zwitserland en Frankrijk. Meer informatie: fastnedcharging.com [http://www.fastned.nl ]

Important Legal Information 

This announcement is for information purposes only and is not intended to constitute, and should not be construed as, an offer to sell or a solicitation of any offer to buy the securities of the Company (the Securities). The Securities have not and will not be registered under the US Securities Act of 1933, as amended (the US Securities Act) and may not be offered or sold in the United States absent registration or an exemption from, or in a transaction not subject to, the registration requirements of the Securities Act. This press release contains inside information within the meaning of article 7 (1) to (4) of Regulation (EU) No 596/2014 (Market Abuse Regulation).

The financial information contained in this press release has not been audited or reviewed by an external auditor and are provided 'as is'. Fastned or any of its affiliates do not warrant the accuracy, adequacy or completeness of the information and materials and expressly disclaim liability for any errors or omissions.

This announcement may include forward-looking statements, which are based on the Company's current expectations and projections about future events and speak only as of the date hereof. By their nature, forward-looking statements involve known and unknown risks, uncertainties, assumptions and other factors because they relate to events and depend on circumstances that will occur in the future whether or not outside the control of the Company. Such factors may cause actual results, performance or developments to differ materially from those expressed or implied by such forward-looking statements. Accordingly, no undue reliance should be placed on any forward-looking statements. The Company operates in a rapidly changing environment. New risks and uncertainties emerge from time to time, and it is not possible to predict all risks and uncertainties, nor to assess the impact that these factors will have on the Company. The Company expressly disclaims any obligation or undertaking to update, review or revise any forward-looking statements contained in this announcement to reflect any change in its expectations or any change in events, conditions or circumstances on which such statements are based unless required to do so by applicable law. You are cautioned not to place undue reliance on forward-looking statements, which speak only as of the date they are made.

[1] EBITDA wordt gedefinieerd als winst vóór rente, belasting, afschrijvingen en amortisatie, wat een niet-IFRS maatstaf is

[2] Bij de berekening van de operationele EBITDA heeft Fastned ook IFRS 16 toegepast ten aanzien van haar lease en huurovereenkomsten, zoals van toepassing vanaf 1 januari 2019, met gebruikmaking van de aangepaste retrospectieve IFRS methode.

    PRN NLD

CONTACT: Voor meer informatie, ga naar ir.fastnedcharging.com. Of ga naar de pressroom [http://fastned.pr.co/ ], in de presskit [presskit ] zijn logo's, foto's en filmpjes beschikbaar. Voor meer informatie en/of een interview met mede-oprichter en CEO Michiel Langezaal, kun je contact opnemen met Kyra Hartlief: kyra.hartlief@fastned.nl, telefoon +31(0)20-705-53-20 (ook buiten kantooruren bereikbaar). Voor aanvullende informatie met betrekking tot de beoogde notering aan Euronext Amsterdam, kunnen beleggers contact opnemen met Fastned Investor Relations via invest@fastnedcharging.com of +31 (0)20 705 53 80.

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234