CenturyLink plaatst AWS Direct Connect langs de Las Vegas Strip om AWS re:Invent 2017 mogelijk te maken

Het bedrijf is benoemd tot officiële AWS-netwerksponsor voor de jaarlijkse show

MONROE, Louisiana, 20 november 2017 /PRNewswire/ -- CenturyLink, Inc. [http://news.centurylink.com/news] zal directe cloud-connectiviteit leveren aan AWS re:Invent 2017.

https://mma.prnewswire.com/media/605237/CenturyLink_Digital_Transformation_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/605237/CenturyLink_Digital_Transformation_Infographic.jpg]

CenturyLink levert private- en veilige connectiviteit met Amazon Web Services (AWS) voor wereldwijde ondernemingen voor het beheer en de beveiliging van cloud-gebaseerde bedrijfsapplicaties. CenturyLink is een Advanced Consulting Partner in het AWS Partner Netwerk (APN).

"Bij iedere zakelijke cloud-netwerkdienst zijn beschikbaarheid, redundantie en bandbreedte van het grootste belang. Dat is al helemaal het geval met een show van deze omvang. Met duizenden keynotes, livestreams en break-outs is de connectiviteit met AWS-diensten essentieel," aldus Chris McReynolds, CenturyLink's vicepresident van cloud- en dataproductmanagement. "Om dit voor elkaar te krijgen is er meer nodig dan een aantal waves van 10 GB die locaties met elkaar verbinden; ervaring en inzicht zijn nodig om de vereisten te zien en een dienst te ontwikkelen die daaraan voldoet," aldus McReynolds.

AWS re:Invent 2017 wordt van 27 november tot en met 1 december gehouden in Las Vegas.

Belangrijke feiten:


-- De vereisten voor AWS re:Invent 2017 omvatten onder meer de volgende
elementen:

-- Een hoogwaardige ervaring voor meer dan 40.000 aanwezigen ter
plaatse en meer dan 50.000 kijkers via livestreaming.
-- De koppeling van vijf locaties in Las Vegas met meer dan 130.000 m2
eventruimte.
-- Flexibele routing naar meerdere AWS-regioʹs en privéverbindingen
met het AWS-netwerk.
-- Alle keynotes, livestreams, breakoutsessies, hands-on labs, bootcamps,
hackathons, workshops, certificeringsexamen en meer worden geleverd door
CenturyLink Cloud Connect Solutions.
-- Door haar verwerving van Level 3, is dit het vierde jaar dat CenturyLink
private, gespecialiseerde netwerkconnectiviteit levert ter ondersteuning
van re:Invent.
-- Wereldwijde ondernemingen maken gebruik van CenturyLink Cloud Connect
Solutions voor veilige, hoogwaardige en flexibele netwerkbronnen met
SDN-gebaseerde schaalbare bandbreedteopties en granulaire
netwerkzichtbaarheid om te voldoen aan de behoeften van de
bedrijfsactiviteiten.
Additional Resources:


-- Kom erachter wat de drijvende kracht is achter digitale transformatie
[http://www.level3isnowcenturylink.com/-/media/ctl-merger/endigitaltrans
formation_infographic.pdf]
-- Glen Post and Jeff Storey [http://www.level3isnowcenturylink.com/en/]
vertellen over de visie voor het nieuwe CenturyLink
-- Ontdek meer over CenturyLink Cloud Connect Solutions
[http://www.level3.com/en/products/cloud-connect/]
CenturyLink verwierf Level 3 Communications [http://news.centurylink.com/2017-11-01-CenturyLink-completes-acquisition-of-Level-3] op 1 november 2017. Kijk voor meer informatie over het nieuwe CenturyLink op http://www.level3isnowcenturylink.com [http://www.level3isnowcenturylink.com/].

Over CenturyLink

CenturyLink [http://www.centurylink.com/] is de op een na grootste communicatieleverancier voor wereldwijde zakelijke klanten in de Verenigde Staten. Met klanten in meer dan 60 landen en een intense focus op de klantervaring, streeft CenturyLink ernaar om ʹs werelds beste netwerkbedrijf te zijn door te voldoen aan de toegenomen klantvraag naar betrouwbare en veilige verbindingen. Het bedrijf vervult daarnaast ook de rol van betrouwbare partner van de klant en helpt bij het managen van de toegenomen netwerk- en IT-complexiteit en levert daarnaast beheerde solutions voor netwerk- en cyberveiligheid die helpen bij het beschermen van hun activiteiten.

Toekomstgerichte uitspraken

Naast historische en feitelijke informatie, zijn de in dit persbericht uiteengezette zaken en andere van onze mondelinge en schriftelijke verklaringen, die kunnen worden geïdentificeerd door woorden als "schat," "verwacht," "anticipeert," "gelooft," "plant," "bedoelt," en andere vergelijkbare uitdrukkingen toekomstgerichte uitspraken zoals omschreven in het federale effectenrecht, en zijn onderworpen aan de daaronder vallende "safe harbor"-beveiligingen. Deze toekomstgerichte uitspraken zijn geen garanties voor toekomstige resultaten en zijn alleen gebaseerd op de huidige verwachtingen, zijn inherent speculatief, en zijn onderhevig aan een aantal aannames, risicoʹs en onzekerheden, waarvan velen buiten onze controle vallen. Daadwerkelijke gebeurtenissen en resultaten kunnen wezenlijk verschillen van de door ons geanticipeerde, geschatte, verwachte of geïmpliceerde gebeurtenissen en resultaten als een of meer van deze risicoʹs of onzekerheden materialiseren, of als onze onderliggende aannames onjuist blijken te zijn. Factoren die de daadwerkelijke resultaten kunnen beïnvloeden zijn inclusief maar niet gelimiteerd tot: de gevolgen van concurrentie van een breed spectrum aan concurrerende providers, waaronder afgenomen vraag naar ons legacy-aanbod en toegenomen prijsdruk; de gevolgen van nieuwe, opkomende of concurrerende technologieën, waaronder technologieën die onze producten minder gewild of overbodig maken; de gevolgen van doorlopende veranderingen in de regulering van de communicatie-industrie, waaronder de uitkomst van wettelijke of juridische procedures met betrekking tot de compensatie tussen carriers, interconnectieverplichtingen, toegangskosten, universele dienstverlening, breedbandgebruik, databescherming en netneutraliteit; ons vermogen om tijdig de geanticipeerde voordelen van onze recent voltooide overname van Level 3 te realiseren, waaronder ons vermogen om de geanticipeerde kostenbesparingen te verwezenlijken, om Level 3's netto operationele verliezen te verwerken in de geraamde bedragen, om essentieel personeel te behouden en niet-geanticipeerde integratieverstoringen te voorkomen; ons vermogen om ons effectief aan te passen aan veranderingen in de communicatie-industrie en veranderingen in onze marktsamenstelling en productmix; mogelijke veranderingen in de vraag naar onze producten en diensten, waaronder onze mogelijkheid om effectief in te spelen op de toegenomen vraag naar snelle breedbanddiensten; onze mogelijkheid om succesvol de kwaliteit en het rendement van onze bestaande product- en dienstenaanbod te behouden, om deze effectief aan onze klanten te leveren, en om nieuw aanbod tijds- en kosteneffectief te introduceren; de negatieve invloed van mogelijke materiaalgebreken op onze activiteiten en ons netwerk, serviceonderbrekingen, beveiligingslekken of vergelijkbare gebeurtenissen met impact op ons netwerk; onze mogelijkheid om voldoende kasstromen te genereren om onze financiële verplichtingen en doelstellingen te kunnen bekostigen, waaronder schuldaflossingen, investeringsuitgaven, operationele kosten, periodieke herinkoop van aandelen, dividenden, pensioenpremies en andere uitkeringen; veranderingen in onze bedrijfsplannen, bedrijfsstrategieën, plannen voor dividenduitkering of andere kapitaalallocatieplannen, of deze nou zijn gebaseerd op veranderingen in onze kasstromen, kasbehoeften, financiële prestatie, financiële positie, marktomstandigheden of iets anders; onze mogelijkheid om effectief essentieel personeel te behouden en aan te nemen en om succesvol collectieve arbeidsovereenkomsten te kunnen sluiten op redelijke voorwaarden zonder werkonderbrekingen; groei van de kosten van ons pensioen, ziektekosten, kosten na uitdiensttreding of andere uitkeringen, waaronder uitkeringen die voortkomen uit veranderingen in de markten, rentetarieven, sterftecijfers, demografie of wet- en regelgeving; negatieve veranderingen in onze toegang tot kredietmarkten op gunstige voorwaarden, of dat nou wordt veroorzaakt door veranderingen in onze financiële positie, lagere kredietwaardering voor schuldpapier, instabiele markten of op een andere manier; onze mogelijkheid om positieve betrekkingen te behouden met onze essentiële zakenpartners, klanten, leveranciers, verkopers, verhuurders en financiële instituties; onze mogelijkheid om de groei van ons netwerk en andere uitbreidingsmogelijkheden effectief te managen; onze mogelijkheid om onze vorderingen te kunnen innen van onze klanten met financiële moeilijkheden; enige negatieve ontwikkelingen in juridische of wettelijke procedures waar wij mee te maken hebben; veranderingen in wet- of regelgeving op het gebied van belasting, communicatie, pensioen of gezondheidszorg, in ondersteuningsprogrammaʹs van de overheid, of van overheidsbijdragen in het algemeen; de gevolgen van veranderingen in boekhoudkundige regels en methoden, waaronder mogelijke toekomstige waardeverminderingen; de gevolgen van terrorisme; slechte weersomstandigheden of andere natuurlijke of door de mens veroorzaakte rampen; de gevolgen van meer algemene factoren zoals veranderingen in rentetarieven, in operationele kosten, markt-, arbeids-, economische of geopolitieke omstandigheden in het algemeen, of in overheidsbeleid; of andere risicoʹs waarnaar van tijd tot tijd wordt verwezen in onze deponeringen bij de Amerikaanse Commissie van Toezicht op het Effecten- en Beurswezen (Securities and Exchange Commission, "SEC"). Vanwege alle redenen die hierboven en in onze SEC-deponeringen uiteen zijn gezet, bent u gewaarschuwd om geen overmatig vertrouwen te hebben in enige van onze toekomstige uitspraken die alleen gelden op deze datum. We zijn niet verplicht om de toekomstgerichte uitspraken om wat voor reden dan ook publiekelijk bij te werken of te wijzigen, of dat nou is op basis van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen, veranderde omstandigheden of anderszins. Bovendien, alle informatie over onze intenties die zijn vervat in al onze toekomstige uitspraken, reflecteert onze intenties op de dag dat deze toekomstige uitspraken zijn gedaan, en is onder andere gebaseerd bestaande wetgeving en technologische, industriële, concurrerende, economische en marktomstandigheden, en aannames per deze datum. Wij kunnen onze intenties, strategieën of plannen zonder aankondiging op ieder moment om elke reden wijzigen.

Mediacontact:
Stephanie Walkenshaw
+1 720-888-3084
stephanie.walkenshaw@centurylink.com [mailto:stephanie.walkenshaw@centurylink.com]

https://mma.prnewswire.com/media/605243/CenturyLink_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/605243/CenturyLink_Logo.jpg]

Info - https://mma.prnewswire.com/media/605237/CenturyLink_Digital_Transformation_Infographic.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/605237/CenturyLink_Digital_Transformation_Infographic.jpg]
Logo - https://mma.prnewswire.com/media/605243/CenturyLink_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/605243/CenturyLink_Logo.jpg]

Web site: http://www.centurylink.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234