Volgens nieuw onderzoek dat vandaag is gepubliceerd, wordt osteoporose door specialisten gezien als een stille epidemie die wordt verwaarloosd en

- Naar schatting lijden wereldwijd 200 miljoen mensen aan osteoporose(1) en resulteert dit om de 3 seconden in een breuk(2), maar uit een nieuwe enquête blijkt dat de impact hiervan volgens Europese botspecialisten niet volledig onder ogen wordt gezien(3).

- Volgens 82% van de specialisten is osteoporose een stille epidemie, en vindt maar 24% dat hun gezondheidszorgsysteem in staat is om ondersteuning te bieden aan patiënten met osteoporose(3).

- Meer dan de helft (53%) van de botspecialisten denkt dat hun patiënten het idee hebben dat osteoporose of kwetsbaarheidsfracturen alleen op de korte termijn gevolgen voor hen hebben(3), ondanks duidelijk bewijs van de gevolgen op de lange termijn voor de kwaliteit van leven en de onafhankelijkheid(4,5. )

BRUSSEL, België, 20 september 2019 /PRNewswire/ -- Uit een nieuw Europees onderzoek, dat vandaag door UCB is gepubliceerd, blijkt dat osteoporose en kwetsbaarheidsfracturen volgens botspecialisten worden verwaarloosd en onvoldoende prioriteit krijgen van hun gezondheidszorgsystemen, en dat er maatregelen moeten worden genomen.(3) In de enquête, die in augustus 2019 is gehouden, werd 401 botspecialisten uit elf Europese landen gevraagd naar hun ervaringen met de behandeling van osteoporose en kwetsbaarheidsfracturen.(3)

Van de ondervraagden is 66% van mening dat osteoporose een verwaarloosde aandoening is. Niet meer dan 10% van de specialisten vindt dat osteoporose en kwetsbaarheidsfracturen momenteel voldoende prioriteit krijgen van de GGD.(3) De meerderheid (90%) is het erover eens dat de aandoening prioriteit voor de volksgezondheid zou moeten hebben en 91% denkt dat een effectief beheer voor betere resultaten kan zorgen en voor een verlaging van de kosten.(3) Op dit moment is osteoporose bij vrouwen boven de 45 jaar verantwoordelijk voor meer ziekenhuisopnames dan vele andere ziekten, waaronder diabetes en borstkanker.(6) In 2010 waren de kosten van kwetsbaarheidsfracturen in de Europese Unie EUR 37 miljard(7), een bedrag dat op basis van demografische veranderingen naar verwachting tegen 2050 twee keer zo groot zal zijn.(1)

"Deze resultaten bevestigen wat velen van ons al wisten. Elk jaar wordt meer patiënten een effectieve behandeling onthouden, wat hen kwetsbaar maakt voor levensveranderende fracturen. Landelijke osteoporosespecialisten en patiëntenverenigingen hebben behoefte aan specifieke beleidsadviesgroepen om te helpen dit prioriteringsgat voor beleidsmakers, eerstelijnsgezondheidszorg en patiënten te overbruggen," aldus dr. Kassim Javaid, reumatoloog van de universiteit van Oxford. Hoewel het ultieme doel is om de eerste breuk te voorkomen, zijn gecoördineerde post-fractuurzorgdiensten zoals de Fracture Liaison Service (FLS) begonnen om de zorgkloof te dichten. Succesvolle FLS-modellen moeten internationaal worden uitgebreid. Zodra deze systemen zijn geïnstalleerd, kunnen FLS-diensten risicogroepen gaan herkennen om zo de eerste breuk te voorkomen, wat ons uiteindelijk doel is."

Uit de enquête komt ook naar voren dat patiënten niet goed weten wat osteoporose is en wat de gevolgen ervan zijn. Niet meer dan een derde (33%) van de specialisten denkt dat hun patiënten inzicht hebben in de effecten van osteoporose op de lange termijn en meer dan de helft (53%) denkt dat hun patiënten na de eerste fractuur alleen rekening houden met weinig tot geen risico op latere kwetsbaarheidsfracturen,(3) ondanks bewijsmateriaal waaruit blijkt dat na de eerste breuk er vijf keer zoveel kans is op een volgende breuk binnen een jaar.(8 )Erger nog, van de mensen die een heupfractuur krijgen is 40% niet meer in staat om nog zelfstandig te lopen(9) en een kwart van de mensen die aan een heupfractuur lijden, overlijdt binnen een jaar na de breuk.(10,11 )

Daarnaast wijst het onderzoek uit dat de uitdagingen bij de behandeling van osteoporose ook de eerstelijnszorg betreffen: De meeste specialisten (84%) zijn het erover eens dat huisartsen zich meer bewust moeten zijn en begrip moeten hebben van osteoporose, en maar 32% is van mening dat huisartsen een vermoedelijke diagnose van osteoporose op tijd doorverwijzen.(3)

Gezien het feit dat osteoporose de meest voorkomende botziekte ter wereld is, die elk jaar tot meer dan 8,9 miljoen kwetsbaarheidsbreuken leidt,(12) moet er meer worden gedaan om huisartsen en patiënten ondersteuning te bieden bij osteoporose en hen te informeren over het belang van een tijdige doorverwijzing en een effectieve aanpak.

"Osteoporosepatiënten kunnen met een groot verlies van hun zelfstandigheid en met een verminderde kwaliteit van leven worden geconfronteerd, vooral na een kwetsbaarheidsfractuur. Uit deze enquête blijkt eens te meer dat specialisten die de aandoening behandelen van mening zijn dat er niet genoeg wordt gedaan om de aandoening op gezondheidszorgniveau de prioriteit te geven die nodig is," aldus dr. Pascale Richetta, hoofd botgeneeskunde en uitvoerend hoofd bij UCB. "Om te voorkomen dat deze stille epidemie zich verspreidt, moeten we zorgen dat beleidsmakers, artsen en patiënten zich beter bewust worden van de gevolgen van osteoporose op de lange termijn, zodat de aandoening effectief kan worden behandeld en het risico op latere, herhalende fracturen kan worden verminderd."

Over het onderzoek

UCB heeft een enquête gehouden onder medici met een specialisatie in de botgeneeskunde. De enquête werd gehouden in augustus-september 2019, om te onderzoeken in hoeverre osteoporose en kwetsbaarheidsfracturen belangrijk worden gevonden in elf grote geïndustrialiseerde landen: Duitsland, Spanje, Frankrijk, Verenigd Koninkrijk, Griekenland, Ierland, Italië, Litouwen, Nederland, Polen en Roemenië. 401 specialisten werden online geïnterviewd over osteoporose en kwetsbaarheidsfracturen.

Over UCB

UCB, Brussel, België (www.ucb.com [http://www.ucb.com/]) is een biofarmaceutische onderneming die zich toelegt op de ontdekking en ontwikkeling van innoverende geneesmiddelen en oplossingen om de levens van mensen met ernstige aandoeningen van het immuunsysteem of het centrale zenuwstelsel te veranderen. In 2018 had het bedrijf, dat gevestigd is ongeveer 40 landen en werk biedt aan 7500 mensen, een omzet van 4,6 miljard euro. UCB is genoteerd op de Euronext Brussel (symbool: UCB). Volg ons op Twitter: @UCB_news.

Literatuur

(1 )Reginster JY, Burlet N. Osteoporosis: A still increasing prevalence. Bone. 2006 Feb;38 (2 Suppl 1):S4-9 (2) Johnell O and Kanis JA (2006). Osteoporos Int 17:1726 (3) SERMO. Osteoporose-onderzoek voor UCB 2019. (4) Bentler SE, et al. Am J Epidemiol. 2009;170:1290-1299. (5) Cosman F, et al. Osteoporos Int. 2014;25:2359-2381. (6) Kanis JA, Delmas P, Burckhardt P, et al. (1997). Osteoporos Int 7:390. (7) Hernlund E, Svedbom A, Ivergard M, Compston J, et. al. 10.1007/s11657-013-0136-1. 2013, 8(1-2):136 (8) Van Geel TA, Van Helden S, Geusens PP, Winkens B, Dinant GJ. Ann Rheum Dis 2009;68:99-102. (9) Magaziner J, Simonsick EM, Kashner TM, et al. J Gerontol 1990;45:M101. (10) Cooper C, Atkinson EJ, Jacobsen SJ, et al. Am J Epidemiol 1993;137:1001. (11) Leibson CL, Tosteson AN, Gabriel SE, et al. J Am Geriatr Soc 2002;50:1644. (12) Ström O, Borgström F, Kanis JA, et al. Arch Osteoporos. 2011;6:59-155. doi: 10.1007/s11657-011-0060-1.

CONTACT: Voor meer informatie: Scott Fleming, Bone Communications Lead, UCB, T: +44 7702 777378, scott.fleming@ucb.com , France Nivelle, Global Communications, UCB, T: +32.2.559.9178, france.nivelle@ucb.com, Laurent Schots, Media Relations, UCB, T: +32,2 559,92 64, scott.fleming@ucb.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234