Darling Ingredients Inc. informeert over brand bij Rendac-vestiging in Son, Nederland

IRVING, Texas, 20 september 2017 /PRNewswire/ -- Darling Ingredients Inc. kondigde vandaag een tijdelijke werkonderbreking aan als gevolg van een brand bij de Rendac-productievestiging op woensdagmiddag, 13 september in de Nederlandse plaats Son. Als gevolg van deze brand is een deel van het productieproces bij de Son-vestiging niet operationeel en de vestiging zal naar verwachting ongeveer 2 tot 3 weken buiten bedrijf blijven. Tot die tijd zal vrijwel alle tonnage doorgestuurd worden naar andere bedrijfsactiva. Het bedrijf verwacht dat het op de lange termijn een groot deel van de verliezen zal herwinnen door middel van zijn onroerend goed- en bedrijfsonderbrekingsverzekeringen Op de korte termijn verwacht het bedrijf negatieve gevolgen voor EBITDA (bruto winst voor aftrek van overheadkosten) te waarde van maximaal $ 4,5 miljoen in het derde kwartaal van 2017.

Voorzitter en Chief Executive Officer van Darling Ingredients Randall Stuewe zei, "Wij zullen al het mogelijke doen om de potentiële ongemakken voor onze leveranciers te minimaliseren en we zullen hen op de hoogte houden van alle verdere ontwikkelingen." De heer Stuewe vervolgde, "Gelukkig zijn er geen gewonden te melden en de brand werd onder controle gehouden en betrof alleen de Rendac-vestiging op deze locatie."

OVER DARLING

Darling Ingredients Inc. is 's werelds grootste beursgenoteerde ontwikkelaar en producent van duurzame natuurlijke ingrediënten uit eetbare en niet eetbare bio-voedingsstoffen. Het bedrijf creëert een breed scala aan ingrediënten en specialiteitsproducten voor klanten in de farmaceutische industrie alsmede de voedsel-, huisdierenvoer-, voer-, technische, brandstof-, bio-energie- en meststoffenindustrieën. Met vestigingen op vijf continenten, verzamelt en transformeert het bedrijf alle aspecten van dierlijke bijproductstromen tot algemeen gebruikte en speciale ingrediënten, zoals gelatine, eetbare vetten, vetten van voerkwaliteit, dierlijke eiwitten en maaltijden, plasma, ingrediënten voor diervoeding, organische meststoffen, geel vet, grondstof voor brandstof, groene energie, natuurlijke darmen en huiden. Het bedrijf herstelt en converteert ook gebruikte kookolie en restproducten van commerciële bakkerijen in waardevolle voedings- en brandstofbestanddelen. Daarnaast levert het bedrijf vetafvaldiensten aan voedselbedrijven, milieudiensten aan voedselverwerkers en verkoop het leverings- en inzamelingsapparatuur voor kookolie in restaurants. Ga voor meer informatie naar de website van het bedrijf op http://ir.darlingii.com [http://ir.darlingii.com/].

Waarschuwingsbericht inzake toekomstgerichte verklaringen:

{Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" met betrekking tot de bedrijfsvoering en -vooruitzichten van Darling Ingredients Inc., waaronder de Diamond Green Diesel-joint venture, en de industriële factoren die erop van invloed zijn. Deze uitspraken worden gekenmerkt door woorden zoals "geloven", "anticiperen", "verachten", "schatten", "beogen", "kunnen", "mogen", "zullen", "zouden", "gepland", "potentieel", "voortzetten", "momentum", "veronderstelling" en andere woorden die verwijzen naar gebeurtenissen die in de toekomst zouden kunnen plaatsvinden. Deze verklaringen weerspiegelen Darling Ingredients huidige visie op toekomstige gebeurtenissen en zijn gebaseerd op de beoordeling van, en zijn onderhevig aan, een verscheidenheid aan risico's en onzekerheden buiten de controle van het bedrijf, en waarvan elk voorval daadwerkelijke resultaten zou kunnen veroorzaken die materieel verschillen van de resultaten vermeld in de toekomstgerichte verklaringen. Deze factoren omvatten, onder andere, bestaande en onbekende toekomstige beperkingen op het vermogen van de directe en indirecte dochterondernemingen van het bedrijf om hun kasstroom beschikbaar te stellen aan het bedrijf voor het betalen van de schuld van het bedrijf of voor andere doeleinden; de wereldwijde vraag naar biobrandstoffen en granen en oliehoudende grondstoffen, die een volatiliteit heeft getoond, en die van invloed kan zijn op de kosten van veevoer, varkens en pluimvee, waardoor de beschikbare grondstoffen en de verkoopprijzen voor de producten van het bedrijf worden beïnvloed; vermindering van de grondstofvolumes die voor het bedrijf beschikbaar zijn als gevolg van zwakke marges in de vleesproductiesector door de hogere voerkosten, de verminderde vraag van de consument of door andere factoren, een verminderde hoeveelheden voedselverleners, of anderszins; verminderde vraag naar diervoeder; gereduceerde eindproductprijzen, inclusief een daling van de prijzen voor eindproducten met vet en gebruikte kookolie; veranderingen in het wereldwijde beleid voor duurzame brandstoffen en broeikasgasemissies die een nadelige invloed hebben op programma's zoals het Normenprogramma duurzame brandstoffen (RFS2 - Renewable Fuel Standards Program), de koolstofarme brandstofnormen (LCFS - Low Carbon Fuel Standards) en de fiscale kredieten voor biobrandstoffen in de Verenigde Staten en elders; mogelijkerwijze het terugroepen van producten als gevolg van de ontwikkelingen inzake de ontdekking van onbevoegde vervalsingen van voedsel of voedselsupplementen; de verschijning van de vogelgriep, waaronder, maar niet beperkt tot H5N1, boviene spongiforme encefalopathie ("BSE"), epidemische varkens diarree ("PED" - Porcine Epidemic Diarrhea) of enige andere ziekte geassocieerd met een dierlijke oorsprong in de Verenigde Staten of elders; onvoorziene kosten en/of vermindering van de grondstofvolumes in verband met de naleving van het bedrijf van de bestaande of onvoorziene nieuwe Amerikaanse of buitenlandse regelgeving (met inbegrip van, zonder beperkingen China) die van invloed zijn op de bedrijfssectoren waar het bedrijf actief is of op de producten met een toegevoegde waarde (met inbegrip van nieuwe of aangepast diervoeder, vogelgriep, PED of BSE of soortgelijke of onverwachte regelgeving); risico's verbonden aan de fabriek voor duurzame diesel in Norco, Louisiana, dat het eigendom is van en bestuurd wordt door een joint venture tussen Darling Ingredients en Valero Energy Corporation, met inbegrip van eventuele onvoorziene bedrijfsstoringen en problemen met betrekking tot het aangekondigde uitbreidingsproject; problemen of een aanzienlijke storing in onze informatiesystemen of het nalaten om nieuwe systemen en software succesvol te implementeren, met inbegrip van ons lopende enterprise resource-project; risico's met betrekking tot mogelijke claims door derden met betrekking tot een eventuele inbreuk op intellectuele eigendommen, verhoogde bijdragen aan pensioen- en vergoedingsregelingen van het bedrijf, met inbegrip van pensioenregelingen voor meerdere werkgevers en regelingen gesponsord door werkgevers zoals verplicht is krachtens de wet- en regelgeving of eventuele andere toepasselijke pensioenregelingen in de VS of buitenlandse wetgeving, of als gevolg van een massale Amerikaanse terugtrekking; slechte schuldsanering, verlies van of onvermogen om vergunningen en registraties te verkrijgen; voortdurend of geëscaleerd conflict in het Midden-Oosten, Noord-Korea, Oekraïne of elders, onzekerheid over het waarschijnlijke vertrek van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie. Deze factoren, in combinatie met volatiele prijzen voor aardgas en diesel, klimatologische omstandigheden, wisselkoersschommelingen, algemene prestaties van de Amerikaanse en wereldwijde economieën, verstoringen op de internationale financiële krediet, de grondstof- en aandelenmarkten, en een eventuele daling van het consumentenvertrouwen en de discretionaire uitgaven, inclusief het onvermogen van de consument en van bedrijven om krediet te verkrijgen door een gebrek aan liquiditeit in de financiële markten zouden negatieve gevolgen kunnen hebben op de bedrijfsresultaten. De toekomstige winstgevendheid kan beïnvloed worden door het vermogen van het bedrijf om zich uit te breiden, wat beperkt kan worden door de concurrentie die aanzienlijk betere hulpmiddelen ter beschikking zou kunnen hebben. Het aangekondigde bedrijfsprogramma voor de terugkoop van aandelen kan op elke moment geschorst of beëindig worden en de aankoop van aandelen onder het programma zijn onderhevig aan de marktomstandigheden en andere factoren, die waarschijnlijk van tijd tot tijd zullen veranderen. Andere risico's en onzekerheden met betrekking tot Darling Ingredients Inc., zijn bedrijven en de industrieën waar het actief is, worden van tijd tot tijd aangeduid in de deponeringen van het bedrijf bij de Amerikaanse Securities and Exchange Commission. Darling Ingredients Inc. is niet verplicht om (en wijst uitdrukkelijk elke verplichting af) om deze toekomstgerichte verklaringen te actualiseren of wijzigen, hetzij als gevolg van nieuwe informatie, toekomstige gebeurtenissen of anderszins.}


Neem voor meer informatie contact op met:

Melissa A. Gaither, VP Investor Relations en 251 O'Connor Ridge Blvd.,
Suite 300
Global Communications Irving, Texas 75038
Tel.: 972-717-0300


Web site: http://www.darlingii.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234