Waarschuwing koersontwikkeling PHELIX

AMSTERDAM, June 20, 2017 /PRNewswire/ --

De directie van PHELIX N.V. waarschuwt beleggers voor het notabele koersverloop gedurende de afgelopen twee weken. Hoewel de recente ontwikkelingen bij PHELIX zonder meer als positief kunnen worden gekwalificeerd, komt de mate van de koersstijging van het aandeel niet overeen met de onderliggende waarde van het bedrijf.

In de dagen voorafgaand aan en volgend op de AVA van 16 juni jl. is het aandeel PHELIX sterk gestegen. Vermoedelijk is dit het gevolg van handelen van speculatief ingestelde beleggers die proberen te profiteren van de beperkte "free float", het aantal voor verhandeling beschikbare aandelen.

PHELIX waarschuwt beleggers voor de effecten van de beperkte free float op de koersvorming van het aandeel. De beperkte free float ontstaat mede door de lock-up van grootaandeelhouders Kuikens BV, MountainShield Capital Fund en S.E. Jost, zij mogen tot november 2017 geen van de verkregen aandelen verhandelen.

Hoewel PHELIX van mening is dat beleggers zelf verantwoordelijkheid dragen voor hun beleggingsbeslissingen, acht de directie het van belang te melden dat naar haar mening thans sprake is van een koersniveau dat niet in redelijke verhouding staat tot de waarde van het bedrijf. Voorts wordt beleggers geadviseerd om zich bij hun beleggingsbeslissingen omtrent het aandeel PHELIX te baseren op fundamentele informatie.

Tot slot bericht de directie dat zij ernaar streeft het aandeel PHELIX uit de speculatieve sfeer te halen teneinde nieuwe activiteiten aan te wenden en waarde binnen de beursnotering te creeren. PHELIX NV voert momenteel orienterende gesprekken om dit tot stand te brengen. Indien en zodra de gesprekken concreter worden zullen nadere mededelingen volgen.

Selwyn Duijvestijn

CEO PHELIX N.V.

    PRN NLD

CONTACT: Voor meer informatie: Selwyn Duijvestijn, info@phelixnv.nl, +44-(0)20-2386378

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234