Truist maakt resultaten over eerste kwartaal 2020 bekend

$ 986 miljoen winst, of $0,73 per verwaterd aandeel

CHARLOTTE, Noord-Carolina, 20 april 2020 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation heeft vandaag de resultaten over het eerste kwartaal van 2020 bekendgemaakt. Het netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders was $ 986, een groei van 31,6 procent vergeleken met het eerste kwartaal van vorige jaar. De winst per verwaterd aandeel was $ 0,73 voor het eerste kwartaal van 2020, een daling van 24,7 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De resultaten voor het eerste kwartaal leverden een jaarlijks rendement op gemiddelde activa (ROA) op van 0,90%, een jaarlijks rendement op het gemiddelde eigen vermogen van gewone aandeelhouders (ROCE) van 6,58 procent, en een jaarlijks rendement op het zichtbare eigen vermogen van gewone aandeelhouders (ROTCE) van 13,23 procent.

Het aangepaste netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders was $ 1,2 miljard, of $ 0,87 per verwaterd aandeel, met uitzondering van de fusiegerelateerde en herstructureringskosten van $ 107 miljoen ($ 82 miljoen na belastingen), met de fusie samenhangende incrementele bedrijfskosten van $ 74 miljoen ($ 57 miljoen na belastingen), en effecten die te maken hebben met bepaalde discretionaire maatregelen van het management in verband met COVID-19 van $ 71 miljoen ($ 54 miljoen na belastingen). De aangepaste verwaterde winst per gewoon aandeel daalde met $ 0,18 vergeleken met het eerste kwartaal van 2019. De aangepaste resultaten leverden een jaarlijks ROA van 1,06 procent, een jaarlijks ROCE van 7,88 procent, en een jaarlijks ROTCE van 15,51 procent.

"De COVID-19-pandemie heeft het leven zoals wij dat kennen veranderd, en onze gedachten gaan uit naar iedereen die is getroffen door deze mondiale gezondheidscrisis," aldus Voorzitter en Chief Executive Officer van Truist Kelly S. King. "De combinatie van onze twee erfenis bedrijven positioneert Truist goed voor de ondersteuning van onze klanten, gemeenschappen en teamleden in dit uitdagende milieu. Als een goed gekapitaliseerd instituut met een sterke liquiditeit, zagen we een aanzienlijke groei in leningen nu onze commerciële klanten hun maximale kredietlijn aanspreken. Ook zien we een beweging richting kwaliteit nu veel van onze klanten hun fondsen verplaatsten van de financiële markten naar depositorekeningen.

"Truist verdiende in het eerste kwartaal $ 986 miljoen. Dat bedrag is flink beïnvloed door fusiegerelateerde kosten en bepaalde discretionaire kosten en kortingen op honoraria die noodzakelijk waren voor de ondersteuning van onze teamleden, klanten en gemeenschappen tijdens de pandemie. Zonder deze kosten en kortingen op honoraria, verdiende Truist $ 1,2 miljard, of $ 0,87 per aandeel in dit kwartaal. De activakwaliteit bleef sterk aan het einde van het kwartaal maar we weten dat de kredietkosten zullen stijgen en we hebben $ 893 in reserve om de verwachte toekomstige verliezen op te vangen.

"Truist's doel is te inspireren en om betere levens en gemeenschappen te bouwen. In deze uitdagende tijd hebben wij het geluk dat wij dat doel kunnen vervullen en dat we onze Truist-familie en stakeholders kunnen ondersteunen, kunnen helpen de economie te stabiliseren en dat we kunnen vooruitkijken naar een herstel in de toekomst. Klanten helpen wij op verschillende manieren, waaronder betalingsvrijstelling voor creditcards, persoonlijke leningen, autoleningen, hypotheekkrediet en producten op het gebied van woninghypotheken. De laatste paar weken hebben we enkele digitale instrumenten gelanceerd waarmee klanten makkelijker onze hulp kunnen inroepen.

"Ik ben enorm trots op onze teamleden, waarvan er veel continu aan het werk zijn om oplossingen te bieden die onze klanten en gemeenschappen helpen in deze tijden van nood. Ondersteuning voor onze teamleden bestaat onder andere uit meer betaalde vrije dagen, flexibiliteit en uitkeringen voor gezinszorg. Bovendien ontvingen teamleden die jaarlijks minder dan $ 100.000 verdienen in maart een eenmalige bonus voor belastingen van $ 1.200 voor de erkenning van hun onafgebroken toewijding aan onze klanten en hun hulp aan het verlichten van de financiële druk die wordt veroorzaakt door de pandemie. Om te voldoen aan de directe en lange termijn behoeften van onze gemeenschappen, hebben we het Truist Zorg Initiatief gelanceerd, een waarborg van $ 25 miljoen aan filantropische steun voor basisbehoeften, medische benodigdheden en financiële moeilijkheden door het hele land. De resterende charitatieve fondsen worden als subsidies verstrekt aan Truist's gemeenschapspartners voor ondersteuning en uitbreiding van technologische initiatieven en programma's jongeren, ouderen, kleinbedrijf en personen om bloeiende gemeenschappen weder op te bouwen, te herstellen en te creëren," aldus King.

Hoogtepunten in de prestaties in het eerste kwartaal van 2020


-- Winst per verwaterd gewoon aandeel was $ 0,73

-- Purchase accounting taxaties voor leningen en immateriële activa zijn
geüpdatet

-- Inkomsten op basis van belastbaar-equivalent was $ 5,6 miljard voor het
eerste kwartaal van 2020

-- Niet-rentedragende uitgaven bedroegen $ 3,4 miljard voor het eerste
kwartaal van 2020

-- De activakwaliteit blijft sterk; aanzienlijke economische onzekerheid
vanwege COVID-19

-- De kapitaal- en liquiditeitsniveaus bleven sterk
Winstpresentatie en overzicht kwartaalpresentaties

Om mee te luisteren naar Truist's live conference call over de winsten in het eerste kwartaal van 2020 vandaag om 8.00 uur ET, bel het telefoonnummer 866-519-2796 en voer de deelnemerscode 892418 in. Tijdens de conference call over de winst zal er gebruik worden gemaakt van een presentatie die beschikbaar is op onze website via https://ir.truist.com/events-and-presentation [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2780647-1&h=4075267511&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2780647-1%26h%3D2727493036%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fir.truist.com%252Fevents-and-presentation%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fir.truist.com%252Fevents-and-presentation&a=https%3A%2F%2Fir.truist.com%2Fevents-and-presentation]. Herhalingen van de conference call zijn 30 dagen beschikbaar via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 892418).

De presentatie, inclusief een bijlage met niet algemeen aanvaarde actuariële grondslagen (non-GAAP) en Truist's Prestatieoverzicht over het Eerste Kwartaal van 2020, dat gedetailleerde financiële overzichten bevat, is beschikbaar via https://ir.truist.com/earnings [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2780647-1&h=4138877488&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2780647-1%26h%3D3405158961%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fir.truist.com%252Fearnings%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fir.truist.com%252Fearnings&a=https%3A%2F%2Fir.truist.com%2Fearnings].

Over Truist

Truist Financial Corporation is een doelgedreven bedrijf op het gebied van financiële dienstverlening dat is toegewijd aan inspireren en het bouwen van betere levens en samenlevingen. Met een door BB&T en SunTrust gedeelde geschiedenis van 275 jaar, bedient Truist ongeveer 12 miljoen huishoudens met een leidend marktaandeel in veel snelgroeiende markten in het land. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, waaronder detailhandel, kleinbedrijf en commercieel bankieren; activabeheer; kapitaalmarkten; commercieel vastgoed; zakelijk en institutioneel bankieren; verzekeringen; hypotheken; betalingen; gespecialiseerde kredietverlening en vermogensbeheer. Met de hoofdvestiging in Charlotte, Noord-Carolina, is Truist de op vijf na grootste commerciële bank in de VS met totale activa ter waarde van $ 506 miljard per 31 maart 2020. Truist Bank is FDIC-lid. Kijk voor meer informatie op Truist.com.

Kapitaalratioʹs en rendement op risicogewogen activa zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die worden bepaald door andere methoden dan die in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen ("GAAP") in de Verenigde Staten. Het management van Truist gebruikt deze ʹnon-GAAPʹ-maatstaven in de analyse van de prestaties van het bedrijf en de efficiency van haar activiteiten. Het management gelooft dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten, de vergelijkbaarheid verbeteren van resultaten in voorliggende periodes en de effecten aantonen van de aanzienlijke items in de huidige periode. Het bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is de factoren te begrijpen die ten grondslag liggen aan die prestatie. Het management van Truist gelooft dat investeerders deze non-GAAP-maatstaven nuttig kunnen vinden. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP, en deze zijn ook niet per definitie vergelijkbaar met de non-GAAP prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de types non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht zijn gehanteerd:


-- De aangepaste efficiëntieratio is non-GAAP in die zin dat dat ze
winsten (verliezen) op afschrijving van immateriële activa,
fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten en bepaalde andere elementen
buiten beschouwing laten. Het management van Truist gebruikt deze
maatstaf in de analyse van de prestatie van het bedrijf. Het management
van Truist gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in
de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de
resultaten in voorliggende periodes, investeerders deze nuttig kunnen
vinden bij hun analyse van het bedrijf en daarnaast de gevolgen van de
aanzienlijke baten en lasten laten zien.
-- Kernkapitaal en andere relevante maatstaven zijn non-GAAP-maatstaven die
de impact van immateriële activa, de netto uitgestelde belastingen en
de gerelateerde afschrijvingen buiten beschouwing laten. Deze maatstaven
zijn nuttig voor de consistente evaluatie van zowel extern verworven als
intern ontwikkelde bedrijfsprestaties. Het management van Truist
hanteert deze maatstaven om de kwaliteit van haar kapitaal en rendement
te beoordelen in relatie tot de balansrisicoʹs en gelooft dat
investeerders deze nuttig kunnen vinden bij hun analyse van het bedrijf.
-- De netto kernrentemarge is een non-GAAP-maatstaf die de netto rentemarge
aanpast om de impact van purchase accounting uit te sluiten. De purchase
accounting markeringen en gerelateerde afschrijving voor a) de van de
FDIC verworven effecten in de acquisitie van de Colonial Bank en b)
leningen, deposito's en lange termijn schulden van SunTrust, Susquehanna
en National Penn en Colonial Bank zijn uitgesloten om de door klanten
betaalde opbrengsten te benaderen. De rentebaten voor aangekochte,
onvolwaardige leningen passen de aanwas van de netto rente-omkering aan,
wat de van de klant ontvangen rente benadert. Het management van Truist
gelooft dat de aanpassingen van de berekening van de netto rentemarge
voor bepaalde activa en overgenomen passiva investeerders nuttige
informatie verschaft in relatie tot de prestatie van Truistʹs
rentedragende activa.
-- De aangepaste verwaterde winst per aandeel is non-GAAP in die zin dat
het fusiegerelateerde en reorganisatiekosten en andere geselecteerde
items, na aftrek van belasting, buiten beschouwing laat. Het management
van Truist gebruikt deze maatstaf in de analyse van de prestatie van het
bedrijf. Het management van Truist gelooft dat deze maatstaven een beter
inzicht verschaffen in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroten van de resultaten in voorliggende periodes, en dat het
daarnaast de gevolgen van de aanzienlijke baten en lasten laat zien.
-- De aangepaste operationele hefboomratio is non-GAAP in die zin dat deze
winsten (verliezen) op afschrijving van immateriële activa,
fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten en bepaalde andere elementen
buiten beschouwing laten. Het management van Truist gebruikt deze
maatstaf in de analyse van de prestatie van het bedrijf. Het management
van Truist gelooft dat deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in
de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de
resultaten in voorliggende periodes, en dat het daarnaast de gevolgen
van de aanzienlijke baten en lasten laat zien.
-- De aangepaste prestatieratio's zijn non-GAAP in die zin dat ze
fusie-gerelateerde en reorganisatiekosten, bepaalde elementen en, in het
geval van rendement op het zichtbare eigen vermogen van gewone
aandeelhouders afschrijving van immateriële activa buiten beschouwing
laten. Het management van Truist gebruikt deze maatstaven in de analyse
van de prestatie van het bedrijf. Het management van Truist gelooft dat
deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in de lopende activiteiten
en de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in voorliggende
periodes, en dat het daarnaast de gevolgen van de aanzienlijke baten en
lasten laat zien.
-- EBITDA is een non-GAAP-maatstaf van operationele winstgevendheid die
wordt berekend door het toevoegen van te ontvangen rentebetaling,
belasting, waardevermindering en afschrijving aan het netto-inkomen.
Truist's management voegt daar ook te ontvangen fusiegerelateerde en
herstructureringskosten, met de fusie gerelateerde incrementele
operationele kosten en andere geselecteerde items aan toe. Truist's
management gebruikt deze maatstaf in de analyse van het
verzekeringssegment van het bedrijf. Het management van Truist gelooft
dat deze maatstaf een beter inzicht verschaffen in de lopende
activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten in
voorliggende periodes, en dat het daarnaast de gevolgen van de
aanzienlijke baten en lasten laat zien.
-- De reserves voor de dekking van lening- en pachtverliezen en de
niet-afgeschreven reële waarde als een percentage van bruto lening- en
pachtverliezen is een non-GAAP-maatstaf van kredietreserves die wordt
berekend door het aanpassen van de reserves voor dekking van lening- en
pachtverliezen en de voor investeringen aangehouden leningen en pachten
met de niet-afgeschreven reële waarde-grens. Truist's management
gebruikt deze maatstaf voor de beoordeling van kredietreserves en
gelooft dat investeerders deze maatregel nuttig kunnen vinden in hun
analyse van het bedrijf.
Een harmonisatie van deze non-GAAP-maatstaven met de meest direct vergelijkbare GAAP-maatstaf is ingesloten in de appendix van Truist's Winstpresentatie over het Eerste Kwartaal van 2020, dat beschikbaar is op https://ir.truist.com/earnings [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2780647-1&h=4138877488&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2780647-1%26h%3D3405158961%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fir.truist.com%252Fearnings%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fir.truist.com%252Fearnings&a=https%3A%2F%2Fir.truist.com%2Fearnings].

Dit persbericht bevat "voorspellende verklaringen" in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en toekomstige prestatie van Truist. Termen als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen aan te wijzen.

Voorspellende verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten maar weerspiegelen de verwachtingen en aannames van het management wat betreft Truist's activiteiten, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Deze verklaringen zijn onderhavig aan inherente onzekerheden, risicoʹs en moeilijk te voorspellen veranderingen in omstandigheden. Daarom kunnen Truist's werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de in de voorspellende verklaringen overwogen resultaten. Er is geen verzekering dat enige lijst met risicoʹs en onzekerheden of risicofactoren compleet is, maar belangrijke factoren die de werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen doen verschillen met die genoemd in de voorspellende verklaringen zijn zowel onder meer de volgende, maar niet uitgesloten tot, als de risicoʹs en onzekerheden die uitgebreider worden besproken onder Item 1A-Risicofactoren in ons Jaarrapport op Formulier 10-K voor het jaar dat is geëindigd op 31 december 2019, en in Truist's alle latere deponeringen bij de Securities and Exchange Commission:


-- risico's en onzekerheden in relatie tot de fusie, waaronder het vermogen
om de bedrijven succesvol te integreren of de geanticipeerde voordelen
van de fusie te realiseren
-- uitgaven in relatie tot de fusie en de integratie van erfenis BB&T en
erfenis SunTrust;
-- teruglopende deposito's, klantverlies of inkomstenverlies volgend op
voltooide fusies of acquisities kunnen groter zijn dan voorzien;
-- veranderingen in de rentetarieven, waaronder vervanging van LIBOR als
een rentebenchmark, die een nadelige invloed kunnen hebben op Truist's
inkomsten en uitgaven, de waarde van activa en obligaties, en de
beschikbaarheid en kosten van kapitaal, kasstromen en liquiditeit;
-- volatiliteit in hypotheekproductie en onderhoudsinkomsten, en
waardeveranderingen van Truistʹs onderhoudsactiva en hypotheken
aangehouden voor verkoop als gevolg van veranderende rentes;
-- vermogen van het management om kredietrisico effectief te managen;
-- onvermogen toegang te krijgen tot kortetermijnfinanciering of
liquiditeit;
-- verlies van cliëntendeposito's, wat leidt tot groei van Truist's
financieringskosten;
-- veranderingen in Truist's kredietbeoordelingen, wat kan leiden tot
hogere kosten voor financiering of de toegang tot kapitaalmarkten kan
beperken;
-- additionele kapitaal- of liquiditeitsvereisten als resultaat van de
fusie;
-- regelgevende zaken, procesvoering of andere juridische acties, die onder
andere kunnen resulteren in kosten, boetes, sancties, beperkingen op
Truist's zakelijke activiteiten, reputatieschade of andere nadelige
gevolgen;
-- risicoʹs met relatie tot het initiëren en verkopen van hypotheken,
inclusief terugkoop en eisen tot schadevergoeding van kopers in relatie
tot verklaringen en garanties op verkochte leningen, die kunnen
resulteren in de toename van de hoeveelheid verliezen voor teruggekochte
leningen;
-- falen in het uitvoeren van strategische of operationele plannen,
waaronder de mogelijkheid om succesvol fusies en acquisities te
volbrengen en/of te integreren;
-- risico's met relatie tot Truist's rol als leningbeheerder, waaronder een
toename in de omvang of kosten van de diensten die Truist moet uitvoeren
zonder een corresponderende groei in Truist's service fee, of een breuk
in Truistʹs verplichtingen als beheerder;
-- negatieve publieke opinie, die schade kan aanrichten aan Truist's
reputatie;
-- groeiende controle inzake Truist's consumenten verkooppraktijken,
trainingspraktijken, ontwerp van aanmoedigingspremies en bestuur;
-- concurrentie van nieuwe of bestaande concurrenten, waaronder toegenomen
concurrentie door producten en diensten van niet-bancaire financiële
technologiebedrijven, kunnen Truistʹs klantenbasis doen krimpen, ervoor
zorgen dat Truist de prijzen voor haar diensten en producten verlaagt om
marktaandeel te behouden of anderszins een nadelige impact heeft op
Truist's zaken of bedrijfsresultaat';
-- Truist's vermogen om nieuwe producten en diensten te introduceren als
reactie op trends in de sector of technologische ontwikkelingen die
marktacceptatie en wettelijke goedkeuring krijgen;
-- Truist's succes is afhankelijk van de expertise van essentieel
personeel, en als deze individuen vertrekken of hun rol veranderen
zonder effectieve vervanging, wat kan worden verergerd terwijl Truist
doorgaat met de integratie van de uitvoerende managementteams van BB&T
en SunTrust, of als we niet in staat zijn om gekwalificeerd personeel
aan te nemen en te behouden;
-- veranderingen in wet- en regelgeving en boekhoudkundige veranderingen
kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ondernemingen waarbinnen Truist
opereert;
-- veranderende regelgevende normen, onder meer met betrekking tot kapitaal
en liquiditeit, en resultaten van wettelijke onderzoeken, kunnen
nadelige gevolgen hebben voor Truistʹs financiële situatie en
bedrijfsresultaat;
-- boekhoudprincipes en -processen maken dat het management schattingen
moet doen over onzekerheden;
-- algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan
resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een
teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;
-- risicobeheersmaatregelen en functies voor managementtoezicht kunnen
risico's onvoldoende aanwijzen of aanpakken;
-- negatieve uitkomst van juridische procedures en andere claims of
reglementaire en andere overheidsonderzoeken of inlichtingen kunnen
resulteren in negatieve publiciteit, protesten, boetes, sancties,
restricties op Truist's activiteiten of mogelijkheden om haar
activiteiten uit te breiden en andere negatieve consequenties, die
allemaal reputatieschade kunnen veroorzaken en een negatieve impact
kunnen hebben op financiële situatie of de bedrijfsresultaten;
-- concurrenten van Truist kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
en producten ontwikkelen die hen in staat stellen succesvoller te
concurreren dan Truist. Mogelijk zijn zij onderhavig aan andere
regelgeving dan Truist;
-- het onvermogen om Truist's concurrentiepositie te behouden of te
versterken met betrekking tot technologie, of het er nou niet in slaagt
te anticiperen op klantverwachtingen of omdat technologische
ontwikkelingen niet presteren zoals verwacht of niet tijdig zijn
uitgerold of door andere redenen, kan erin resulteren dat Truist
marktaandeel verliest of meer kosten maakt;
-- fraude of wangedrag door interne of externe partijen, dat Truist niet
kan voorkomen, opsporen of mitigeren;
-- operationele of communicatiesystemen, waaronder systemen die worden
gebruikt door verkopers of andere externe partijen, kunnen falen of het
doelwit zijn van een inbraak of cyberaanval, die, als die succesvol is,
Truist's financiële situatie of bedrijfsresultaat negatief kan
beïnvloeden;
-- veiligheidsrisico's, waaronder denial-of-service-aanvallen, hacken,
social engineering-aanvallen met Truist's werknemers en klanten als
doelwit, malware-aanvallen of pogingen tot gegevensvervalsing en
identiteitsdiefstal, kunnen resulteren in de openbaarmaking van
vertrouwelijke informatie, met negatieve gevolgen voor Truist's
activiteiten of reputatie of kunnen aanzienlijke juridische of
financiële gevolgen hebben;
-- de COVID-19-pandemie heeft de mondiale economie verstoord, en de
voortzetting van de huidige omstandigheden kan Truist's kapitaal- en
liquiditeitspositie beïnvloeden, de mogelijkheid van leningnemers om
verschuldigde leningen terug te betalen beperken, en kan Truist's
reserves voor kredietverliezen doen toenemen, de dekkingswaarde
beperken, zorgen voor een uitstroom van deposito's, resulteren in
inkomstenverlies of aanvullende kosten, resulteren in
waardeverminderingsverlies op goodwill, en zorgen voor groei van
Truist's kapitaalkosten;
-- natuurrampen en andere catastrofes, waaronder terroristische daden en
pandemieën, kunnen nadelige effecten hebben op Truist, onder andere
door het aanzienlijk verstoren van Truist's activiteiten of de
mogelijkheid of bereidheid van cliënten om een beroep te doen op
Truist's producten en diensten;
-- grootschalige systeemstoringen, veroorzaakt door falende kritieke
interne systemen of kritieke diensten die zijn verleend door derde
partijen, kunnen een negatieve invloed hebben op Truist's financiële
situatie en de bedrijfsresultaten;
-- dalende marktwaarden van Truist's aandelen en lang aanhoudende nadelige
economische omstandigheden kunnen tot gevolg hebben dat wij ons
genoodzaakt zien onze goodwill geheel of gedeeltelijk af te boeken.
Lezers worden gewaarschuwd niet bovenmatig te vertrouwen op deze voorspellende verklaringen, die uitsluitend geldig zijn vanaf de datum dat ze zijn gedaan. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is Truist niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige voorspellende verklaringen.

CONTACT: Investeerders: Ryan Richards, 980.465.5000, investors@truist.com; Aaron Reeves; 336.733.2874, investors@truist.com; Media: Kyle Tarrance, 469.396.3555, media@truist.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234