Koppeling patiëntendossiers zorgt voor grote problemen

Het koppelen van belangrijke medische informatie uit patiëntendossiers in verschillende Huisartsen Informatie Systemen (HIS) is problematisch. Dit blijkt uit een in april gehouden ledenenquête van de NVDA, de beroepsvereniging van doktersassistenten. Bijna driekwart van de 777 respondenten geeft aan dat er veel handmatige handelingen, extra controles en correcties nodig zijn.

De doktersassistent ziet de werkdruk toenemen en is bang dat er fouten optreden. De patiënt is uiteindelijk de dupe, want dit kan een risico betekenen voor de patiëntveiligheid. NVDA-voorzitter Kees Gillis: “Een allergie voor antibiotica of een specialistenbrief over een longcarcinoom. Je moet er niet aan denken dat deze informatie verloren zou gaan of op een verkeerde plek terecht komt omdat technisch gezien de systemen niet op elkaar aansluiten. Dat kan niet.”

In meer dan de helft van de gevallen veroorzaakt het uploaden van dossierbestanden naar het HIS problemen. Vaak kan het ZIP-bestand niet worden gekoppeld en komt informatie zoals specialistenbrieven, labwaarden en medicatie niet onder de juiste episode in het HIS terecht. Gillis: “Doktersassistenten moeten allerlei creatieve oplossingen en aanpassingen bedenken om de informatie te koppelen. Dat kost te veel tijd en geld.”

In de huisartsenzorg wordt gebruik gemaakt van meerdere Huisartsen Informatie Systemen. Het liefst zouden doktersassistenten voor de hele branche een systeem zien. Gillis: “initiatieven om alle HIS-en compatibel te maken, duren te lang. Zo werden de problemen van het koppelen al meerdere malen gesignaleerd en de problemen zijn bekend. Dit heeft geleid tot verbeteringen, maar die zijn onvoldoende."  

Geplaatst in:

Voor vragen of een gesprek kunt u contact opnemen met NVDA-woordvoerder en voorzitter Kees Gillis op 06 53673910.

De NVDA behartigt de belangen van doktersassistenten in Nederland, collectief en individueel (6800 leden). De beroepsvereniging zet zich in voor erkenning, bewaking en vakbekwame uitoefening van het beroep. De meeste doktersassistenten zijn te vinden in de huisartsenzorg en in ziekenhuizen. De Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) is gevestigd aan de Othellodreef 91-93 in Utrecht. www.nvda.nl

Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

plaats:
Utrecht
website:
www.nvda.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234