Cecoforma: Europese Week van beroepsvaardigheden: banen voor de toekomst via beroepsonderwijs en -opleiding

BRUSSEL, België, 19 november 2020 /PRNewswire/ -- Vandaag veranderen de groene en digitale transitie onze manier van leven, werken en omgaan met elkaar. De COVID-19-uitbraak heeft veel van die veranderingen drastisch versneld.

https://mma.prnewswire.com/media/1338088/Nicolas_Schmit.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1338088/Nicolas_Schmit.jpg]

De impact van de pandemie op de arbeidsmarktvooruitzichten van miljoenen mensen in Europa heeft het duidelijk gemaakt: we moeten de groene en digitale transitie omzetten in kansen voor iedereen om de crisis te boven te komen.

Dat kan alleen maar als de mensen in Europa de vaardigheden hebben om de transities te benutten. Dat betekent dat ongeziene inspanningen moeten worden geleverd om de beroepsbevolking om en bij te scholen. Het recht op een leven lang leren is verankerd in de Europese Pijler van sociale rechten. Het stelt volwassenen in staat nieuwe vaardigheden te leren en hun loopbaan gedurende hun hele leven te ontwikkelen. Het staat ook centraal in de inspanningen van Europa om tot herstel te komen.

Beroepsonderwijs en -opleiding kunnen daarbij een belangrijke rol spelen. Dit stelsel heeft al miljoenen mensen overal ter wereld geholpen om al lerend geld te verdienen. Maar het is zoveel meer dan dat. Het geeft jongeren de basisvaardigheden die ze nodig hebben om zich professioneel ten volle te kunnen ontplooien en biedt volwassenen de middelen om gedurende hun hele beroepsleven te blijven leren en opleiding te volgen.

Beroepsonderwijs en -opleiding zijn een essentieel instrument om jongeren en volwassenen te helpen de vaardigheden te verwerven die nodig zijn op de arbeidsmarkt en hoogwaardige banen te vinden, vooral na de coronacrisis. Het is tijd om beroepsonderwijs en -opleiding anders aan te pakken, het stelsel moderner, aantrekkelijker en flexibeler te maken en beter af te stemmen op het digitale tijdperk en de groene transitie.

De Europese vaardighedenagenda van juli 2020 stelt kernacties voor ter ondersteuning van bijscholing (de verbetering van bestaande vaardigheden) en omscholing (opleiding in nieuwe vaardigheden) om zo een leven lang leren te versterken.

De ambitieuze agenda omvat een eerste alomvattend beleidskader voor beroepsonderwijs en -opleiding op EU-niveau. De stelsels voor beroepsonderwijs en -opleiding verschillen wel van lidstaat tot lidstaat, maar onze beginselen en doelstellingen liggen in dezelfde lijn. Beroepsonderwijs en -opleiding moet:

tegemoetkomen aan de behoeften aan vaardigheden van zowel jongeren als volwassenen;


-- inspelen op de behoeften van de arbeidsmarkt en zorgen voor actieve
deelname aan de samenleving;
-- geïntegreerd worden in economische, industriële en
innovatiestrategieën;
-- tegelijkertijd sociale en ecologische duurzaamheid omvatten.
Het is nu tijd om actie te ondernemen. De overgang naar digitalisering, duurzaamheid en een groenere toekomst zal al onze banen beïnvloeden.

De Europese Week van beroepsvaardigheden 2020 [https://ec.europa.eu/social/vocational-skills-week/european-vocational-skills-week-2017_en], van 9 tot en met 13 november, gaat over deze uitdagingen en hoe we ze kunnen omzetten in kansen. Het thema van dit jaar is beroepsonderwijs en -opleiding voor de groene en digitale transitie. De Week wordt georganiseerd in nauwe samenwerking met het Duitse voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie en zal volledig digitaal en dus breed toegankelijk zijn. Ik nodig iedereen van harte uit om mee te doen.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1338088/Nicolas_Schmit.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1338088/Nicolas_Schmit.jpg]

CONTACT: Maja Andlovic / +386 40 626 429 / maja.andlovic@cecoforma.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234