Minister van Wetenschap en Technologie Wang Zhigang sprak tijdens een persconferentie, gehouden door het Centraal Comité van de CPC:

Zelfredzaamheid en zelfversterking van W&T bevorderen intensieve samenwerking op internationaal niveau

BEIJING, 19 november 2020 /PRNewswire/ --

Een rapport van Science and Technology Daily:

"Behoud de kernstatus van innovatie in de algehele moderniseringsdrang van China en gebruik de zelfredzaamheid en zelfversterking van W&T als de strategische pijler van nationale ontwikkeling ..."

De afgelopen dagen hebben de nieuwe ideeën over wetenschap en technologie (W&T) van de Vijfde Plenaire Zitting van het Centraal Comité van de 19e Communistische Partij van China (CPCCC) voor nogal wat opluchting gezorgd onder W&T-mensen. Waarom innovatie in de huidige fase benadrukt wordt Welke maatregelen neemt China om de zelfredzaamheid en zelfversterking van W&T te realiseren en de innovatie ervan te bevorderen?

Op 30 oktober hield de CPCCC een persconferentie met betrekking tot de voorgestelde ideeën in de vijfde plenaire zitting van de 19(e) CPCCC, alwaar Wang Zhigang, secretaris-generaal van de partij Groep van het ministerie van Wetenschap en Technologie en minister van Wetenschap en Technologie zijn antwoord gaf: "wetenschappelijke en technologische innovatie heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de nationale ontwikkeling en menselijke vooruitgang, en de rol ervan wordt steeds prominenter en belangrijker".

"China is een nieuwe ontwikkelingsfase ingegaan, waarvoor een nieuw idee en een nieuw ontwikkelingspatroon nodig is", aldus Wang. De voorstellen van het Centraal Comité van de CPC voor het formuleren van het 14e vijfjarenplan (2021-2025) voor nationale economische en sociale ontwikkeling en de langetermijndoelstellingen tot het jaar 2035 werden tijdens de vijfde plenaire vergadering aangenomen. De voorstellen geven aan om de kernstatus van innovatie te behouden in de algehele moderniseringsdrang van China, zelfredzaamheid en zelfversterking in W&T te beschouwen als de pijlers van de nationale ontwikkelingsstrategie en dit met specifieke afspraken bovenaan alle planningstaken te plaatsen.

Het is niet alleen de eerste keer dat de CPC dit doet in de geschiedenis van het formuleren van een vijfjarenplan, maar ook een strategische uiteenzetting die de CPCCC maakt met Xi Jinping als de kern op basis van de huidige ontwikkelingstrend van de wereld en de vooruitzichten voor de toekomst.

Volgens Wang is het vermeldenswaardig dat de CPCCC van het strategische beleid en de afspraken met betrekking tot W&T-innovatie een continu proces heeft gemaakt en gelijke tred met de tijd heeft gehouden, aangezien de 18(e) CPCCC de strategie van op innovatie gedreven ontwikkeling heeft voorgesteld, de 19(e) CPCCC heeft voorgesteld dat innovatie de basis voor ontwikkeling is en de vijfde plenaire zitting van de 19(e) CPCCC heeft voorgesteld om de bouw van een door W&T versterkt land te versnellen.

"De belangrijke positionering en afspraken met betrekking tot wetenschappelijke en technologische innovatie die tijdens de vijfde plenaire sessie naar voren zijn gebracht, zijn gebaseerd op de theoretische innovatie en praktische ontwikkeling op de lange termijn en het idee om op verzoek van de CPC de waarheid te zoeken op basis van feiten. Ze hebben de trend van wereldwijde W&T-ontwikkeling volledig begrepen en hebben het pad van onafhankelijke innovatie met Chinese kenmerken gevolgd. Ze passen ook bij de kenmerken en taken van W&T-innovatie in het land in het nieuwe tijdperk", aldus Wang.

Hij merkte ook op dat die belangrijke positionering en afspraken de rol van W&T-innovatie ten volle moeten spelen als de belangrijkste variabele in verandering die eens in de honderd jaar plaatsvindt en als de pijler en leidend onderdeel van de grote verjongingsstrategie.

Aldus Wang heeft China, geconfronteerd met de nieuwe veranderingen die zowel binnen als buiten het land hebben plaatsgevonden, meer dan ooit sci-tech innovatieoplossingen nodig bij het implementeren van de nieuwe ontwikkelingsfilosofie, het bevorderen van kwaliteitsontwikkeling en het opbouwen van een nieuw ontwikkelingspatroon.

De wetenschappelijke en technologische kracht van China verschuift nu van het zoeken naar accumulatie in kwantitatieve termen naar het maken van grote sprongen voorwaarts in kwaliteit, van individuele doorbraken tot het bereiken van systematische vooruitgang, waarmee een solide basis wordt gelegd voor economische groei en verbetering van het levensonderhoud en de nationale veiligheid van mensen.

Wang wees erop dat we vooruitkijkend ons vertrouwen in innovatie moeten vergroten en de geweldige kans van een nieuwe ronde van W&T-revolutie en industriële transformatie moeten aangrijpen. Tegenover de frontlinie van W&T, het belangrijkste slagveld van de economie, de grote behoefte van ons land en de gezondheid en het leven van onze mensen, moeten we vasthouden aan het functioneren van de "dubbele motor", namelijk W&T-innovatie en institutionele innovatie, en nationale strategische W&T-sterkte opbouwen om het vermogen van geïnstitutionaliseerde aanpak van W&T-uitdagingen en noodsituaties te verbeteren.

Daarnaast moeten we plannen maken voor de aanpak van fundamenteel onderzoek en sleuteltechnologieën en een systematisch, alomvattend en efficiënt nationaal W&T-innovatiesysteem opzetten om het enthousiasme en de creativiteit van mensen in de W&T-sector en innovatie-entiteiten te stimuleren.

China zal sneller bewegen op het nieuwe pad van innovatieve ontwikkeling met uitstekende talenten, geavanceerde technologieën, uitstekende industrieën en een sterke economie en natie, en zal ernaar streven een van de toonaangevende innovatiegerichte landen en een wetenschappelijke en technologische macht in de wereld te worden", aldus de uitleg door Wang.

"De zelfredzaamheid en zelfversterking in W&T zijn ook in lijn met de zelfredzaamheid en onafhankelijke innovatie waaraan we altijd veel belang hebben gehecht, die niet in tegenspraak zijn met openheid en samenwerking; in plaats daarvan vormen ze een dialectische eenheid", benadrukt Wang.

Open voor samenwerking is waar het zelf-innovatiepad met Chinese kenmerken toe moet leiden, terwijl zelfredzaamheid en zelfversterking het uitgangspunt en de basis zijn om het op een wederzijds gelijkwaardige en gerespecteerde manier te realiseren.

"De innovatie die China zoekt, is open innovatie. De W&T-innovatie van China is nooit en zal nooit achter gesloten deuren plaatsvinden", aldus Wang. "Al meer dan 40 jaar spelen openheid, samenwerking, uitwisselingen en wederzijds leren een belangrijke rol bij het bevorderen van de wetenschappelijke en technologische innovatie in China. We hebben altijd benadrukt dat we wetenschappelijke en technologische innovatieplannen moeten maken met een mondiaal perspectief en ons actief moeten integreren in het wereldwijde innovatienetwerk.

Momenteel kan China innovatie en ontwikkeling niet los van de wereld nastreven, en de wereld heeft China nodig voor mondiale wetenschappelijke en technologische vooruitgang. China moet zijn vermogen tot onafhankelijke innovatie verbeteren en zijn eigen zaken goed regelen, in de hoop meer geavanceerde ervaringen van de rest van de wereld te leren en meer Chinese wijsheid bij te dragen om mondiale uitdagingen aan te pakken", benadrukt Wang.

"Vooruitkijkend, zal China grotere stappen zetten op het gebied van openstelling van W&T en samenwerking. We staan klaar om een dialoog en uitwisselingen met andere landen aan te gaan met betrekking tot W&T-beleid, ontwikkelingsplannen, onderzoeksethiek en gebieden van gemeenschappelijk belang op het gebied van W&T en innovatie." Bovendien zal China een gemeenschappelijke basis zoeken en verschillen in openstelling en samenwerking behouden, en streven naar meer consensus over internationaal bestuur op het gebied van wetenschap en technologie.

Tegelijkertijd zal China zich concentreren op mondiale vraagstukken, zoals klimaatverandering, energie, grondstoffen en volksgezondheid, en een wetenschappelijk onderzoeksfonds opzetten om gezamenlijk onderzoek met landen over de hele wereld te ondersteunen.

Bovendien zullen grote inspanningen worden geleverd om de juridische en beleidsomgeving voor W&T-innovatie in China verder te verbeteren, de bescherming van intellectuele eigendomsrechten te versterken, gelijke kansen en gunstige voorwaarden te bieden aan buitenlandse talenten om in China te werken en een bedrijf te starten, en van het land een gunstige bestemming te maken voor wereldwijde innovators en ondernemers.

CONTACT: CONTACTPERSOON: Yu Haoyuan, 13621282870, yuhy@stdaily.com

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234