Wave Financial lanceert 's werelds eerste Bitcoin Yield Fund: Wave BTC Income & Growth Digital Fund

LOS ANGELES, 19 september 2019 /PRNewswire/ -- Wave Financial LLC [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2585513-1&h=3476425708&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2585513-1%26h%3D761891768%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wavegp.com%252F%26a%3DWave%2BFinancial%2BLLC&a=Wave+Financial+LLC] (Wave), een toonaangevend bedrijf voor vermogensbeheer gericht op digitale activa, heeft vandaag de lancering aangekondigd van het Wave BTC Income & Growth Digital Fund, Ltd, het eerste crypto, op derivaten gebaseerde rendementsfonds op de markt.

Wave BTC Income & Growth Digital Fund is een geïncorporeerd fonds in de Britse Maagdeneilanden dat Bitcoins (BTC) bezit. De beleggingsdoelstelling is om rendement te genereren door callopties te verkopen op BTC in het Fonds. Het Fonds verwacht dat dergelijke optieverkopen aantrekkelijke premies zullen genereren vanwege de hoge volatiliteit van BTC, die een inkomstenstroom moet opleveren die maandelijks kan worden uitbetaald.

Het Fonds streeft ernaar een dividend van 1,5% van de NIW per maand uit te keren, wat, indien bereikt, zou leiden tot een jaarlijks rendement van 18%. Overtollige premie boven het doelrendement, minus een prestatievergoeding, zou worden teruggeboekt naar het Fonds om meer BTC te kopen, hetgeen bijdraagt aan de groei van de NAV. Het Fonds zou deze premie genereren door callopties te verkopen die hoger zijn dan de huidige prijs, waardoor beleggers ook de ruimte krijgen om potentiële voordelen uit BTC te behalen. Fidelity Digital Assets zorgt voor de bewaring van de BTC van het Fonds.

"Voor vermogende beleggers is de vraag naar een innovatief rendementsproduct met opwaarts potentieel sterk. Dit product genereert hogere volatiliteit van BTC om rendement te genereren, onafhankelijk van de rentestand, terwijl het enige opwaartse blootstelling behoudt", zei Benjamin Tsai, President van Wave.

Voor geïnteresseerde beleggers zal Wave BTC Income & Growth Digital Fund tokens uitgeven op basis van cryptografische technologieën die vergelijkbaar zijn met technologieën voor het creëren en overdragen van geselecteerde virtuele valuta. Wave verwacht dat Tokens op een later tijdstip via alternatieve handelssystemen kunnen worden verhandeld.

"De missie van Wave is om beleggers een gediversifieerde blootstelling aan crypto-activa te bieden", zegt David Siemer, CEO van Wave. "Dit is een alternatieve manier om blootstelling aan BTC te behouden."

Potentiële beleggers moeten zich ervan bewust zijn dat een belegging in Fonds/Tokens een hoog risiconiveau met zich meebrengt. Lees het memorandum van private plaatsing zorgvuldig voor een bespreking van de belangrijkste risico's voor een dergelijke investering.

Een belegging in Fonds/Tokens is alleen geschikt voor geavanceerde beleggers die ervaring hebben met beleggen in particuliere fondsen die gebruikmaken van de strategieën van het Fonds, bekend zijn met beleggen in en handelen in cryptovermogen en zich het verlies van hun volledige belegging in Fonds/Tokens kunnen veroorloven.

Het Fonds zal Fonds/Tokens alleen buiten de Verenigde Staten verkopen aan niet-Amerikaanse personen in overeenstemming met Regulation S onder de Securities Act van 1933 of, binnen de Verenigde Staten, alleen aan "erkende beleggers" in de betekenis van Regel 501 (a) van voorschrift D onder de Securities Act, op grond van een vrijstelling van registratie door Regel 506 (c) van Voorschrift D. Het Fonds/Tokens kunnen alleen worden gekocht via het Fonds of tussenhandelaren/dealers die door Wave namens het Fonds zijn ingeschakeld. Neem voor meer informatie a.u.b. contact op met operations@wavegp.com [mailto:operations@wavegp.com].

Het aanbod en de verkoop van de Fondsmunten, het Fonds en zijn beheerders zijn niet en zullen niet worden geregistreerd bij de Securities and Exchange Commission en zijn niet onderworpen aan openbaarmaking en bepaalde andere vereisten opgelegd door Amerikaanse federale effectenwetten, en beleggers zullen daarom niet profiteren van de bescherming van dergelijke wetten. Dit persbericht vormt geen aanbod tot verkoop of een verzoek om een aanbod om effecten te kopen in de Verenigde Staten of in andere rechtsgebieden. Aanbiedingen om de Fondsmunten te verkopen worden uitsluitend gedaan op basis van het private plaatsingsmemorandum van het Fonds.

Toekomstgerichte verklaringen

Dit persbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen". Toekomstgerichte verklaringen kunnen worden geïdentificeerd door woorden als "zou", "zou moeten", "verwachten", "anticiperen" en soortgelijke uitdrukkingen. Toekomstgerichte verklaringen zijn geen historische feiten, noch garanties voor toekomstige prestaties. In plaats daarvan zijn ze alleen gebaseerd op onze huidige overtuigingen, verwachtingen en veronderstellingen met betrekking tot de toekomst van ons bedrijf, toekomstige plannen en strategieën, projecties, verwachte gebeurtenissen en trends, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Omdat toekomstgerichte verklaringen zich op de toekomst richten, zijn deze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico's en veranderingen van omstandigheden die moeilijk te voorspellen zijn en waarvan velen buiten onze controle liggen. Onze werkelijke resultaten en financiële toestand kunnen wezenlijk verschillen van dat wat vermeld is in de toekomstgerichte verklaringen. Daarom moet u zich niet baseren op een van deze toekomstgerichte verklaringen. Belangrijke factoren die ertoe kunnen leiden dat onze werkelijke resultaten en financiële toestand wezenlijk verschillen van dat wat vermeld is in de toekomstgerichte verklaringen, zijn onder meer veranderingen in de toestand van de VS en de wereldeconomie en, met name, de mondiale valutamarkten en financiële markten.

De toekomstgerichte verklaringen in dit persbericht worden alleen gedaan op de datum van dit persbericht, en tenzij anders vereist door de federale effectenwetgeving, is het Fonds niet verplicht om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk bij te werken of te herzien om toekomstige gebeurtenissen of omstandigheden te weerspiegelen.

Over Wave

Wave Financial [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2585513-1&h=3202492005&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2585513-1%26h%3D1296570334%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.wavegp.com%252F%26a%3DWave%2BFinancial&a=Wave+Financial] biedt beleggingsadvies en vermogensbeheer gericht op het snelgroeiende ecosysteem van digitale activa. Onder leiding van ervaren beleggers in risicokapitaal, grondstoffen en alternatieve activavelden, biedt Wave geaccrediteerde en institutionele beleggers een brug tussen traditioneel vermogensbeheer en de toekomst van de financiering.

Wave Financial is een geregistreerde beleggingsadviseur (CRD # 292343) in Californië, en biedt treasury-managementdiensten en advies aan investeerders en bedrijven in het ecosysteem van digitale activa.

CONTACT: Jessica Gilbert, Jessica@wavegp.com, 833-331-9283

Web site: https://www.wavegp.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234