Centrient Pharmaceuticals: Kans om Wereldwijd Antibiotica Productieafval Aan te Pakken

ROTTERDAM, Nederland, 18 juni 2019 /PRNewswire/ -- Terwijl leiders samenkomen op de International Ministerial Conference over antimicrobiële resistentie (AMR), roepen specialisten en verantwoordelijke fabrikanten om een 'One Health' benadering van AMR en het erkennen van de impact van antibioticaproductie op het milieu.

"Met twee derde van de rivieren in de wereld waarvan nu bekend is dat zij vervuild zijn met onveilige niveaus van antibiotica, zouden discussies betreffende de aanpak van AMR moeten worden gevoerd. Naast antibiotica-beheer en infectiebeheersing hebben we regelingen nodig met betrekking tot de emissies in onze rivieren. Veel van de resistente genen die wij in menselijke pathogenen zien komen van bacteriën uit de omgeving, wat suggereert dat milieuvervuiling een rol kan spelen in de evolutie van de resistentie, wat vervolgens op een vermijdelijke manier AMR versnelt," zegt microbiële ecoloog, Professor William Gaze van de University of Exeter.

De in Nederland gebaseerde, wereldwijde antibioticafabrikant Centrient Pharmaceuticals verwelkomt vandaag vertegenwoordigers van de regering voor de ministeriële bijeenkomst naar hun duurzame productiefaciliteit en hopen dat de bijeenkomst de steun naar meer duurzame antibioticaproductie zal motiveren.

"Ons doel is om de ministers te laten zien dat duurzame productie haalbaar is en erkend moet worden als één van de drie principes van de bestrijding van AMR," merkt Karl Rotthier op, CEO, Centrient Pharmaceuticals.

De drie principes in de bestrijding van AMR:


1. Neem antibiotica alleen wanneer het nodig is en precies zoals wordt
voorgeschreven (door patiënten)
2. Produceer antibiotica op een duurzame manier door emissiedoelen vast te
stellen (door producenten)
3. Koop antibiotica alleen van verantwoordelijke bronnen om een zuivere
toeleveringsketen te behouden (door producenten)
Tijdens het produceren van antibiotica wordt afvalwater geproduceerd dat zonder behandeling leidt tot het indringen van residuele antibiotica in het milieu. Hierdoor worden bacteriën resistent, wat het probleem van AMR verergert en het afnemen van de werkzaamheid van de medicijnen versnelt, maar er wordt momenteel geen belangrijke aandacht besteed aan duurzame productie in de Global AMR Action Plan van de WHO.

Een onderzoek dat deze week gepubliceerd werd gaf aan dat van 711 rivieren en waterwegen in 72 landen 65 % antibiotica bevatten. Antibioticaconcentratieniveaus variëren ruim genomen van vier keer boven de veiligheidsniveaus in de Danube in Oostenrijk, tot 300 keer in Bangladesh.

De Access to Medicine Foundation benadrukte recentelijk dat, terwijl 15 van de grootste farmaceutische bedrijven een risicobeheerstrategie voor het milieu hebben ingepland, slechts acht bedrijven beperkingen hebben gesteld op het lozen van antibiotican in afvalwater.

Noot

Download hier infographics over de impact op gezondheid en milieu en een AMR timeline alsmede vier case-studies over antibioticaproductie: https://spink.sharefile.com/d-s695f82149fc46839 [https://spink.sharefile.com/d-s695f82149fc46839]

CONTACT: Neem voor informatie en interviews contact op met James@spinkhealth.com, +44 (0)1444-811-099

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234