Interleaseinvest Group AG hoopt een van de grootste door EBRD gefinancierde projecten in de Oekraïne te hervatten

KIEV, Oekraïne, May 19, 2017 /PRNewswire/ --

Interleaseinvest Group AG, een 100% begunstigde van Interleaseinvest LLC uit de Oekraine, wil de samenwerking met de Europese Bank voor Wederopbouw en Ontwikkeling (EBWO) hervatten om de rol van de particuliere sector op de spoorwegvervoermarkt van Oekraine te vergroten, verklaarde vandaag het bedrijfsbeheer. 

Het project begon in 2011, toen het EWBO een lening van USD 90 miljoen verstrekte aan Interleaseinvest om de aankoop van circa 3.000 goederenwagons gedeeltelijk te financieren. Deze lening was bedoeld om een hervorming van de spoorwegsector in de Oekraine te ondersteunen door middel van verbeterde participatie uit de particuliere sector en grootschaliger prive-eigendom. De totale waarde van het project bedroeg USD 300 miljoen: wat het tot een van de grootste in Oost-Europa maakte.

In 2014 werd Interleaseinvest echter het slachtoffer van een 'corporate raid', waardoor het wettelijke management van het bedrijf gedurende twee jaar fysiek niet in staat was om hun EWBO-verplichtingen na te komen. Dit dwong de bank om een juridische procedure tegen Interleaseinvest te beginnen, waarbij de activa en geldmiddelen van het bedrijf als zekerheid voor de onbetaalde lening werden bedongen.

Vanaf februari 2016 zijn de legitieme rechten van Interleaseinvest Group AG hersteld en legt men zich er onvoorwaardelijk op toe om de lening van de EWBO terug te betalen. Het bedrijf en EWBO onderhandelen opnieuw over de terugbetaling van de lening, ondanks de juridische procedure die door de EBWO is gelanceerd, en die nog gaande is.

Op 10 oktober 2016 heeft de stedelijke rechbank van Amsterdam besloten Interleaseinvest Group AG de teruggave te ontzeggen van de vennootschapsrechten in het Nederlandse bedrijf Interleaseinvest Ukraine BV Ukrainian. Dit bedrijf is eigenaar van Interleaseinvest LLC, dat al eerder als onderpand aan EBWO was overgedragen. Interleaseinvest Group AG is in beroep gegaan, en de hoorzitting wordt in mei 2017 verwacht.

"We begrijpen de juridische positie van EBWO, omdat zij hun investering willen beschermen. Tegelijkertijd zijn wij ervan overtuigd dat de hervatting van dit project in het belang van zowel de EBWO als van de Oekraine is", concludeert Interleaseinvest in de verklaring.

Interleaseinvest LLC was een van de toonaangevende particuliere aanbieders van spoorvrachtvervoer en leasediensten voor goederenvervoer voor zakelijke klanten in de Oekraine. Het bedrijf had ongeveer 3000 goederenwagons in bedrijf en bediende de belangrijkste Oekraiense sectoren. 

CONTACT: Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: Interleaseinvest Group AG, Konstantin Misakov, tel: 380967723369

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234