BNG Bank benoemt Marlies van Elst in RvC

DEN HAAG, Nederland, April 19, 2018 /PRNewswire/ --

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders van BNG Bank heeft mevrouw Marlies van Elst benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. De vergadering heeft daarnaast ingestemd met het voorstel om de handelsnaam BNG Bank nu ook in de statuten vast te leggen. 

Marlies van Elst (1966) vervult de vacature die in de Raad is ontstaan na het aftreden van mevrouw Petri Hofsté. Daarmee wordt invulling gegeven aan de gewenste continuïteit binnen de Raad van Commissarissen op het gebied van bancaire deskundigheid. Marlies van Elst beschikt over kennis en ervaring op het gebied van operations, IT en dataverwerking, een kennisgebied waarvan het belang ook voor BNG Bank toeneemt. Haar internationale ervaring kan bijdragen aan het in breder perspectief plaatsen van diverse discussies.

De Algemene Vergadering van Aandeelhouders heeft ook de herbenoemingen van mevrouw Jantine Kriens en de heer Kees Beuving goedgekeurd. Daarnaast is ingestemd met het voorstel om 37,5% van de winst (2016: 25%) als dividend over het boekjaar 2017 uit te keren.

Relevante wetswijzigingen, de Nederlandse Corporate Governance Code en een veranderde praktijk zijn voor BNG Bank aanleiding geweest om de statuten te actualiseren en moderniseren. Bij die gelegenheid is de naam 'BNG Bank N.V.' nu ook in de statuten vastgelegd als vervanging van de statutaire naam 'N.V. Bank Nederlandse Gemeenten'.

BNG Bank is betrokken partner voor een duurzamer Nederland. De bank ondersteunt overheidsbeleid door op basis van haar excellente kredietwaardigheid financiering tegen gunstige voorwaarden te verstrekken ten behoeve van gemeenten, woningcorporaties en in stellingen op het gebied van zorg, onderwijs, infrastructuur en energie. Met een balans van EUR 140 miljard is BNG Bank de vierde bank van Nederland. 

    PRN NLD

CONTACT: Robert Bakker, Mobile: 070-3750-609, robert.bakker@bngbank.nl

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234