TRACE publiceert 10e Annual Global Enforcement Report

Tempo van wereldwijde transnationale handhaving van anti-omkoping in 2019 vertraagd

ANNAPOLIS, Maryland, 19 maart 2020 /PRNewswire/ -- TRACE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2755578-1&h=2703831466&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2755578-1%26h%3D3481408838%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.traceinternational.org%252F%26a%3DTRACE&a=TRACE], 's werelds toonaangevende organisatie voor het vaststellen van de anti-omkopingsnorm, maakte vandaag de bevindingen van het 2019 Global Enforcement Report [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2755578-1&h=362832355&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2755578-1%26h%3D3077916512%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finfo.traceinternational.org%252F2019-ger%26a%3D2019%25C2%25A0Global%2BEnforcement%2BReport&a=2019%C2%A0Global+Enforcement+Report] bekend, waarin werd vastgesteld dat het tempo van de wereldwijde transnationale handhaving van anti-omkoping in 2019 vertraagd is. Het rapport, de 10(e) jaarlijkse compilatie van TRACE, biedt data uit 2019 over de handhaving van anti-omkoping en geeft een samenvatting van de handhavingsactiviteiten voor de bestrijding van omkoping gedurende de afgelopen 43 jaar.

Het aantal mondiale en Amerikaanse handhavingszaken waarbij sprake is van omkoping van buitenlandse ambtenaren daalde in 2019, en wel met 19% in Amerikaanse handhavingsmaatregelen en 45% in niet-Amerikaanse handhavingsmaatregelen.

"Hoewel we in 2019 een daling in transnationale handhavingsactiviteiten voor de bestrijding van omkoping hebben kunnen waarnemen, verschillen de trends niet van de normale schommelingen die we in het verleden hebben gezien," aldus Alexandra Wrage, President van TRACE. "Uit de record brekende Airbus-regeling in januari blijkt dat er een reëel risico bestaat voor bedrijven om een zeer substantiële boete te krijgen wanneer zij de nalevingsvereisten niet serieus nemen."

Bedrijven in de winningsindustrieën werden in 2019 wereldwijd het meest onderzocht. Er was ook een toename van Amerikaanse onderzoeken waar te nemen op het gebied van omkoping van buitenlandse ambtenaren binnen de lucht-, ruimtevaart-, defensie- en veiligheidsindustrie.

China had wederom de hoogste prevalentie van vermeende omkoping door buitenlandse bedrijven, waarbij Chinese functionarissen als vermeende ontvangers van steekpenningen werden vermeld in meer dan 110 handhavingsgebeurtenissen die sinds 1977 hebben plaatsgevonden. Irak heeft het op één na hoogste aantal handhavingsgebeurtenissen, gevolgd door Brazilië.

"Overheden die investeren in het handhaven van anti-omkopingsactiviteiten zullen leiding blijven geven aan de vorming van het wereldwijde anti-corruptielandschap," aldus Wrage. "We anticiperen op voortdurende internationale samenwerking tussen handhavingsinstanties, die voortdurende de boodschap verspreiden dat corruptie niet getolereerd zal worden."

Zie de belangrijkste bevindingen van TRACE en lees het hele Global Enforcement Report (Wereldwijd handhavingsrapport) op www.traceinternational.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2755578-1&h=319415090&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2755578-1%26h%3D582291114%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finfo.traceinternational.org%252F2019-ger%26a%3Dwww.traceinternational.org&a=www.traceinternational.org].

Over het Global Enforcement Report

Het Global Enforcement Report [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2755578-1&h=1175529502&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2755578-1%26h%3D4145755964%26u%3Dhttps%253A%252F%252Finfo.traceinternational.org%252F2019-ger%26a%3DGlobal%2BEnforcement%2BReport&a=Global+Enforcement+Report] van TRACE biedt grafische en tekstuele analyses van alle bekende onderzoeken en handhavingsacties waarbij sprake is van transnationale commerciële omkoping sinds de acceptatie van de Amerikaanse Foreign Corrupt Practices Act. Het Global Enforcement Report verkrijgt zijn gegevens voornamelijk uit het TRACE Compendium [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2755578-1&h=3496433880&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2755578-1%26h%3D1239577423%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftraceinternational.org%252Fresources-compendium%26a%3DTRACE%2BCompendium&a=TRACE+Compendium], TRACE's databank met transnationale corruptiezaken. De analyse betreft handhavingsgebeurtenissen waarvoor informatie openbaar beschikbaar is, en behandelt geen zaken die alleen betrekking hebben op binnenlandse omkoping.

Over TRACE

TRACE [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2755578-1&h=461069647&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2755578-1%26h%3D1736916632%26u%3Dhttps%253A%252F%252Ftraceinternational.org%252F%26a%3DTRACE&a=TRACE] is een wereldwijd erkende bedrijfsvereniging die zich richt op de bestrijding van omkoping en is een toonaangevende leverancier van gedeelde kostenoplossingen voor extern risicobeheer. Hun leden en klanten bestaan uit meer dan 500 multinationale bedrijven die overal ter wereld hun hoofdkantoor hebben. TRACE heeft zijn hoofdkantoor in Verenigde Staten en staat geregistreerd in Canada, met een aanwezigheid op vijf continenten. Ga voor meer informatie naar www.TRACEinternational.org [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2755578-1&h=881917719&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2755578-1%26h%3D3234427953%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fc212.net%252Fc%252Flink%252F%253Ft%253D0%2526l%253Den%2526o%253D2475205-1%2526h%253D2395258135%2526u%253Dhttp%25253A%25252F%25252Fwww.traceinternational.org%25252F%2526a%253Dwww.TRACEinternational.org%26a%3Dwww.TRACEinternational.org&a=www.TRACEinternational.org].

CONTACT: Gigi O'Connell, (443) 880-8970, goconnell@traceinternational.org

Web site: http://www.traceinternational.org/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234