SDRPY richt vereniging op voor heropleving van de landbouw in Jemen

AL-JAWF, Jemen, 19 februari 2020 /PRNewswire/ -- De Ma'in Association, de eerste landbouworganisatie in de Jemenitische provincie Al-Jawf, goedgekeurd in overeenstemming met de Jemenitische wet op NGO's en particuliere instellingen, is opgericht onder auspiciën van het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY). De organisatie werkt aan de levering van producten en diensten aan Jemenitische boeren en aan de ontwikkeling van de landbouwsector in het gouvernement Al-Jawf.

https://mma.prnewswire.com/media/1091646/SDRPY_1.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1091646/SDRPY_1.jpg]

De Ma'in Association - genoemd naar het oude Jemenitische koninkrijk Ma'in dat ontstond in het eerste millennium voor Christus - zal verschillende vereisten van de landbouwsector adresseren, waarbij oude methoden de grondslag vormen voor moderne werkwijzen. Dit draagt bij aan de stabiliteit van prijzen van goederen en diensten, de training van burgers in projectbeheer en dienstverlening aan de gemeenschap, het bestuderen van de vraag en voorstellen van oplossingen. De activiteiten van de vereniging zijn onder andere landbouw, veeteelt, veterinaire diensten, honingproductie, productmarketing en ontginning, herstel en ontwikkeling van landbouwgrond.

De provincie Al-Jawf staat bekend om zijn vele gewassen en vertegenwoordigt ongeveer 6% van de landbouwproductie in Jemen. Ma'in Association streeft ernaar zowel de productie te verhogen door productiebenodigdheden aan boeren te leveren en te coördineren met donororganisaties en internationale organisaties bij het verlenen van steun aan boeren, het verstrekken van agrarische leningen in samenwerking met relevante autoriteiten, het opbouwen van agrarische capaciteiten, het oplossen van uitdagingen waarmee de sector wordt geconfronteerd en het ontwikkelen van technologieën voor uitstekende resultaten.

Bij de oprichting van de vereniging streeft SDRPY naar een uitwisseling van Jemenitische en Saoedische ervaringen in sectorale ontwikkeling, inclusief manieren waarop gemeenschappen samenwerken om de samenleving ten goede te komen, en om te zorgen dat meningen van boeren en ambtenaren bij de verschillende directoraten van de provincie te terechtkomen via de workshops die het programma organiseert om beperkingen aan te pakken waarmee de landbouwontwikkeling in het gouvernement wordt geconfronteerd.

Kassen

SDRPY heeft projecten gelanceerd voor de installatie en exploitatie van kassen in verschillende Jemenitische gouvernementen, waaronder Hajjah en Al-Mahra. Kassen worden gezien als een van de meest recente en belangrijke SDRPY-initiatieven in Jemen, en vormen een echte pijler van de Jemenitische landbouwsector. Omdat ze niet worden beïnvloed door klimatologische omstandigheden en een omgeving bieden die geschikt is voor het telen en de diversificatie van gewassen gedurende het hele jaar, vormen kassen een bron van constant materiaalrendement en een veilige methode om het inkomen te verhogen en de bestaansmiddelen voor boeren te waarborgen.

Door druppelirrigatie dragen kassen bij aan een verminderde verspilling van water. Condensatie van druppels die in kassen verdampen wordt omgezet in water dat geschikt is voor irrigatie en dus voor hergebruik. Verder worden kasgewassen vaak biologisch geteeld vanwege de beschermde omgeving die wordt geboden. De productiecapaciteit is hoger dan die van open velden dankzij de gebruikte technologie, die gewassen helpt beschermen tegen storm en ongedierte.

Irrigatie

SDRPY heeft meer dan 40 putten in Jemen gerehabiliteerd en geboord, en uitgerust met pompen op zonne-energie om voldoende water te leveren om te voldoen aan de dagelijkse behoeften van lokale gemeenschappen voor zelfvoorzienende landbouw. Het grondwater van Jemenitische boerderijen is een belangrijke bron voor irrigatie van land en drinkwater voor vee.

Behoeften beoordelen, kansen uitbreiden

SDRPY-personeel komt met regelmaat samen met functionarissen van de Jemenitische landbouwsector, en ingenieurs van het programma brengen periodiek veldbezoeken aan plattelandsgebieden om Jemenitische boeren te ontmoeten en de behoeften te beoordelen in coördinatie met de lokale autoriteiten. SDRPY is bedoeld om aan de behoeften van boeren te voldoen, hun inkomen te verbeteren, banen te creëren, land terug te winnen en te cultiveren, broeikasprojecten te ondersteunen en agrarische apparatuur en accessoires veilig te stellen.

Landbouw is de belangrijkste bron van inkomsten voor de meeste mensen in Jemen; 47,68% van de bevolking is rechtstreeks werkzaam in de sector en meer dan 70% is hiervan afhankelijk voor het inkomen. Om deze reden wil SDRPY Jemenitische boeren stimuleren en hun beroep promoten als een duurzame bron van inkomsten voor het gezin. Landbouwprojecten zorgen voor een toename van het aantal nieuwe banen, direct of indirect, waardoor de landbouw bepalend is voor het herstel van Jemen.

Het Saudi Development and Reconstruction Program for Yemen (SDRPY) heeft verschillende duurzame ontwikkelingsprojecten gelanceerd ter ondersteuning van de Jemenitische landbouwsector. SDRPY richt zich op landbouwprojecten met duurzame oplossingen om voedselzekerheid te bereiken, irrigatie te verhogen en productiviteit en efficiëntie te vergroten.

https://mma.prnewswire.com/media/1091647/SDRPY_2.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1091647/SDRPY_2.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1091646/SDRPY_1.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2723154-1&h=2296372992&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2723154-1%26h%3D2162160414%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1091646%252FSDRPY_1.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1091646%252FSDRPY_1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1091646%2FSDRPY_1.jpg] Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1091647/SDRPY_2.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=2723154-1&h=3516712829&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D2723154-1%26h%3D3822487241%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1091647%252FSDRPY_2.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1091647%252FSDRPY_2.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1091647%2FSDRPY_2.jpg]

CONTACT: media@sdrpy.gov.sa

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234