BB&T meldt sterk vierde kwartaal en record aan kwartaalomzet; verwaterde winst per aandeel steeg 16,1 procent op jaarbasis in vergelijking met he

WINSTON-SALEM, North Carolina, 19 januari 2018 /PRNewswire/ -- BB&T Corporation meldde vandaag sterke resultaten voor het vierde kwartaal van 2017. Netto-inkomen beschikbaar voor gewone aandeelhouders was $ 614 miljoen. De winst per verwaterd gewoon aandeel was $ 0,77 voor het vierde kwartaal van 2017, een stijging van 16,1 procent op jaarbasis ten opzichte van $ 0,74 in het afgelopen kwartaal.

Exclusief fusie-gerelateerde en herstructureringskosten van $ 22 miljoen bruto ($ 14 miljoen netto) en aanpassingen als gevolg van belastinghervormingen die resulteerden in netto uitgaven van $ 43 miljoen, de nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders was een recordbedrag van $ 671 miljoen, of $ 0,84 per verwaterd aandeel, een stijging van 30,5 procent op jaarbasis ten opzichte van $ 0,78 in het afgelopen kwartaal.

Nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders was $ 597 miljoen ($ 0,74 per verwaterd aandeel) voor het derde kwartaal van 2017 en $ 592 miljoen ($ 0,72 per verwaterd aandeel) voor het vierde kwartaal van 2016.

Over het volledige jaar, bedroeg de nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders $ 2,2 miljard, of $ 2,74 per verwaterd aandeel. Voor 2016, bedroeg de nettowinst beschikbaar voor gewone aandeelhouders $ 2,3 miljard, of $ 2,77 per verwaterd aandeel. Exclusief fusie-gerelateerde en herstructureringskosten en geselecteerde items, bedroeg de aangepaste verwaterde winst per aandeel $ 3,14 voor 2017, een stijging van 9,4 procent in vergelijking met de $ 2,87 voor 2016.

"We hadden een zeer sterk vierde kwartaal met een recordomzet en een goede kostenbeheersing," aldus voorzitter en CEO Kelly S. King. "De vergelijkbaar belastbare omzet bedroeg $ 2,9 miljard, een stijging van 7,4 procent op jaarbasis in vergelijking met het afgelopen kwartaal. We verwachten een sterke omzetgroei voor 2018.

"Totale uitgaven voor het kwartaal waren $ 1,9 miljard en onze GAAP-efficiency was 64,7 procent, voornamelijk als gevolg van de gemaakte onkosten als gevolg van het aannemen van de belastinghervorming," aldus King. "Onze aangepaste efficiencyratio van 57,2 procent weerspiegelt een aanzienlijke vooruitgang in onze optimalisatie-inspanningen.

"Terwijl de gemiddelde bedrag aan totale leningen in wezen gelijk bleven ten opzichte van het afgelopen kwartaal, stegen de kernleningen op jaarbasis met 3,9 procent, wat exclusief de primaire auto, woninghypotheek en PCI-leningen was, die volgens de planning een daling kende." aldus King. "Onze kredietkwaliteit is zeer sterk, de niet-presterende activa werd verbeterd en de achterstallige betalingen en de netto afschrijvingen van leningen 90+ dagen waren relatief stabiel, met zeer lage niveaus."

Hoogtepunten prestaties vierde kwartaal 2017


-- Vergelijkbaar belastbare omzet kende een recordbedrag van $ 2,9 miljard
voor het vierde kwartaal, een stijging van $ 53 miljoen ten opzichte van
het derde kwartaal van 2017-- Niet-rentedragend uitgaven bedroegen $ 1,9 miljard, een stijging van $
110 miljoen in vergelijking met het derde kwartaal van 2017-- Belastinghervorming en gerelateerde acties resulteerden in netto
uitgaven van $ 43 miljoen of $ 0,05 per aandeel-- Gemiddelde leningen en leasebedragen aangehouden voor investeringen
bedroeg $ 142,7 miljard, gelijk gebleven in vergelijking met het derde
kwartaal van 2017-- Gemiddelde borgsommen bedroegen $ 158,0 miljard in vergelijking met $
157,4 miljard voor het derde kwartaal van 2017-- De kwaliteit van de activa blijft zich verbeteren ten opzichte van het
voorgaande kwartaal-- Kapitaalniveaus bleven over de hele linie sterk


Presentatie van de winst en overzicht kwartaalprestaties

Om naar BB&T's live conferentiegesprek over de winst in het vierde kwartaal van 2017 te luisteren kunt u om 8:00 ET bellen met 866-519-2796 en de deelnemerscode 885781 gebruiken. Tijdens het conferentiegesprek over de winst zal een prestentatie gebruikt worden die beschikbaar gesteld wordt op onze website op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations [https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations]. Herhalingen van het conferentiegesprek zullen gedurende 30 dagen beschikbaar zijn via het telefoonnummer 888-203-1112 (toegangscode 4313363).

De presentatie, met inbegrip van een bijlage met de reconciliatie van de niet-GAAP-toelichtingen, is beschikbaar op https://bbt.investorroom.com/webcasts-and-presentations. BB&T's samenvatting van de kwartaalprestaties voor het vierde kwartaal voor 2017, bevat gedetailleerde financiële schema's, en is beschikbaar op de website van BB&T op https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings [https://bbt.investorroom.com/quarterly-earnings].

Over BB&T

BB&T is een van de grootste holdingvennootschappen voor financiële diensten in de V.S., met $ 221,6 miljard aan activa en een marktkapitalisatie van $ 38,9 miljard op 31 december 2017. BB&T, bouwt voort op een lange traditie van uitmuntendheid in gemeenschapsbankieren en biedt een breed scala aan financiële diensten inclusief bankieren voor de detailhandel en commerciële sector, investeringen, verzekeringen, vermogensbeheer, activabeheer, hypotheken, zakelijk bankieren, kapitaalmarkten en gespecialiseerde leningen. BB&T, gevestigd in Winston-Salem, N.C., exploiteert meer dan 2.000 financiële centra in 15 staten en in Washington, D.C.
BB&T is een Fortune 500-bedrijf, en wordt consequent erkend door Greenwich Associates voor hun uitstekende klantenservice voor bankieren in kleine en middelgrote markten. Meer informatie over BB&T en het volledige aanbod aan producten en diensten is beschikbaar op BBT.com.

Kapitaalratio's zijn voorwaardelijk.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die bepaald worden door andere methoden dan die, die overeenstemmen met de boekhoudprincipes zoals die over het algemeen aanvaard worden in de Verenigde Staten ("GAAP"). Het management van BB&T maakt gebruik van deze "non-GAAP"-maatstaven in hun analyse van de prestaties van het bedrijf en de doeltreffendheid van de bedrijfsvoering. Het management is van mening dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht geven in de lopende bedrijfsvoering, dat het de vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden verbetert en dat het de gevolgen toont van belangrijke items in de huidige periode. Het bedrijf is van mening dat een betekenisvolle analyse van de financiële prestaties een goed begrip van de onderliggende factoren vereist. Het management van BB&T is van mening dat beleggers deze non-GAAP financiële maatstaven nuttig zouden kunnen vinden. Deze toelichtingen mogen niet beschouwd worden als een vervanging van de financiële maatstaven zoals vastgesteld in overeenstemming met GAAP, noch zijn ze noodzakelijkerwijs vergelijkbaar met non-GAAP prestatiemaatstaven die door andere bedrijven gebruikt worden. Hieronder vindt u een lijst met de verschillende soorten non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht gebruikt zijn:


-- De aangepaste verwaterde winst per aandeel is non-GAAP in zoverre dat
het fusie-gerelateerde en herstructureringskosten en andere
geselecteerde items, na aftrek van belastingen, uitsluit. BB&T's
management gebruikt deze maatstaaf in hun analyse van de
bedrijfsprestaties. BB&T's management is van mening dat deze maatstaaf
zal zorgen voor een beter inzicht in de lopende bedrijfsvoering en dat
het de vergelijkbaarheid van resultaten ten opzichte van voorgaande
perioden verbetert, en dat het dat gevolgen toont van aanzienlijke
winsten en kosten.
-- De aangepaste efficiencyratio is non-GAAP in zoverre dat het
effectenwinst (-verliezen), afschrijving van immateriële activa,
fusie-gerelateerde en herstructureringskosten en andere geselecteerde
items, na aftrek van belastingen, uitsluit. BB&T's management gebruikt
deze maatstaaf in hun analyse van de bedrijfsprestaties. BB&T's
management is van mening dat deze maatstaaf zal zorgen voor een beter
inzicht in de lopende bedrijfsvoering en dat het de vergelijkbaarheid
van resultaten ten opzichte van voorgaande perioden verbetert, en dat
het dat gevolgen toont van aanzienlijke winsten en kosten.
-- Materiële gewone aandelen en gerelateerde maatstaven zijn
non-GAAP-maatstaven die de gevolgen voor immateriële activa en de
bijbehorende afschrijving uitsluiten. Deze maatstaven zijn nuttig voor
het consistent evalueren van de bedrijfsprestaties, ongeacht of deze
intern verkregen of ontwikkeld zijn. BB&T's management maakt gebruik van
deze maatstaven om de kwaliteit van kapitaal en rendement te beoordelen
ten opzichte van het balansrisico en is van mening dat beleggers ze
wellicht nuttig zouden kunnen vinden tijdens hun analyse van het
bedrijf.
Een verzoening van deze non-GAAP-maatstaven met de meest vergelijkbare GAAP-maatstaven is opgenomen in BB&T's samenvatting van de kwartaalprestaties voor het vierde kwartaal voor 2017, dat op BBT.com beschikbaar is.

Dit nieuwsbericht bevat "toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de Private Securities Litigation Reform Act of 1995, met betrekking tot de financiële situatie, bedrijfsresultaten, zakelijke plannen en de toekomstige prestaties van BB&T. Toekomstgerichte verklaringen worden niet gebaseerd op historische feiten maar vertegenwoordigen in plaats daarvan de verwachtingen en aannames van het management met betrekking tot de bedrijfsvoering van BB&T, de economie alsmede andere toekomstige omstandigheden. Omdat toekomstgerichte verklaringen betrekking hebben op de toekomst, zijn ze onderhevig aan inherente onzekerheden, risico's en veranderingen in moeilijk te voorspellen omstandigheden. BB&T's werkelijke resultaten kunnen wezenlijk verschillen van hetgeen overwogen wordt in deze toekomstgerichte verklaringen. Woorden zoals "voorziet", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorspelt", "is van plan", "plant", "beraamt", "zou", "zal", "dient", "zou kunnen" en andere soortgelijke uitdrukkingen zijn bedoeld om deze toekomstgerichte verklaringen te identificeren. Dergelijke verklaringen zijn onderhevig aan factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel zouden kunnen verschillen van de verwachte resultaten. Hoewel er geen zekerheid geboden kan worden dat een lijst met risico's en onzekerheden of risicofactoren compleet is, zijn er enkele belangrijke factoren die ertoe zouden kunnen leiden dat de werkelijke resultaten materieel zouden kunnen verschillen van de verwachte resultaten opgenomen in deze toekomstgerichte verklaringen. Deze factoren zijn, zonder beperking, als volgt en bevatten evenals de risico's en onzekerheden die nader besproken worden onder Item 1A-Risicofactoren in ons Jaarverslag op Form 10-K voor het jaar eindigend op 31 december 2016 en zoals vermeld in alle navolgende deponeringen van BB&T bij de Securities and Exchange Commission:


-- algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat zal resulteren
in, onder andere, een verslechtering van de kredietkwaliteit en/of een
verminderde vraag naar krediet, verzekeringen of andere diensten;
-- ontwrichting van de nationale of mondiale financiële markten, inclusief
de impact van een verslechtering van de obligaties van de Amerikaanse
overheid door één van de ratingbureaus, de economische instabiliteit
en recessieve omstandigheden in Europa, de uiteindelijke uittreding van
het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie;
-- veranderingen van de rente, inclusief rentewijzigingen doorgevoerd door
de Federal Reserve, kasstroomherzieningen kunnen een negatieve invloed
hebben op de netto rentemarge en/of de omvang en waarde van de leningen
uitgegeven of aangehouden alsmede op de waarde van andere aangehouden
financiële activa;
-- de concurrentiedruk tussen instellingen voor borgsommen en andere
financiële diensten kan aanzienlijk toenemen;
-- veranderingen op wetgevend, regelgevend of boekhoudkundig gebied,
inclusief wijzigingen als gevolg van de goedkeuring en implementatie van
de Dodd-Frank Act kunnen negatieve gevolgen hebben voor de bedrijven
waar BB&T zaken meedoet;
-- gemeentelijke, provinciale of nationale belastingdiensten kunnen een
belastingpositie innemen die nadelige gevolgen heeft voor BB&T;
-- BB&T's kredietwaardigheid kan verlaagd worden;
-- ongunstige veranderingen kunnen zich voordoen op de effectenmarkten;
-- concurrenten van BB&T kunnen meer financiële middelen tot hun
beschikking hebben om producten te ontwikkelen waardoor ze zich in een
betere concurrentiepositie kunnen bevinden dan BB&T en zij kunnen
onderworpen zijn aan andere wettelijke normen dan BB&T;
-- risico's met betrekking tot cyberbeveiliging, waaronder "denial of
service", "hacking" en "identiteitsdiefstal" kunnen nadelige gevolgen
hebben voor BB&T's zakelijke en financiële prestaties of reputatie, en
BB&T kan aansprakelijk gesteld worden voor financiële verliezen
opgelopen door derden, als gevolg van inbreuken tijdens
gegevensuitwisselingen tussen financiële instellingen;
-- hogere dan verwachte kosten gerelateerd aan IT-infrastructuur of het
uitblijven van een succesvolle implementatie van toekomstige
systeemverbeteringen zouden negatieve gevolgen kunnen hebben op BB&T's
financiële situatie en bedrijfsresultaat en zou kunnen leiden tot
aanzienlijke extra kosten voor BB&T;
-- natuurlijke of andere rampen, waaronder terreurdaden, kunnen negatieve
gevolgen hebben voor BB&T, een wezenlijk verstoring van BB&T's
bedrijfsvoering teweegbrengen of de mogelijkheid of bereidheid van
klanten om toegang te verkrijgen tot de producten en diensten van BB&T
beïnvloeden;
-- de kosten die verband houden met de integratie van de bedrijven van BB&T
en eventuele fusiepartners kunnen hoger uitvallen dan verwacht;
-- het niet uitvoeren van strategische of operationele plannen, waaronder
het vermogen om met succes fusies en overnames te voltooien en/of te
integreren of om binnen de verwachte tijdspanne de verwachte
kostenbesparingen of omzetgroei die verband houden met de fusies en
overnames volledig te realiseren, kunnen nadelige gevolgen hebben voor
de financiële situatie en de bedrijfsresultaten;
-- significante juridische en regelgevende procedures kunnen aanzienlijke
nadelige gevolgen hebben voor BB&T;
-- ongunstige uitspraken in gerechtelijke procedures of met betrekking tot
andere claims en regelgevende en ander overheidsonderzoeken of -vragen
kunnen leiden tot negatieve publiciteit, protesten, boetes, straffen,
beperkingen met betrekking tot de bedrijfsvoering van BB&T of diens
vermogen om zijn activiteiten uit te breiden alsmede andere negatieve
gevolgen, die allemaal reputatieschade kunnen veroorzaken en een
negatieve impact kunnen hebben op BB&T's financiële situatie en
bedrijfsresultaten;
-- risico's die voortvloeien uit het uitgebreide gebruik van modellen;
-- maatregelen voor risicobeheer die mogelijk niet doeltreffend zijn;
-- borgsomverloop, verlies van klanten en/of inkomsten na afgeronde
fusies/overnames kunnen de verwachtingen overtreffen; en
-- wijdverbreid systeemuitval, veroorzaakt door het falen van kritieke
interne systemen of kritieke diensten geleverd door derden, kunnen
negatieve gevolgen hebben voor BB&T's financiële situatie en
bedrijfsresultaten.
Lezers worden geadviseerd om niet overmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, aangezien die alleen over de situatie op het moment van publicatie spreken. Werkelijke resultaten kunnen aanzienlijk verschillen van de resultaten die worden uitgedrukt, of gesuggereerd, in toekomstgerichte verklaringen. Behalve voor zover vereist door de toepasselijke wetgeving, of regelgeving, neemt BB&T geen enkele verplichting op zich om toekomstgerichte verklaringen publiekelijk te herzien of bij te werken, om welke reden dan ook.

CONTACT: ANALISTEN, Alan Greer, Executive Vice President, Investor Relations, (336) 733-3021; Richard Baytosh, Senior Vice President, Investor Relations, (336) 733-0732: MEDIA, Brian Davis, Senior Vice President, Corporate Communications, Media@BBT.com

Web site: http://www.bbt.com/

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234