Duizenden ouderen betalen onnodig een te hoge eigen bijdrage

Zorg krijgen moet voor iedereen toegankelijk zijn en blijven. Maar een te hoge eigen bijdrage kan tot forse problemen leiden. KBO-PCOB wil hiervoor zo snel mogelijk een oplossing en zet daarom tijdelijk een nieuwe dienst in de markt: Bespaar Eigen Bijdrage (BEB).  

Mensen die te maken krijgen met zorg thuis of bij verhuizing naar een verpleeghuis, betalen hiervoor een eigen bijdrage die door het CAK wordt berekend. Deze eigen bijdrage is gebaseerd op het inkomen van twee jaar geleden. Vaak is de huidige situatie in deze twee jaar al zodanig veranderd dat ouderen te veel betalen aan eigen bijdrage. Die bedragen kunnen fors oplopen en tot problemen leiden, zoals het niet kunnen betalen van extra kosten die met de veranderende situatie kunnen ontstaan. ‘Dat kan echt niet de bedoeling zijn’, stelt Manon Vanderkaa, directeur KBO-PCOB. ‘Een verhuizing naar bijvoorbeeld een verpleeghuis is vaak al een ingrijpende gebeurtenis. Extra zorgen over financiën moeten dan zo min mogelijk aan de orde zijn. Dat zo veel mensen te veel betalen, vaak zonder dat te weten, daar moet hoognodig wat aan gedaan worden’.

Ook het regelen van het aanpassen van de eigen bijdrage is ingewikkeld en tijdrovend. Jasper Akkerman, sociaal ondernemer BEB: ‘Toen bleek dat mijn eigen oma bij haar verhuizing naar het verpleeghuis bijna 28.000 euro per jaar aan eigen bijdrage moest betalen, vanwege een tijdelijk vermogen door de verkoop van haar huis, heb ik daar werk van gemaakt. Dat kostte veel tijd en geregel, maar nu betaalt ze wel een eigen bijdrage die overeenkomt met haar vermogen. Dat was voor mij aanleiding om ook anderen hiermee te gaan helpen. Het gaat vaak om duizenden euro’s per jaar, dat zou toch niet nodig moeten zijn’.

De dienst is van tijdelijke aard, benadrukken KBO-PCOB en Bespaar Eigen Bijdrage: ‘Zodra de processen rond de eigen bijdrage duidelijker, transparanter en sneller verlopen, wordt Bespaar Eigen Bijdrage vanzelf overbodig. We doen dan ook een beroep op het CAK om hier echt werk van te maken’. Met die intentie start de nieuwe dienst per direct.  Vanderkaa: ‘Bewustwording en duidelijkheid rond de eigen persoonlijke financiële situatie dragen bij aan ouder worden op een goede en positieve manier. Want weten waar je aan toe bent geeft rust, dat mag niet onder druk komen te staan door bureaucratische processen en onduidelijkheid’.

Door het bundelen van de krachten van KBO-PCOB en BEB kunnen veel mensen worden geholpen om flink te besparen. De dienst biedt de mogelijkheid om de eigen verplichte bijdrage door te laten rekenen via de Bespaar Scan, mogelijk te verlagen en het te veel betaalde bedrag terug te vorderen.

Voor meer informatie over dit persbericht kunt u contact opnemen met Abigaël van Koerten via 030 3400 600 of abigael.vankoerten@kbo-pcob.nl

KBO-PCOB is met een kwart miljoen leden de grootste seniorenorganisatie van Nederland.
Onze belangenbehartiging richt zich op thema’s als zorg en wonen, veiligheid, digitalisering, koopkracht en zingeving. Meer informatie: www.kbo-pcob.nl

Meer informatie over Bespaar Eigen Bijdrage vindt u op www.bespaareigenbijdrage.nl

KBO-PCOB

plaats:
Utrecht
website:
https://www.kbo-pcob.nl

Andere persberichten van deze organisatie

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234