Kando verbetert afvalwaterzuivering voor het Nederlandse waterschap Brabantse Delta

TSUR YIGAL, Israël, 18 december 2020 /PRNewswire/ -- In september 2019 is het waterschap Brabantse Delta een samenwerkingsverband aangegaan met Kando om de bron van onbekende pH-schommelingen in hun afvalwater netwerk op te sporen. Het project, dat liep tot februari 2020, identificeerde met succes de bijdragers die verantwoordelijk waren voor de verstorende lozing. Hierdoor kon het waterschap daadkrachtig optreden, zijn AWZI's beschermen en een hoog niveau van dienstverlening handhaven.

https://mma.prnewswire.com/media/1372544/Brabantse_Delta.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1372544/Brabantse_Delta.jpg]

Brabantse Delta is een waterschap waarvan de 17 AWZI's afvalwaterdiensten leveren in 21 gemeenten in Midden- en West-Brabant. Het gebied is enorm divers, met hoge zandgronden en laag gelegen polders, kleigronden, natuurgebieden, landbouw, grote (internationale) bedrijven en industrie, logistiek, scheepvaart, steden en dorpen. De eisen die aan het waterschap worden gesteld om de verschillende behoeften van al deze ecosystemen te behouden en te ondersteunen, zijn evenzeer variabel.

De Nederlandse watersector is sterk gedecentraliseerd wat de complexiteit alleen maar vergroot. Het waterschap werkt daarom samen met verschillende externe organisaties, zoals gemeenten, toezichthouders en externe laboratoria, om hun ecologische en prestatiedoelen te bereiken. Deze structuur creëert de behoefte aan efficiënte en effectieve communicatie tussen de belanghebbenden - iets wat moeilijk te implementeren is zonder duidelijke en gemakkelijk communiceerbare datapunten die de doelstellingen en de besluitvorming onderbouwen. Een groot voordeel van Kando's oplossing is dat de mogelijkheden voor data-aggregatie en -analyse rechtstreeks toegankelijk zijn voor meerdere belanghebbenden, en gebruikt kunnen worden om problemen te identificeren en passende acties af te spreken.

In de loop van het zes maanden durende project ontdekte Kando 92 gevallen van vervuiling, waarvan 37% werd toegeschreven aan één specifieke bron, een groentefabriek. De inzichten van Kando stelden de Brabantse Delta in staat om met de vervuiler in gesprek te gaan en zijn gedrag te veranderen. Als gevolg daarvan functioneren de zuiveringsinstallaties van het waterschap beter, waardoor storingen tot een minimum worden beperkt, het effluent beter voldoet aan de eisen en de OPEX wordt verlaagd.

De samenwerking met Kando stelde de Brabantse Delta in staat om verdachte activiteiten in het afvalwaternetwerk te lokaliseren en op te sporen, en de besluitvorming te verbeteren. De dienst van Kando stelde het bestuur ook in staat om gemakkelijk en effectief te communiceren met externe organisaties, zoals de toezichthouders, laboratoria en gemeenten, om zo te helpen hun reacties te coördineren en hun gezamenlijke doelen te bereiken.

CITATEN Steven Marijnissen, Waterketentechnoloog, Brabantse Delta De oplossing van Kando maakte meteen duidelijk waar we binnen het zuiveringsnetwerk moesten zoeken om de verwachte gebeurtenis en de bron ervan op te sporen. Hierdoor konden we een zeer specifieke en effectieve zoekactie uitvoeren terwijl we ons bezighielden met alle andere activiteiten in die regio.

CONTACTPERSOON: Jenny Gelman, jenny@kando.eco

https://mma.prnewswire.com/media/1231928/Kando_Logo.jpg [https://mma.prnewswire.com/media/1231928/Kando_Logo.jpg]

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1372544/Brabantse_Delta.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3007918-1&h=256024498&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3007918-1%26h%3D4131276330%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1372544%252FBrabantse_Delta.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1372544%252FBrabantse_Delta.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1372544%2FBrabantse_Delta.jpg]

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1231928/Kando_Logo.jpg [https://c212.net/c/link/?t=0&l=nl&o=3007918-1&h=2587574517&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3007918-1%26h%3D3353833477%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1231928%252FKando_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1231928%252FKando_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1231928%2FKando_Logo.jpg]

Web site: https://www.kando.eco//

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234