Truist maakt resultaten over tweede kwartaal 2020 bekend

$ 902 miljoen inkomsten, of $ 0,67 per verwaterd aandeel

CHARLOTTE, North Carolina, 18 juli 2020 /PRNewswire/ -- Truist Financial Corporation heeft vandaag de resultaten over het tweede kwartaal van 2020 bekendgemaakt.

Het netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders bedroeg $ 902 miljoen, een stijging van 7,1 procent, vergeleken met het tweede kwartaal van vorig jaar. De verwaterde winst per gewoon aandeel bedroeg $ 0,67 voor het tweede kwartaal van 2020, een daling van 38,5 procent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. De resultaten voor het tweede kwartaal leverden een jaarlijks rendement op gemiddelde activa (ROA) op van 0,75 procent en een jaarlijks rendement op het gemiddelde eigen vermogen van gewone aandeelhouders (ROCE) van 5,90 procent, en een jaarlijks rendement op het materiële eigen vermogen van gewone aandeelhouders (ROTCE) van 11,83 procent.

Het aangepaste netto beschikbare inkomen voor gewone aandeelhouders was $ 1,1 miljard, of $ 0.82 per verwaterd aandeel, met uitzondering van de fusiegerelateerde en reorganisatiekosten van $ 209 miljoen ($ 160 miljoen na belastingen), met de fusie samenhangende incrementele bedrijfskosten van $ 129 miljoen ($ 99 miljoen na belastingen), opbrengsten uit effecten ter waarde van $ 300 miljoen ($ 230 miljoen na belastingen), en verliezen door het vervroegd aflossen van langlopende schulden van $ 235 miljoen ($180 miljoen na belastingen). De aangepaste verwaterde winst per gewoon aandeel daalde met $ 0,01 vergeleken met het eerste kwartaal van 2020. De aangepaste resultaten leverden een jaarlijkse ROA op van 0,91 procent, een jaarlijks ROCE van 7,26 procent, en een jaarlijks ROTCE van 14,17 procent.

"Ik ben tevreden over onze algehele prestaties en Truist's acties om al onze belanghebbenden in deze uitdagende en steeds veranderende bedrijfsomgeving te blijven ondersteunen," aldus Kelly S. King, voorzitter en Chief Executive Officer van Truist. "Dit kwartaal zijn we ons blijven concentreren op het ondersteunen van onze klanten, collega's en de gemeenschappen die getroffen zijn door de pandemie, en we hebben onze hulpverlening in het kader van ons Truist Cares-initiatief tot $ 50 miljoen verhoogt om achtergestelde gemeenschappen te bereiken. We richten ons ook op het aanpakken van het kritieke probleem van raciale en sociale ongelijkheid in Amerika, en we voeren een authentieke dialoog over de manier waarop Truist betekenisvolle, langdurige en meetbare veranderingen kan teweegbrengen voor de zwarte gemeenschap. Er is nog veel werk te doen, maar we zijn toegewijd om een sterker en rechtvaardiger bedrijf en samenleving te bouwen.

"Onze financiële kernprestaties tijdens het kwartaal waren sterk, vooral gezien de uitdagende rentevoet en kredietomgeving," aldus King. "Het aangepaste netto beschikbare inkomen bedroeg $ 1,1 miljard, aangedreven door de groei van presterende activa, de sterke prestaties van onze groep Investeringsbankieren, een recordkwartaal van onze groep Verzekeringsmakelaardij, en geweldige resultaten van ons team voor Hypotheekbankieren. We toonden ook een solide kostendiscipline op een kernbasis en zagen een aanzienlijke groei van deposito's.

"Alhoewel de kwaliteitsverhoudingen van activa relatief stabiel bleven, hebben we $ 844 miljoen voor kredietverliezen verstrekt gezien de economische onzekerheid en de stressvolle omgeving. Dit zorgt voor een sterke dekking voor verwachte kredietverliezen in de toekomst. We zijn ook blij met de prestaties van onze kredietportefeuilles onder druk van het CCAR-proces van de Federal Reserve. Naar aanleiding van de resultaten van dit proces, zullen we een dividend van $ 0,45 over het derde kwartaal aanbevelen aan onze raad van bestuur.

"Ik blijf trots op onze collega's, die hard blijven werken om te voldoen aan de onmiddellijke en langetermijnbehoeften van onze klanten, en ons doel naleven om elke dag betere levens en gemeenschappen te inspireren en op te bouwen."

Hoogtepunten prestaties tweede kwartaal 2020-- Verwaterde winst per gewoon aandeel was $ 0,67

-- Aangepaste verwaterde winst per aandeel was $ 0,82
-- ROA was 0,75 procent; aangepast ROA was 0,91 procent
-- ROCE was 5,90 procent; aangepast ROCE was 7,26 procent
-- ROTCE was 11,83 procent; aangepast ROTCE was 14,17 procent
-- Balansacties

-- Verkochte, door hypotheek gedekte, effecten van
niet-overheidsinstellingen produceerde een winst van $ 300 miljoen
-- $ 20,0 miljard FHLB-voorschotten afgelost wat resulteerde in een
verlies bij de vervroegde aflossing van langlopende schulden ter
waarde van $ 235 miljoen
-- Acties verbeteren de netto rentebaten, netto rentemarge en de
hefboomwerkingsratio's
-- Gevolgen CARES Act

-- Op twee na grootste PPP-geldschieter op basis van bruto
financieringen
-- Had op 30 juni 2020 $ 21,2 miljoen aan commerciële leningen, $ 13,8
miljoen aan consumentenleningen, en $ 211 miljoen aan
creditcardleningen, goed voor 11,2 procent van de leningen en
pachten aangehouden voor investeringen
-- Belastbaar-equivalente inkomsten was $ 5,9 miljard voor het tweede
kwartaal van 2020; inclusief $ 300 miljoen aan effectenwinst

-- Provisieratio was 41,3 procent, vergeleken met 34,9 procent voor het
eerste kwartaal van 2020; exclusief effectenwinst, provisieratio was
38,1 procent voor het huidige kwartaal
-- De netto rentemarge was 3,13 procent, een daling van 45 basispunten
ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020
-- Verzekeringsinkomsten stegen naar een recordhoogte van $ 581 miljoen
-- De netto kernrentemarge was 2,67 procent, een daling van 39
basispunten ten opzichte van het eerste kwartaal van 2020
-- Niet-rentedragend uitgaven waren $ 3,9 miljard voor het tweede kwartaal
van 2020

-- Niet-rentedragend uitgaven omvatten $ 209 miljoen aan fusie- en
herstructureringskosten, en $ 129 miljoen aan incrementele
fusiegerelateerde bedrijfskosten, en $ 235 miljoen aan verliezen als
gevolg van het vervroegd aflossen van langlopende schulden
-- De GAAP-efficiëntieratio was 66,1 procent, vergeleken met 61,1
procent voor het eerste kwartaal van 2020
-- De aangepaste efficiëntieratio was 55,8 procent, vergeleken met
54,6 procent voor het eerste kwartaal van 2020
-- De ratio's voor activakwaliteit bleven relatief stabiel; ratio's
getemperd door hulpverlening krachtens de CARES Act

-- Niet-presterende activa bedroegen 0,25 procent van de totale activa,
een stijging van 2 basispunten ten opzichte van het voorgaande
kwartaal
-- Doorgroeiende leningen met een achterstalligheid van 90 dagen of
meer bedroegen 0,34 procent van de voor investeringen aangehouden
leningen, een daling van 0,55 procent ten opzichte van het
voorgaande kwartaal
-- Met uitzondering van de door de overheid gegarandeerde leningen,
bedroegen de doorgroeiende leningen met een achterstalligheid van 90
dagen of meer 0,03 procent van de voor investeringen aangehouden
leningen
-- De netto oninbare schulden bedroegen 0,39 procent van de gemiddelde
leningen en pachten, een stijging van drie basispunten vergeleken
met het voorgaande kwartaal
-- De reserve voor de dekking van lening- en pachtverliezen bedroeg
1,81 procent van de voor investeringen aangehouden leningen en
pachten, vergeleken met 1,63 voor het eerste kwartaal van 2020
-- Provisie voor kredietverliezen bedroeg $ 844 miljoen voor het tweede
kwartaal van 2020, met $522 miljoen opgebouwd voor kredietverliezen
-- De reserves voor de dekking van kredietverliezen bedroegen 5,24 maal
de voor investeringen aangehouden niet-presterende kredieten en
pachten, ten opzichte van 5,04 maal in het kwartaal ervoor
-- Indicatoren van commerciële kredietkwaliteit weerspiegelen
proactieve beoordelingswijzigingen voor de huidige omgeving
-- De kapitaal- en liquiditeitsniveaus bleven sterk

-- De kapitaalratio's verbeterden; uitgave van $ 2,6 miljard aan
preferente aandelen uitgegeven om het kapitaal te versterken
-- De gewone Tier 1-aandelen naar risico gewogen activa was 9,7 procent
-- Het Tier 1-risicodragend kapitaal was 11,5 procent
-- Het totale risicodragende kapitaal was 13,9 procent
-- Het LCR-ratio was 116 procent voor het tweede kwartaal van 2020
Inkomstenpresentaties en overzicht kwartaalpresentaties

Als u vandaag om 8.00 uur ET, live wilt meeluisteren naar Truist's conference call over de winsten in het tweede kwartaal van 2020, dan kunt u bellen met +1-866-519-2796, deelnemerscode 892418. Tijdens de conference call zal er gebruik gemaakt worden van een presentatie die beschikbaar zal zijn op onze website: https://ir.truist.com/events-and-presentation. Herhalingen van de conference call zullen 30 dagen lang beschikbaar zijn via telefoonnummer +1-888-203-1112 (toegangscode 892418).

De presentatie, inclusief een bijlage met niet algemeen aanvaarde actuariële grondslagen (non-GAAP) en Truist's Prestatieoverzicht over het tweede kwartaal van 2020, dat gedetailleerde financiële overzichten bevat, is beschikbaar op https://ir.truist.com/earnings.

Over Truist

Truist Financial Corporation is een doelgedreven bedrijf op het gebied van financiële dienstverlening dat is toegewijd aan het inspireren en bouwen van betere levens en samenlevingen. Met een door BB&T en SunTrust gedeelde geschiedenis die 275 jaar teruggaat, bedient Truist ongeveer 12 miljoen huishoudens met een leidend marktaandeel in veel snelgroeiende markten in het land. Het bedrijf biedt een breed scala aan diensten, waaronder detailhandel, kleinbedrijf en commercieel bankieren; activabeheer; kapitaalmarkten; commercieel vastgoed; zakelijk en institutioneel bankieren; verzekeringen; hypotheken; betalingen; gespecialiseerde kredietverlening en vermogensbeheer Met haar hoofdkantoor gevestigd in Charlotte, Noord-Carolina, is Truist de op vijf na grootste commerciële bank in de VS met een totale activa ter waarde van $ 504 miljard (op 30 juni 2020). Truist Bank is lid van de FDIC. Ga voor meer informatie naar Truist.com.

De kapitaalratio's en het rendement op risicogewogen activa zijn voorlopig.

Dit persbericht bevat financiële informatie en prestatiemaatstaven die worden bepaald door andere methoden dan die, die in overeenstemming zijn met de algemeen aanvaarde actuariële grondslagen ("GAAP") in de Verenigde Staten. Het management van Truist gebruikt deze 'non-GAAP'-maatstaven in de analyse van de prestaties van het bedrijf en de efficiëntie van haar activiteiten. Het management is van mening dat deze non-GAAP-maatstaven een beter inzicht bieden in de lopende bedrijfsactiviteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten van voorliggende periodes, en de gevolgen laat zien van aanzienlijke items in de huidige periode. Het bedrijf gelooft dat het voor een betekenisvolle analyse van haar financiële prestaties nodig is dat men de factoren begrijpt die ten grondslag liggen aan die prestaties. Het management van Truist is van mening dat investeerders deze non-GAAP financiële maatstaven nuttig zullen vinden. Deze informatie dient niet te worden beschouwd als een vervanging voor de financiële maatstaven die zijn bepaald in overeenstemming met GAAP. Noch zijn ze per definitie vergelijkbaar met de non-GAAP-prestatiemaatstaven die mogelijk worden gepresenteerd door andere bedrijven. Hieronder volgt een lijst van de soorten non-GAAP-maatstaven die in dit persbericht worden gehanteerd:


-- De aangepaste efficiëntieratio is non-GAAP in die zin dat deze
effectenwinst (verliezen) op effecten, afschrijving van immateriële
activa, fusiegerelateerde kosten en reorganisatiekosten en bepaalde
andere items buiten beschouwing laten. Het management van Truist
gebruikt deze maatstaf in de analyse van de prestaties van het bedrijf.
Het management van Truist gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht
geeft in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van de
resultaten van voorliggende periodes en dat het daarnaast de gevolgen
van de aanzienlijke baten en lasten laat zien.
-- Materieel kernkapitaal en gerelateerde maatstaven zijn
non-GAAP-maatstaven die de impact van immateriële activa, de netto
uitgestelde belastingen en de gerelateerde afschrijvingen buiten
beschouwing laten. Deze maatstaven zijn nuttig voor de consistente
evaluatie van zowel extern verworven als intern ontwikkelde
bedrijfsprestaties. Het management van Truist hanteert deze maatstaven
om de kwaliteit van haar kapitaal en rendement te beoordelen in relatie
tot de balansrisico's.
-- De netto kernrentemarge is een non-GAAP-maatstaf die de netto rentemarge
aanpast om de gevolgen van purchase accounting uit te sluiten. De
purchase accounting markeringen en gerelateerde afschrijving voor a)
effecten van de FDIC verworven in de acquisitie van de Colonial Bank en
b) leningen, deposito's en langetermijnschulden van SunTrust,
Susquehanna en National Penn en Colonial Bank zijn uitgesloten om de
door klanten betaalde opbrengsten te benaderen. Het management van
Truist is van mening dat de aanpassingen van de berekening van de netto
rentemarge voor bepaalde activa en overgenomen passiva nuttige
informatie zal verschaffen aan investeerders met betrekking tot de
prestatie van de rentedragende activa van Truist.
-- De aangepaste verwaterde winst per aandeel is non-GAAP in die zin dat
het de fusiegerelateerde en reorganisatiekosten en andere geselecteerde
items, na aftrek van belastingen, buiten beschouwing laat. Het
management van Truist gebruikt deze maatstaf in de analyse van de
prestaties van het bedrijf. Het management van Truist gelooft dat deze
maatstaf een beter inzicht geeft in de lopende activiteiten en de
vergelijkbaarheid vergroot van de resultaten van voorliggende periodes
en dat het daarnaast de gevolgen van de aanzienlijke baten en lasten
laat zien.
-- De aangepaste operationele hefboomratio is non-GAAP in die zin dat het
de effectenwinst (verliezen), afschrijving van immateriële activa,
fusiegerelateerde- en reorganisatiekosten en bepaalde andere items
buiten beschouwing laat. Het management van Truist gebruikt deze
maatstaf in de analyse van de prestaties van haar bedrijf. Het
management van Truist gelooft dat deze maatstaf een beter inzicht geeft
in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid vergroot van de
resultaten van voorliggende periodes en dat het daarnaast de gevolgen
van de aanzienlijke baten en lasten laat zien.
-- De aangepaste prestatieratio's zijn non-GAAP in die zin dat
fusiegerelateerde en reorganisatiekosten, bepaalde elementen en, in het
geval van rendement op het materiële eigen vermogen van gewone
aandeelhouders afschrijving van immateriële activa buiten beschouwing
laten. Het management van Truist gebruikt deze maatstaven in de analyse
van de prestaties van het bedrijf. Het management van Truist gelooft dat
deze maatstaven een beter inzicht verschaffen in de lopende activiteiten
en de vergelijkbaarheid vergroten van de resultaten van voorliggende
periodes, en dat het daarnaast de gevolgen van de aanzienlijke baten en
lasten laat zien.
-- EBITDA is een non-GAAP-maatstaf van operationele winstgevendheid die
wordt berekend door het toevoegen van te ontvangen rentebetaling,
belasting, waardevermindering en afschrijving aan het netto-inkomen.
Truist's management voegt daar ook te ontvangen fusiegerelateerde en
herstructureringskosten, fusiegerelateerde incrementele operationele
kosten en andere geselecteerde items aan toe. Truist's management
gebruikt deze maatstaf in de analyse van het verzekeringssegment van het
bedrijf. Het management van Truist gelooft dat deze maatstaf een beter
inzicht geeft in de lopende activiteiten en de vergelijkbaarheid
vergroot van de resultaten van voorliggende periodes en dat het
daarnaast de gevolgen van de aanzienlijke baten en lasten laat zien.
-- De reserves voor de dekking van lening- en pachtverliezen (ALLL) en de
niet-afgeschreven reële waarde, en de reserves voor kredietverliezen
(ACL) en de niet-afgeschreven reële waarde als een percentage van bruto
lening- en pachtverliezen is een non-GAAP-maatstaf van kredietreserves
die worden berekend door het aanpassen van de ALLL en de ACL aangehouden
leningen en pachten met de niet-afgeschreven reële waarde-grens.
Truist's management gebruikt deze maatstaven voor het meten van de
capaciteit voor verliesabsorptie.
Een harmonisatie van deze non-GAAP-maatstaven met de meest direct vergelijkbare GAAP-maatstaf is opgenomen in de bijlage tot Truist's Winstpresentatie over het tweede kwartaal van 2020, dat beschikbaar is op https://ir.truist.com/earnings.

Dit persbericht bevat "Toekomstgerichte verklaringen" in de zin van de 'Private Securities Litigation Reform Act' van 1995, aangaande de financiële situatie, resultaten van de bedrijfsactiviteiten, ondernemingsplannen en toekomstige prestatie van Truist. Termen als "anticipeert", "gelooft", "schat", "verwacht", "voorspelt", "bedoelt", "plant", "projecteert", "kan", "zal", "moet", "kon" en andere vergelijkbare uitdrukkingen zijn bedoeld om deze voorspellende verklaringen aan te wijzen.

Toekomstgerichte verklaringen zijn niet gebaseerd op historische feiten maar weerspiegelen de verwachtingen en aannames van het management wat betreft Truist's activiteiten, de economie en andere toekomstige omstandigheden. Deze verklaringen zijn onderhavig aan inherente onzekerheden, risico's en moeilijk te voorspellen veranderingen. Als zodanig kunnen Truist's werkelijke resultaten aanzienlijk verschillen van de in de toekomstgerichte verklaringen overwogen resultaten. Er kan geen garantie gegeven worden dat een lijst met risico's en onzekerheden of risicofactoren ooit compleet is, maar belangrijke factoren die de werkelijke resultaten aanzienlijk kunnen doen verschillen met die genoemd in de toekomstgerichte verklaringen bestaan onder meer uit, zijn echter niet beperkt tot, hetgeen hieronder wordt vermeld en omvatten tevens de risico's en onzekerheden die uitgebreider worden besproken in ons Jaarrapport op Formulier 10-K, onder Item 1A-risicofactoren, voor het jaar dat geëindigd is op 31 maart 2020, en in alle latere deponeringen van Truist bij de Securities and Exchange Commission:


-- Risico's en onzekerheden in relatie tot de fusie van BB&T en SunTrust,
waaronder het vermogen om de bedrijven succesvol te integreren of de
geanticipeerde voordelen van de fusie te realiseren;
-- Uitgaven in relatie tot de fusie en de integratie van het voormalige
BB&T en voormalige SunTrust;
-- Teruglopende deposito's, klantverlies of inkomstenverlies volgend op
voltooide fusies of acquisities kunnen groter zijn dan voorzien;
-- Veranderingen in de rentetarieven, waaronder vervanging van LIBOR als
een rentebenchmark, die een nadelige invloed kunnen hebben op Truist's
inkomsten en uitgaven, de waarde van activa en obligaties, en de
beschikbaarheid en kosten van kapitaal, kasstromen en liquiditeit;
-- Volatiliteit in hypotheekproductie en onderhoudsinkomsten, en
waardeveranderingen van Truist's onderhoudsactiva en hypotheken
aangehouden voor verkoop als gevolg van veranderende rentes;
-- Het vermogen van het management om kredietrisico effectief te beheren;
-- Het onvermogen om toegang te krijgen tot kortetermijnfinanciering of
-liquiditeit;
-- Het verlies van cliëntendeposito's, wat kan leiden tot hogere
financieringskosten voor Truist;
-- Veranderingen in Truist's kredietbeoordelingen, wat kan leiden tot
hogere kosten voor financiering of beperkte toegang tot kapitaalmarkten;
-- Extra kapitaal- of liquiditeitsvereisten als gevolg van de fusie;
-- Regelgevende zaken, procesvoering of andere juridische acties, die onder
andere kunnen resulteren in kosten, boetes, sancties, beperkingen op
Truist's zakelijke activiteiten, reputatieschade of andere nadelige
gevolgen;
-- Risico's gerelateerd aan het initiëren en verkopen van hypotheken,
inclusief terugkoop en eisen tot schadevergoeding van kopers in relatie
tot verklaringen en garanties op verkochte leningen, die kunnen
resulteren in een toename van de hoeveelheid verliezen voor
teruggekochte leningen;
-- Het nalaten om strategische of operationele plannen uit te voeren,
waaronder de mogelijkheid om succesvol fusies en acquisities te
volbrengen en/of te integreren;
-- Risico's met betrekking tot Truist's rol als leningbeheerder, waaronder
een toename in de omvang of kosten van de diensten die Truist moet
uitvoeren zonder een corresponderende toename van Truist's
servicekosten, of een schending van Truist's verplichtingen als
beheerder;
-- Negatieve publieke opinie, die schade kan aanrichten aan Truist's
reputatie;
-- Groeiend toezicht op Truist's verkooppraktijken aan consumenten,
trainingspraktijken, ontwerp van aanmoedigingspremies en bestuur;
-- Concurrentie van nieuwe of bestaande concurrenten, waaronder toegenomen
concurrentie door producten en diensten van niet-bancaire financiële
technologiebedrijven, kan ertoe leiden dat Truist's klantenbestand
inkrimpt, dat Truist de prijzen voor haar diensten en producten moet
verlagen om haar marktaandeel te behouden, of dat het anderszins
nadelige gevolgen heeft voor Truist's bedrijven of bedrijfsresultaat;
-- Truist's vermogen om nieuwe producten en diensten te introduceren als
reactie op trends of technologische ontwikkelingen in de sector die
marktacceptatie en wettelijke goedkeuring verkrijgen;
-- Truist's succes is afhankelijk van de expertise van essentieel
personeel, en als deze individuen vertrekken of van functie veranderen
zonder effectieve vervanging, dan kan dit negatieve gevolgen hebben voor
Truist's bedrijfsvoering en integratieactiviteiten. Dit kan verergerd
worden wanneer Truist doorgaat met de integratie van de managementteams
van het voormalige BB&T- en SunTrust-bedrijf, of als het bedrijf niet in
staat is om gekwalificeerd personeel aan te nemen en te behouden;
-- Veranderingen in wet- en regelgeving alsmede boekhoudkundige
veranderingen kunnen negatieve gevolgen hebben voor de ondernemingen
waarbinnen Truist opereert;
-- Veranderende regelgevende normen, onder meer met betrekking tot
kapitaal- en liquiditeitsvereisten, en de resultaten van regelgevende
onderzoeken, kunnen nadelige gevolgen hebben voor Truist's financiële
situatie en bedrijfsresultaat;
-- De grondslagen en processen voor financiële verslaggeving maken dat het
management schattingen moet doen over onzekerheden;
-- Algemene economische of zakelijke omstandigheden, hetzij nationaal of
regionaal, kunnen minder gunstig zijn dan verwacht, wat, onder meer, kan
resulteren in een achteruitgang van de kredietkwaliteit en/of een
teruglopende vraag naar leningen, verzekeringen en andere diensten;
-- Maatregelen voor risicobeheer en functies voor managementtoezicht kunnen
het identificeren of aanpakken van risico's onvoldoende realiseren;
-- Negatieve uitkomst van juridische procedures en andere claims of
reglementaire en andere overheidsonderzoeken, of inlichtingen kunnen
resulteren in negatieve publiciteit, protesten, boetes, sancties,
restricties op Truist's activiteiten of mogelijkheden om haar
activiteiten uit te breiden en kan andere negatieve consequenties tot
gevolg hebben die allemaal reputatieschade kunnen veroorzaken en een
negatieve impact kunnen hebben op de financiële situatie of de
bedrijfsresultaten;
-- Concurrenten van Truist kunnen mogelijk meer financiële middelen hebben
of producten ontwikkelen die hen in staat stellen om succesvoller te
concurreren dan Truist, en kunnen mogelijk onderhavig zijn aan andere
regelgeving dan Truist;
-- Het onvermogen om Truist's concurrentiepositie te behouden of te
versterken met betrekking tot technologie, of het er nou niet in slaagt
te anticiperen op klantverwachtingen of omdat technologische
ontwikkelingen niet presteren zoals verwacht of niet tijdig zijn
uitgerold of door enige andere reden, kan ertoe leiden dat Truist haar
marktaandeel verliest of meer kosten maakt;
-- Fraude of wangedrag door interne of externe partijen, wat Truist niet
kon voorkomen, opsporen of mitigeren;
-- Operationele of communicatiesystemen, waaronder systemen die worden
gebruikt door verkopers of andere externe partijen, kunnen falen of het
doelwit zijn van een inbraak of cyberaanval, die, als die succesvol is,
Truist's financiële situatie of bedrijfsresultaat negatief kan
beïnvloeden;
-- Veiligheidsrisico's, waaronder denial-of-service-aanvallen, hacken,
social engineering-aanvallen gericht op Truist's werknemers en klanten,
malware-aanvallen of pogingen tot gegevensvervalsing en
identiteitsdiefstal, kunnen resulteren in de openbaarmaking van
vertrouwelijke informatie, met negatieve gevolgen voor Truist's
activiteiten of reputatie en kunnen mogelijk aanzienlijke juridische of
financiële gevolgen hebben;
-- De COVID-19-pandemie heeft de mondiale economie verstoord, en de
voortzetting van de huidige omstandigheden kan Truist's kapitaal- en
liquiditeitspositie negatief beïnvloeden, de mogelijkheid van leners om
verschuldigde leningen terug te betalen beperken, en kan Truist's
reserves voor kredietverliezen doen toenemen, de dekkingswaarde
beperken, zorgen voor een uitstroom van deposito's, resulteren in
inkomstenverlies of aanvullende kosten, waardeverminderingsverlies op
goodwill, waardevermindering van andere financiële en niet-financiële
activa en zorgen voor groei van Truist's kapitaalkosten;
-- Natuurrampen en andere catastrofes, waaronder terroristische daden en
pandemieën, kunnen een nadelig effect hebben op Truist, onder andere
door het aanzienlijk verstoren van Truist's activiteiten of de
mogelijkheid of bereidheid van cliënten om een beroep te doen op
Truist's producten en diensten;
-- Grootschalige systeemstoringen, veroorzaakt door falende kritieke
interne systemen of kritieke diensten die zijn verleend door derde
partijen, kunnen een negatieve invloed hebben op Truist's financiële
situatie en de bedrijfsresultaten; en
-- Dalende marktwaarden van Truist's aandelen en lang aanhoudende nadelige
economische omstandigheden kunnen leiden tot het geheel of gedeeltelijk
afboeken van goodwill.
Lezers worden gewaarschuwd niet bovenmatig te vertrouwen op deze toekomstgerichte verklaringen, die uitsluitend geldig zijn vanaf de datum dat ze zijn gedaan. Behalve voor zover vereist door toepasselijke wet- en regelgeving, is Truist niet verantwoordelijk voor het herzien of actualiseren van enige toekomstgerichte verklaringen.

CONTACT: Beleggers: Ryan Richards, 980.465.5000 | investors@truist.com, Aaron Reeves, 336.733.2874 | investors@truist.com; Media:Shelley Miller, 704.692.1518 | media@truist.com

Web site: https://www.truist.com//

PR Newswire

Dit persbericht is via ANP Pers Support naar internationale (vak en online) media gestuurd. Heb je nieuws voor buitenlandse journalisten? Bekijk dan onze mogelijkheden of neem contact met ons op.

Verstuur nu éénmalig een persbericht

Verstuur persberichten en beeldmateriaal naar redacties in binnen- en buitenland. Via het ANP-net, het internationale medianetwerk van PR Newswire of met een perslijst op maat.

Direct persbericht versturen
070 - 41 41 234